Verkeersprojecten Jutfaseweg: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Vanaf eind 2022

De Jutfaseweg wordt een fietsstraat, zodat fietsers comfortabel en veilig kunnen fietsen. Ook komt er meer groen en een wandelpad langs het water. We verbeteren de openbare ruimte en de voetpaden worden voor iedereen goed toegankelijk. Langs het water maken we bijzondere plekken waar bijvoorbeeld bankjes kunnen komen. Zo wordt de Jutfaseweg groener en leefbaarder.

Programma van Eisen en functioneel ontwerp

We hebben een plan op hoofdlijnen gemaakt: het concept-Integraal Programma van Eisen (IPvE). Ook is er een eerste ontwerp gemaakt: het functioneel ontwerp (FO).

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPvE) (pdf, 14 MB)

Bekijk het Functioneel Ontwerp (FO) (pdf, 8 MB)

Wat stellen we voor?

  • Een groene en aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers, waar de auto te gast is.
  • Een fietsroute langs de Vaartsche Rijn die onderdeel wordt van het Utrechts fietsroutenetwerk. Het is ook een onderdeel van de snelfietsroute naar IJsselstein.
  • Fiets- en autoverkeer delen de rijbaan in 2 richtingen.
  • De maximale snelheid wordt 30 kilometer per uur.
  • Een prettige openbare ruimte met meer groen en een wandelpad aan de waterkant.

Relatie met herinrichting Ledig Erf en omgeving

Rondom het Ledig Erf en station Utrecht Vaartsche Rijn is onderzoek gedaan naar hoe het verkeer hier het beste kan worden ingericht. Met als doel het gebied, de Zuidpoort genoemd, te verbeteren voor voetgangers en fietsers.

Op basis van de participatie heeft het college aan de raad voorgesteld het Ledig Erf autoluw in te richten. Doorgaand autoverkeer langs de singel via het Ledig Erf is in dit voorstel niet meer mogelijk. Ook wordt doorgaand verkeer op de Vondellaan in de toekomst onmogelijk. Om een toename van (sluip)verkeer op de Jutfaseweg weg te voorkomen, is het straks niet meer mogelijk rechtstreeks van de Jutfaseweg naar de Vondellaan te rijden met de auto (en andersom). Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers bij de Jutfaseweg de Vondellaan beter oversteken. Deze afsluiting is geen onderdeel van het project fietsstraat Jutfaseweg.

Lees meer informatie over de Zuidpoort

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WatWanneer
Besluitvorming uitgangspunten (IPvE en FO)Na de zomer 2021
Start uitvoeringEind 2022

Hulp en contact Jutfaseweg

Telefoon

14 030

E-mail

jutfaseweg@utrecht.nl