Jutfaseweg: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Planning
Start zomer 2024

De Jutfaseweg wordt een aantrekkelijke fietsstraat, waar de auto te gast is. Zo komt er meer ruimte voor groen aan de waterkant en maken we van de Jutfaseweg een groene en fijne fiets- en wandelroute. In en langs het water komen een steiger, drijvend groen en zitplekken.

Wat komt er?

  • Een groene en aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers, waar de auto te gast is.
  • Een fietsroute langs de Vaartsche Rijn, die onderdeel wordt van het Utrechts fietsroutenetwerk. Het is ook een onderdeel van de doorfietsroute naar IJsselstein.
  • Gedeelde rijbanen voor fietsers en auto’s in 2 richtingen.
  • De maximum snelheid wordt 30 kilometer per uur.
  • Een prettige openbare ruimte met meer groen en een wandelpad aan de waterkant.
  • In het water een steiger en op verschillende plekken drijvend groen.
  • Langs het water maken we zitplekken. Zo maken we van de Jutfaseweg een fijne plek om te zijn.

Definitief ontwerp

We hebben het voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp is vastgesteld.

  • Een verschil met het voorlopige ontwerp is dat we de haag tussen het wandelpad en de weg hebben vervangen door een grasstrook. De haag (vooral de wortels) gaat helaas niet samen met de maatregelen die nodig zijn om de straat duurzaam en geschikt voor klimaatverandering te maken. Een haag maakt het te moeilijk om de leidingen eronder goed te onderhouden.
  • In het definitieve ontwerp staat ook welke soorten groen we in de rest van de straat gaan planten.
  • Andere verschillen met het voorlopige ontwerp zitten vooral onder de grond. Bijvoorbeeld bij de waterafvoer en de putten. Deze aanpassingen zijn niet te zien.

Op de hoogte blijven

We gaan nu op zoek naar een aannemer. Hebben we de aannemer en een planning voor de werkzaamheden? Dan organiseren we nog een bijeenkomst voor buurtbewoners. Daar gaat het over bijvoorbeeld de bereikbaarheid, het parkeren en de afvalinzameling tijdens de nieuwe inrichting.

Opnieuw inrichten Ledig Erf en omgeving

We hebben onderzocht hoe we het verkeer rondom het Ledig Erf en station Utrecht Vaartsche Rijn het beste kunnen inrichten. Met als doel het gebied, de Zuidpoort, te verbeteren voor voetgangers en fietsers.

Lees meer informatie over de Zuidpoort

Planning

Wat gebeurt wanneer?

WanneerWat
Begin 2024Begin aanbesteding (aannemer vinden)
Vanaf zomer 2024Begin werkzaamheden opnieuw inrichten Jutfaseweg

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jutfaseweg

Telefoon

14 030

E-mail

jutfaseweg@utrecht.nl