Koningsweg: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Startdatum:
2025

We vernieuwen een deel van de Koningsweg. Het gaat om het stuk vanaf de kruising met het Oude Houtensepad tot de kruising met de trambaan, bij de Laan van Maarschalkerweerd. We vernieuwen een deel van het riool, er komt een nieuw wegdek en we maken ruimte voor meer groen. Met de herinrichting van de Koningsweg werken we aan een levendige en leefbare stad met de focus op fietsers, voetgangers en groen.

Wat gaan we doen?

  • De Koningsweg wordt een hoofdfietsroute. Deze route verbindt Maarschalkerweerd met Amelisweerd en de stad en sluit aan op andere hoofdfietsroutes.
  • Langs de weg komt groen en planten we veel bomen. 
  • Er komt een stuk nieuw riool tussen de Oosterspoorbaan en de Waterlinieweg.
  • Ter hoogte van het fort Lunet I plaatsen we de historische Damsluisbrug weer terug.

Het college van B en W stelde het startdocument voor dit project op 20 juni 2023 vast.

Bekijk de raadsbrief en het startdocument

We werken nu aan het integraal programma van eisen (IPvE) en functioneel ontwerp (FO). In het IPvE staan de eisen en wensen voor het gebied. In het functioneel ontwerp staat waar wat moet komen. 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Opstellen IpvE/FO
2024Uitwerken van het IPvE/FO
2025Start werkzaamheden

Op de hoogte blijven

We gaan omwonenden betrekken bij de plannen via informatieavonden. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Wat is er al gedaan?

  • 24 oktober 2023 inloop informatiebijeenkomst over het (schets)ontwerp en de werkzaamheden.
  • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
  • 20 juni 2023: college van B en W stelt het startdocument vast.

Waar ligt het precies?

Waar helpt dit project aan mee?

We maken een belangrijke straat in Utrecht Oost aantrekkelijker en geschikt voor fietsers. De route sluit aan op andere fietsroutes en verbindt Maarschalkerweerd met de stad en met Amelisweerd. Het past bij ons duurzame mobiliteitsbeleid en helpt bij een gezonde en veilige leefomgeving. Dit staat in het coalitieakkoord en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Hulp en contact Koningsweg

Telefoon

14 030

E-mail

herinrichtingkoningsweg@utrecht.nl