Linschotensingel-'t Goylaan-Scherpenburglaan: kruising opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
mei 2024

Op dit moment staan er op drukke momenten lange wachtrijen met auto’s op de kruising Linschotensingel-’t Goylaan-Scherpenburglaan. Dit is vervelend voor de omgeving. De kruising krijgt daarom een nieuwe inrichting.

Wat gaan we doen?

  • We vervangen de verkeerslichten door doseerlichten. Doseerlichten laten het autoverkeer beetje bij beetje door tijdens drukte, zodat alles soepeler doorstroomt. 
  • Voor voetgangers en voor fietsers en automobilisten vanuit de zijstraten plaatsen we detectiesensoren. Als dit verkeer te lang staat te wachten, krijgt het autoverkeer op de ‘t Goylaan rood licht. Zo kan iedereen veilig en makkelijk oversteken. 
  • We versmallen de rijweg tot 1 rijstrook per rijrichting. Dat maakt de kruising veel overzichtelijker.
  • Aan de kant van de Wijnesteinlaan maken we een oversteekplaats voor voetgangers. 
  • Er komt veel meer groen. De bomenrijen in de middenberm en de zijbermen maken we langer. We planten hier bomen die passen bij de rest van het groen in ’t Goylaan. 
  • Er komen wadi’s. Dat zijn verlaagde stukken in het groen die bij flinke regenbuien water opvangen en in de grond laten zakken.
  • Tijdens het opnieuw richten van het kruispunt werken we meteen aan het riool onder het fietspad. Zo hoeven we de straat maar één keer af te sluiten voor werkzaamheden.

Camera helpt bij oversteken

We plaatsen een warmtecamera bij de oversteek voor voetgangers. Deze camera helpt voetgangers veilig en snel oversteken. De camera ‘ziet’ voetgangers staan. Staan die lang te wachten voor de oversteek? Dan zet de camera het licht voor auto’s op rood. Zodat voetgangers ruim de tijd hebben om over te steken. Hoe werkt dat precies? Kijk de video hieronder.

Hoe werkt een warmtecamera voor voetgangers?

Of bekijk de versie met audiodescriptie

Op de hoogte blijven

We hebben een Integraal Programma van Eisen (IPvE) en een functioneel ontwerp (FO) gemaakt. Het IPvE is een document met eisen en wensen voor het gebied. In het functioneel ontwerp staat waar wat moet komen. Na reacties van bewoners hebben we de oversteek niet aan de oostzijde maar aan de westzijde geplaatst. Dit is de kortste weg naar voorzieningen zoals scholen en het winkelcentrum. Op 28 november 2023 heeft het College het definitieve IpvE/FO goedgekeurd en is de Raad geïnformeerd.

Bewoners konden in de maand juli reageren op dit plan. De binnengekomen reacties hebben wij beantwoord. In de reactienota staan alle opmerkingen (anoniem) en onze antwoorden bij elkaar.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen, het functioneel ontwerp en de reactienota

Planning

We verwachten dat we in het voorjaar van 2024 kunnen beginnen met het opnieuw inrichten van het kruispunt. Dit hangt ook af van de planning van werkzaamheden in de omgeving. 

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Najaar 2023Technische uitwerking van het ontwerp
Voorjaar 2024Start uitvoering werkzaamheden

Hulp en contact Linschotensingel

Telefoon

14 030

E-mail

linschotensingel@utrecht.nl