Linschotensingel-'t Goylaan-Scherpenburglaan: kruising opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
voorjaar 2024

Op dit moment staan er op drukke momenten lange wachtrijen met auto’s op de kruising Linschotensingel-’t Goylaan-Scherpenburglaan. Dit is vervelend voor de omgeving. De kruising krijgt daarom een nieuwe inrichting.

Wat gaan we doen?

  • We vervangen de verkeerslichten door doseerlichten. Doseerlichten laten het autoverkeer beetje bij beetje door tijdens drukte, zodat alles soepeler doorstroomt. 
  • Voor voetgangers en voor fietsers en automobilisten vanuit de zijstraten plaatsen we detectiesensoren. Als dit verkeer te lang staat te wachten, krijgt het autoverkeer op de ‘t Goylaan rood licht. Zo kan iedereen veilig en makkelijk oversteken. 
  • We versmallen de rijweg tot 1 rijstrook per rijrichting. Dat maakt de kruising veel overzichtelijker.
  • Aan de kant van de Wijnesteinlaan maken we een oversteekplaats voor voetgangers. 
  • Er komt veel meer groen. De bomenrijen in de middenberm en de zijbermen maken we langer. We planten hier bomen die passen bij de rest van het groen in ’t Goylaan. 
  • Er komen wadi’s. Dat zijn verlaagde stukken in het groen die bij flinke regenbuien water opvangen en in de grond laten zakken.
  • Tijdens het opnieuw richten van het kruispunt vervangen we meteen het riool onder het fietspad. Zo hoeven we de straat maar één keer af te sluiten voor werkzaamheden.

Camera helpt bij oversteken

We plaatsen een warmtecamera bij de oversteek voor voetgangers. Deze camera helpt voetgangers veilig en snel oversteken. De camera ‘ziet’ voetgangers staan. Staan die lang te wachten voor de oversteek? Dan zet de camera het licht voor auto’s op rood. Zodat voetgangers ruim de tijd hebben om over te steken. Hoe werkt dat precies? Kijk de video hieronder.

Hoe werkt een warmtecamera voor voetgangers?

Of bekijk de versie met audiodescriptie

Meedenken en op de hoogte blijven

We hebben een Integraal Programma van Eisen (IPvE) en een functioneel ontwerp (FO) gemaakt. Het IPvE is een document met eisen en wensen voor het gebied. In het functioneel ontwerp staat waar wat moet komen. 

Bekijk Integraal Programma van Eisen en het functioneel ontwerp (pdf, 1,6 MB)

Reageren op het plan

We willen graag weten wat u van het plan vindt en wat volgens u misschien beter kan. U kunt reageren tot en met 23 juli 2023.

Reageer op het plan

Bij het wijkbureau liggen ook reactieformulieren. Als het kan verwerken we uw reactie in het plan. Dat laten we dan ook aan u weten.

Planning

Nadat we uw reacties hebben verwerkt maken we het ontwerp af. Het college stelt het ontwerp dan vast. We verwachten dat we in het voorjaar van 2024 kunnen beginnen met het opnieuw inrichten van het kruispunt. Dit ligt aan de planning van werkzaamheden in de omgeving.  

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
26 juni tot en met 23 juli 2023Inspraakperiode
4 juli 2023Inloopavond
Augustus 2023Verwerken, bespreken en terugkoppelen van reacties
Augustus-september 2023Vaststellen van het IPvE/FO door het college
Najaar 2023Technische uitwerking van het ontwerp
Voorjaar 2024Start uitvoering werkzaamheden

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We hebben een plan gemaakt (het Integraal programma van Eisen of IpvE) en een ontwerp (het Functioneel Ontwerp of FO).

Hulp en contact Linschotensingel

Telefoon

14 030

E-mail

linschotensingel@utrecht.nl