Verkeersprojecten Maliebaan: verbeteren straat

We werken aan de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Ook willen we de inrichting van het groen verbeteren. Daarnaast moet het een fijne plek worden om tijd door te brengen.

Wat komt er?

De belangrijkste punten uit het concept-IPvE zijn:

  • De middenbaan wordt een promenade voor fietsers en voetgangers
  • We versmallen de ventwegen. We versmallen de rijbaan over de hele lengte en er komen een aantal extra versmallingen in de vorm van groene entrees van de ventwegen naar het park. De versmalling zorgt ervoor dat het verkeer minder hard rijdt.
  • Op de kruising met de Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat krijgt de fietser prioriteit.
  • Er komen geen verkeerslichten terug op de kruising.
  • Er komen op de kruising 2 plekken waar fietsers en motorvoertuigen kunnen wachten. Hier komen nieuwe bomen.

Integraal Programma van Eisen

De gemeenteraad heeft in december 2019 besloten het voorstel van het college voor de Maliebaan verder uit te werken tot een Integraal Programma van Eisen. In het Integraal Programma van Eisen (IPvE) geven we aan welke eisen we stellen aan de nieuwe inrichting voor de Maliebaan. We hebben de eerdere uitgangspunten uit het raadsbesluit uitgewerkt en ontwerpkeuzes gemaakt. We vragen nu uw reactie op het concept. Met uw reacties maken we een definitief IPvE. Dat leggen we in het najaar aan de gemeenteraad voor.

Bijk het concept-IpvE (pdf, 10,6 MB)

Bekijk de situatietekening (pdf, 841 kB)

Bekijk de raadsbrief en bijlagen

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021Eerste schetsontwerp klaar
2022Definitief ontwerp klaar
2023Start uitvoering

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl