Nieuwe inrichting openbare ruimte Rotsoord

We richten de openbare ruimte Rotsoord opnieuw in. Het plan hiervoor is klaar. We voeren het in delen uit.

Wat gaan we doen?

Het doel van het inrichtingsplan van Rotsoord is om het een prettig verblijfsgebied te maken. Dit betekent meer groen en opvang voor regenwater. Om dat te bereiken:

 • halen we parkeerplaatsen weg
 • verplaatsen we fietsparkeerplekken
 • richten we de openbare ruimte opnieuw in

Fase 1: inrichting openbare ruimte De Helling

Fase 1 is de nieuwe inrichting van de openbare ruimte van De Helling. De openbare ruimte loopt langs het Hotel Moxy en poppodium De Helling tot aan de Briljantlaan.

Een groot deel hebben we al gedaan. We moeten alleen nog de gebouwen Helling 12-14 slopen en opnieuw opbouwen. Er komt dan nog een grote wadi op de hoek tegenover het poppodium. Een wadi is een groene greppel waarin overtollig regenwater kan worden opgevangen. Die leggen we aan om wateroverlast te voorkomen. En als het droog is, hebben bomen en planten door de wadi toch water. We verwachten dat fase 1 in 2025 klaar is.

Fase 2: inrichting openbare ruimte Ravenoord, Heuveloord, Rotsoord en parallelweg Briljantlaan

Ravenoord

De straat Ravenoord hebben we opnieuw ingericht met plantenstroken met daarin wilde kruiden, bomen, heesters en struiken. De stroken hebben een brede betonrand gekregen en er zijn 6 bankjes geplaatst die zijn gemaakt door stichting Tafelboom. Het ontwerp past bij de muurschildering die in de zomer van 2021 gemaakt is op de zijmuur van restaurant LE-EN. Ook houden we rekening met een nieuwe ingang naar het terras van LE-EN die nog gaat komen.

De definitieve ontwerpen van de straten Heuveloord, Rotsoord en de parallelweg, (weg naast) Briljantlaan zijn met de omgeving besproken.

Heuveloord

 • In de straat komt een hemelwaterriool naast het huidige riool (hiervoor gaan we kabels en leidingen verleggen).
 • De rijbaan van de straat Heuveloord richten we in met gebakken klinkers.
 • Aan de westzijde in de buurt van de watertoren blijft de zone met bomen bij restaurant LE-EN staan.
 • De parkeerplekken langs het hek van het terrein van het restaurant verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een ondiepe greppel met daarin wilde kruiden. Die sluiten we af met een brede betonrand.
 • Aan de zuidkant van Heuveloord, in de buurt van de HKU en het terras van restaurant LE:EN komen aan de kant van het restaurant wadi’s met daarin kruiden.
 • De wadi’s sluiten we af met een brede betonrand en op de hoeken van de ingang van de parkeerplaats van het restaurant komen grote keien te liggen.
 • Aan de kant van de HKU komen stroken met planten.

Rotsoord

Van het noordelijk deel willen we een prettigere omgeving maken. Afgestemd op de activiteiten van de HKU en de plannen van Nieuw Rotsoord. Bij het zuidelijk deel zijn vooral parkeren, meer groen en de bereikbaarheid van bedrijven belangrijk.

Wilt u het ontwerp (pdf) bekijken? Vraag het dan op via rotsoord@utrecht.nl.

Blijf op de hoogte en denk mee

Op verschillende momenten laten we bewoners en omwonenden meedenken met de plannen. Daarnaast hopen we ook, samen met Ondernemersvereniging de Vaartsche Rijn, alle ondernemers uit de omgeving op de hoogte te houden. Dit vinden wij belangrijk, omdat de plannen gevolgen hebben voor laden en lossen. Ook willen we graag rekening houden met de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen tijdens de uitvoering van de plannen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Vanaf half 2023Opstarten ontwerpfase 3 rond Ganspoort
12 september 2023

Inloopbijeenkomst over uitvoering plannen Heuveloord, Rotsoord en parallelweg Briljantlaan

 • Plaats: restaurant LE-EN in The Drain
 • Tijd: 16.30 tot 19.30 uur
 
November 2023 - januari 2024Uitvoering Heuveloord
Februari 2024 - juni 2024Uitvoering Rotsoord (in fasen)
Juli 2024 - augustus 2024Uitvoering parallelweg Briljantlaan
Najaar 2024Alle groenaanplat

Wat hebben we al gedaan?

 • Voorjaar 2023: voorbereiden uitvoering plannen Heuveloord, Rotsoord, en parallelweg Briljantlaan.
 • Najaar 2022 en voorjaar 2023: uitwerken ontwerp Heuveloord, Rotsoord, en parallelweg Briljantlaan en terugkoppelen naar omgeving.
 • 13 juni 2022: inloop ontwerp straat Heuveloord en Rotsoord.
 • 28 oktober 2021: 1e brainstormsessie met bedrijven in de buurt voor het noordelijk gedeelte van de straat Rotsoord tot aan Rotsoord 7.
 • 28 oktober 2021: we spraken met omwonenden en bedrijven over de straten Heuveloord en Rotsoord. Daarnaast spraken we regelmatig met ondernemers om ideeën op te halen en elkaar op de hoogte te houden. We willen zoveel mogelijk ondernemers van Rotsoord bereiken. Dit doen we omdat het veranderen van de openbare ruimte invloed kan hebben op de bedrijfsvoering. Vraag het verslag van de avond voor bewoners/ondernemers op via rotsoord@utrecht.nl.
 • Midden 2021: we spraken met omwonenden en bedrijven over het ontwerp van Ravenoord. Het ontwerp is uitgevoerd.
 • Mei 2021: we spraken met ondernemers over de tijdelijke verkeersmaatregelen rond de uitvoering van fase 1. Daarna spraken we regelmatig over de dagelijkse uitdagingen van de uitvoering.

Hulp en contact Rotsoord

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord@utrecht.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht