Verkeersprojecten Nieuwe inrichting openbare ruimte Rotsoord

We richten de openbare ruimte Rotsoord opnieuw in. Het Integraal Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) is klaar. We voeren het in delen uit.

Wat gaan we doen?

Het doel van het inrichtingsplan van Rotsoord is om het een prettig verblijfsgebied te maken. Dit betekent meer groen en opvang voor regenwater. Om dat te bereiken:

 • halen we parkeerplaatsen weg
 • verplaatsen we fietsparkeerplekken
 • richten we de openbare ruimte opnieuw in

Het plan heeft ook gevolgen voor laden en lossen. Naast bewoners en omwonenden betrekken we de ondernemers. We hopen samen met de Vaartsche Rijn Ondernemersvereniging alle ondernemers te bereiken. Hierdoor hopen we voldoende rekening te houden met de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen met de uitvoering van de plannen.

Fase 1: inrichting openbare ruimte De Helling

Fase 1 van het plan is uitgevoerd. Fase 1 is de nieuwe inrichting van de openbare ruimte van De Helling. De openbare ruimte loopt  langs het Hotel Moxy en poppodium De Helling tot aan de Briljantlaan.

Fase 2: inrichting openbare ruimte Ravenoord, Heuveloord en Rotsoord

Ravenoord

Op het voorlopige ontwerp is te zien dat aan de zuidzijde van de straat Ravenoord (aan de kant van restaurant LE:EN is) in plaats van gebakken klinkers, de straat opnieuw is ingericht met borders met daarin wilde kruiden en de volgende bomen, heesters en struiken:

 • Acer Campestre; esdoorn (meerstammig)
 • Gleditsia Triscanthics Sunburst; zalse christusdoorn (meerstammig)
 • Corylus Avanella; hazelaar (meerstammig)
 • Buurtinitiatief Hartenplek. Cercidiphyllum Japonicum; hartjesboom (meerstammig)
 • Buddleja Davidii; vlinderstruik (voor vlinders en bijen)
 • Salx Purpurea Nana; dwergwilg (voor vlinders en bijen)
 • Ulmus New Horizon; Iep (bestaande bomen)

De borders en vakken hebben een brede betonrand gekregen en er komen 6 bankjes langs te staan die zijn gemaakt door Stichting Tafelboom. Het ontwerp is afgestemd op de muurschildering die in de zomer van 2021 gemaakt is op de zijgevel van restaurant LE-EN en het houdt rekening met de toekomstige ingang naar het terras van LE-EN.

Heuveloord

Het schetsontwerp is afgerond en besproken met de omgeving. Het wordt nu uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. Ook dit ontwerp leggen we aan de omgeving voor.

 • In de straat komt een hemelwaterriool naast het huidige riool (hiervoor kabels en leidingen verleggen).
 • De rijbaan van de straat Heuveloord inrichten met gebakken klinkers.
 • Aan de westzijde in de buurt van de watertoren blijft de zone met bomen bij restaurant LE-EN staan en verdwijnen de parkeerplekken langs het hek van het terrein van het restaurant.
 • Hiervoor in de plaats komt een border met daarin wilde kruiden. Deze border sluiten we af met een brede betonrand.
 • Aan de zuidkant van Heuveloord, in de buurt van de HKU en het terras van restaurant LE:EN komen aan de kant van het restaurant wadi’s met daarin kruiden.
 • De wadi’s sluiten we af met een brede betonrand en op de hoeken van de ingang van de parkeerplaats van het restaurant komen grote keien te liggen.
 • Aan de kant van de HKU komen borders met daarin beplanting zoals dwergwilgen.
 • We onderzoeken of er ruimte is voor een opstelplaats voor afvalcontainers.

We streven naar start van de werkzaamheden medio 2022.

Rotsoord

Het ontwerp van het noordelijk en zuidelijke deel van de straat hebben we nu samengevoegd en die is klaar. Van het noordelijk deel willen we een prettig verblijfsgebied van maken en bij het zuidelijk deel lichten we parkeren, meer groen en ontsluiting van de aanliggende bedrijven uit.

Wilt u het ontwerp (pdf) bekijken? Vraag het dan op via rotsoord@utrecht.nl.

Planning
WanneerWat
Eind 2021 - midden 2022uitwerken ontwerpen Heuveloord en deel Rotsoord
Najaar 2022 - midden 2023uitvoeren ontwerp Heuveloord en deel Rotsoord

Wat hebben we gedaan?

 • 28 oktober 2021: 1e brainstormsessie met bedrijven in de buurt voor het noordelijk gedeelte van de straat Rotsoord tot aan Rotsoord 7. Vraag het verslag van de avond voor bewoners/ondernemers op via rotsoord@utrecht.nl.
 • Midden 2021: we spraken met omwonenden en bedrijven over het ontwerp van Ravenoord. Dit werkten we verder uit. Het ontwerp voeren we in 2022 uit.
 • Mei 2021: we spraken met ondernemers over de tijdelijke verkeersmaatregelen rond de uitvoering van fase 1. Daarna spraken we regelmatig over de dagelijkse uitdagingen van de uitvoering.
 • 28 oktober 2021: we spraken met omwonenden en bedrijven over de straten Heuveloord en Rotsoord. Daarnaast spraken we regelmatig met ondernemers om ideeën op te halen en elkaar op de hoogte te houden. We willen zoveel mogelijk ondernemers van Rotsoord bereiken. Dit komt omdat het veranderen van de openbare ruimte invloed kan hebben op de bedrijfsvoering.

Hulp en contact Rotsoord

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord@utrecht.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht