Verkeersprojecten Noordelijke Randweg Utrecht

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De NRU is de route aan de noordkant van de stad (bij Overvecht) en is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. De route loopt van het Gandhiplein (bij crematorium Daelwijck), over de Karl Marxdreef en de Albert Schweitzerdreef via het Robert Kochplein tot aan de Einthovendreef (tot het spoor bij de A27).

kaart met Noordelijke Randweg Utrecht erop aangegeven

Inspraakperiode gesloten

Het plan voor de NRU heeft tot en met 14 december 2017 ter visie gelegen. Bijna 150 bewoners en belanghebbenden hebben op het plan gereageerd.

De reacties

De meeste reacties gaan over de 3 onderdoorgangen onder de rotondes. De voordelen die hierbij genoemd zijn:

 • minder geluid
 • sociale veiligheid
 • ecologie
 • inpassing in de omgeving

Een aantal reacties gaat over de wijziging van de aansluiting Moldaudreef. Ook is de oversteekbaarheid van de NRU voor fietsers en voetgangers meerdere keren genoemd.

Hoe nu verder

We gaan de reacties verwerken en passen het plan mogelijk aan op basis van de reacties. Daarna legt het college van burgemeester en wethouders het plan en alle reacties voor aan de gemeenteraad. Die neemt hier waarschijnlijk in de zomer van 2018 een besluit over. Hebt u gereageerd, dan sturen wij u alle reacties en antwoorden. Na de zomer van 2018 wordt het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. Iedereen heeft de gelegenheid om hierop te reageren.

artist impressie van de onderdoorgang Robert Kochplein, verkeer rijdt onder de rotonde door
Bij het Robert Kochplein rijdt het verkeer op de NRU onder de rotonde door.

Hoe ziet het plan eruit?

 • Het verkeer gaat voortaan vanaf de Franciscus-, Einstein- en Darwindreef via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). De verkeerslichten verdwijnen.
 • Het blijft een weg met twee rijstroken in beide richtingen. De maximumsnelheid gaat naar 80 km/uur (is nu 70).
 • De aansluiting op de Moldaudreef verandert. Auto’s kunnen voortaan alleen nog vanaf de NRU rechtsaf naar de Moldaudreef, en vanaf de Moldaudreef rechtsaf richting A27.
 • Er komt stil asfalt. 
 • Fietsers en voetgangers kunnen op méér plekken snel en veilig de NRU oversteken. Hierdoor wordt ook het Noorderpark beter bereikbaar.
 • Voor de aanleg van de NRU moeten we bomen kappen. Langs de weg en in de directe omgeving komen nieuwe bomen.
 • Hoewel het verkeer de komende jaren toeneemt, wordt de luchtkwaliteit beter. Schoon vervoer (elektrische bussen, vrachtwagens en auto's, vaker lopen en fietsen) levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Waarom deze vernieuwing?

artistimpressie onderdoorgang Gandhiplein
Bij het Gandhiplein komt een onderdoorgang of een viaduct.
artistimpressie viaduct Gandhiplein
Dit hangt af van het beschikbare budget.

Veel automobilisten kiezen voor een route door Overvecht of over de Gageldijk omdat zij de NRU te druk vinden. De gemeente wil juist dat auto’s zo lang mogelijk over de NRU rijden om bij hun bestemming te komen, en niet door de woonwijken. Daarom is er een plan om de weg te vernieuwen.

Voorkeur en financiering voor onderdoorgangen

De gemeente wil, net als veel bewoners, bij elke rotonde een onderdoorgang (en geen viaduct). Dit leidt tot minder geluid voor omwonenden. Bij drie onderdoorgangen blijft er vanuit Overvecht goed zicht op het Noorderpark. Ook kunnen er dan aantrekkelijke oversteken komen voor fietsers en voetgangers. De gemeente Utrecht heeft in juni 2017 besloten om € 19 miljoen extra bij te dragen voor de aanleg van de onderdoorgangen. In november 2017 heeft de provincie Utrecht besloten om maximaal € 9 miljoen extra hiervoor vrij te maken. Voor drie onderdoorgangen is nog meer geld nodig. De gemeente blijft daarom in gesprek met de provincie en het rijk over extra geld. Het is nog niet zeker of dat extra geld er ook komt.

Planning
DatumWat
Na 14 december
(einde inspraakperiode)
 • Verwerking van de reacties door de gemeente
 • Eventuele aanpassing op basis van de reacties
 • College van b en w legt het plan voor aan de gemeenteraad
Zomer 2018Waarschijnlijk Besluit gemeenteraad
2020Start werkzaamheden bij akkoord gemeenteraad
31 december 2025Werkzaamheden (uiterlijk) klaar

Advies vanuit de wijk

Een adviesgroep denkt mee en adviseert over de vernieuwing van de NRU. Onderwerpen waar de inbreng van de adviesgroep bepalend is geweest, zijn bijvoorbeeld:

 • aansluiting van de Moldaudreef
 • ligging van de fietspaden
 • aansluiting van de Gageldijk op de rotondes.

De adviesgroep komt elke maand bijeen en bestaat uit:

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl