Verkeersprojecten Noordelijke Randweg Utrecht

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de weggebruikers en voor bewoners van de naastgelegen wijk Overvecht. Door aanpassingen aan de weg en verbetering van de doorstroming maken we de leefomgeving veiliger en beter en de overlast voor omwonenden minder. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht.

Wat komt er en waarom?

Het is de bedoeling dat het verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn via de ring gaat rijden, en niet door de stad. Hiervoor is een goede doorstroming op de NRU nodig. Ook autoverkeer van en naar de woonwijken moet zo lang mogelijk via de ring rijden. Alleen voor het eerste of laatste stuk hoef je dan door de wijken. Voor bewoners betekent dit minder last van geluid, slechte lucht en onveiligheid.

De NRU blijft een weg met 2 rijstroken in beide richtingen. Dit verandert er:

 • de maximumsnelheid wordt 80 km/uur (is nu 70).
 • het verkeer gaat voortaan vanaf de Franciscusdreef, Einsteindreef en Darwindreef via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). De verkeerslichten verdwijnen.
 • er komt stil asfalt.
 • de aansluiting op de Moldaudreef verandert. Auto’s kunnen voortaan alleen nog vanaf de NRU rechtsaf naar de Moldaudreef, en vanaf de Moldaudreef rechtsaf richting A27.
 • fietsers en voetgangers kunnen op méér plekken snel en veilig de NRU oversteken. Hierdoor wordt ook het Noorderpark beter bereikbaar.
 • hoewel het verkeer de komende jaren toeneemt, wordt de luchtkwaliteit beter. Schoon vervoer (elektrische bussen, vrachtwagens en auto's, vaker lopen en fietsen) levert hier een belangrijke bijdrage aan.
 • de groenstroken aan beide kanten van de NRU worden opnieuw ingericht. Bestaande bomen, perken en parken blijven bestaan waar dat kan. Waar dit niet mogelijk is, vervangen we deze door nieuw groen. Voor de aanleg van de NRU moeten we bomen kappen. Langs de weg en in de directe omgeving komen nieuwe bomen.

Lees meer over de inrichting van de NRU met onderdoorgangen en viaducten

Interactieve beelden van de toekomstige situatie

Miljoenentekort voor vernieuwing

Er is niet genoeg geld beschikbaar om Noordelijke Randweg Utrecht met genoeg kwaliteit en zekerheid te vernieuwen. Dat blijkt uit onderzoek naar de kosten van het ontwerp. Zowel een variant met 2 onderdoorgangen als een variant met 1 onderdoorgang is financieel niet haalbaar. Tenzij een aanzienlijk extra bedrag beschikbaar komt.

We gaan samen met de provincie in gesprek met het Rijk over de ontstane situatie en mogelijke oplossingen. Ook kijken we welke aanpassingen aan de NRU mogelijk zijn voor het geval er geen extra geld beschikbaar komt.

Bestemmingsplan

Voor de vernieuwing van de weg is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Hierin staat hoe het gebied straks gebruikt mag worden. Wij zijn bezig met het beantwoorden van de ingediende zienswijzen (reacties) op het bestemmingsplan. De beantwoording is vertraagd door de landelijke stikstofproblemen.  

We kunnen de reacties pas beantwoorden als er een oplossing gevonden is voor de stikstof. Het gaat om de stikstof die neerslaat in nabijgelegen natuurgebieden door de werkzaamheden en door het toekomstige gebruik van de weg. De NRU kan hiervoor geen gebruik maken van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. De gemeente blijft daarom inzetten op andere maatregelen, zoals de mogelijkheid om agrarische bedrijven uit te kopen en andere manieren om stikstofneerslag te verminderen. Door de ontstane vertraging kan de gemeenteraad het bestemmingsplan naar verwachting niet eerder dan in 2021 vaststellen.

Bekijk het bestemmingsplan NRU

Bekijk de geluidsbelasting per adres en de luchtkwaliteit in de omgeving

Meedenken

Sinds 2015 denkt een adviesgroep van bewoners, ondernemers en belangengroepen, actief mee over de nieuwe inrichting van de NRU. Ook denken werkgroepen met de gemeente na over de inrichting van het groen langs de NRU. Daarnaast zijn er allerlei bijeenkomsten en inloopmomenten op winkelcentra waar omwonenden kunnen meepraten of zich laten informeren over de plannen, bereikbaarheid tijdens de uitvoering en inrichting van de groenstroken langs de NRU.

Lees meer over meedenken over de NRU

Planning

Wat gebeurt wanneer?
DatumWat
2020-2021Stikstofmaatregelen bepalen en uitvoeren
2021Bestemmingsplan klaar
Nog niet bekendStart wegwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • Mei 2019: Vertraging in bestemmingsplanprocedure door uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.
 • Januari 2019: ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage voor vernieuwing NRU ter inzage.
 • December 2018: het Kabinet om extra geld gevraagd voor een tweede onderdoorgang Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).
 • November 2018: het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld.
 • Juni 2015: herstart project. Informatiebijeenkomst over voorkeursvariant voor vernieuwing NRU. Oprichting adviesgroep van bewoners en ondernemers.
 • Maart 2014: voorkeursvariant voor de NRU vastgesteld. De weg krijgt 2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur en 3 ongelijkvloerse kruisingen.
 • 2013: uitstelling verbetering NRU door bezuinigingen van het Rijk.
 • 2010: voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
 • 2008: start plan vernieuwing NRU. Komt voort uit planstudie Ring Utrecht om bereikbaarheid en leefbaarheid Midden Nederland te verbeteren. Bekijk de Startnotitie Ring Utrecht - Stand van zaken juli 2019 op a27a12ringutrecht.nl.

Waar ligt de NRU?

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring, die vervolgens aansluit op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht en bestaat uit de volgende straten:

 • Karl Marxdreef
 • Albert Schweitzerdreef
 • Einthovendreef

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl