Omgeving school Nimeto: opnieuw inrichten

Fase project:
in voorbereiding

Start werkzaamheden:
Eind 2024

We richten de straten rondom de school Nimeto opnieuw in. We vervangen het riool in de Smijerslaan en Pompelaan en gebruiken dit werk om de buitenruimte rondom de school te vernieuwen. We maken het geschikt voor klimaatverandering en maken het gebied groener en verkeersveiliger. Het gebied bestaat uit straten: Smijerslaan, De Munnikplein en Pompelaan.

Wat komt er?

  • Nieuw riool
  • Nieuwe bestrating
  • Meer planten en bomen
  • Een openbare ruimte die groener en geschikt voor klimaatverandering is
  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Plan voor het opnieuw inrichten openbare ruimte

We maken een plan voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte voor gebied rondom Nimeto. Dat doen we samen met de buurt. De ontwerpen bespreken we met de omwonenden. We zijn het ontwerp nu nog aan het uitwerken.

Meedenken

We hebben de ontwerpen aangepast. U kon ze bekijken en hier vragen over stellen tijdens de informatiebijeenkomst op 4 maart 2024. U kon toen ook uw idee├źn voor het ontwerp van de speelplek op De Munnikplein geven. Na deze informatiebijeenkomst nemen we een definitief besluit over de ontwerpen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Maken voorlopig en definitief ontwerp en werkzaamheden voorbereiden
Eind 2024Start werkzaamheden

Wat is al gebeurd?

  • 3 juli 2023: Informatiebijeenkomst met buurtbewoners waar de resultaten van de parkeerdrukonderzoeken en globale ontwerpen voor de openbare ruimte zijn besproken.
  • 2023: In de Smijerslaan zijn 9 parkeerplaatsen verwijderd. Hiervoor is groen in de plaats gekomen.
  • Mei/juni 2023: Een parkeerdrukmeting is gedaan. Zo zien we hoeveel parkeerplekken we kunnen verwijderen. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de buurt.
  • 2020-2021: We maakten we het eerste ontwerp voor de openbare ruimte rondom Nimeto (Smijerslaan, De Munnikplein en Pompelaan). Dit ontwerp is met omwonenden besproken.

Hulp en contact Nimeto

Telefoon

14 030

E-mail

nimeto@utrecht.nl