Omgeving Weerdsluis: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Start bouw:
Nog niet bekend

We gaan een nieuw ontwerp maken om het gebied rond de Weerdsluis groener te maken. Ook willen we de aansluitingen op bestaande wandel- en fietsroutes door en om het gebied verbeteren.

Wat gaan we doen en waarom?

De omgeving van de Weerdsluis moet ‘een plek om naar toe te gaan’ worden en niet alleen een plek om doorheen te gaan. Een plek om fijn te zitten, bootjes te kijken, een ijsje te eten en vrienden te ontmoeten.

  • We willen het contact met het water verbeteren en de monumentale waarde van de plek beter zichtbaar maken.
  • We willen de aansluitingen op bestaande wandel- en fietsroutes door en rondom het gebied verbeteren.
  • We willen het aantal parkeerplaatsen verminderen om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.
  • Met meer groen sluit het gebied beter aan op het groene singelpark.
  • We onderzoeken hoe we op deze plek een laad- en losplek gaan maken voor goederenvervoer over water.

De aanpassingen die we uiteindelijk gaan doen hangen af van het geld dat beschikbaar is.

Planning eerste ontwerp

We zijn in 2023 gestart met het maken van een schetsontwerp voor de aanpassingen in de openbare ruimte rondom de Weerdsluis. Hierin geven we in grote lijnen aan wat waar zou kunnen komen. Bewoners en bedrijven uit de buurt denken mee met het schetsontwerp. In juni 2023 organiseerden we een eerste bijeenkomst voor omwonenden. Ook konden inwoners online hun ideeën delen via DenkMee. De komende periode verwerken we de opgehaalde ideeën samen met een klankbordgroep. Hier maken we een schetsontwerp van. Op een tweede bijeenkomst delen we dit ontwerp weer met omwonenden. We verwachten dat het college van B en W het definitieve schetsontwerp in 2024 vaststelt. Dit werken we dan in 2025 uit tot een ontwerp, een inschatting van de kosten en een uitvraag aan een aannemer.

Wat is er al gebeurd

Begin 2022 maakten we ook al een startdocument voor een nieuwe inrichting van dit gebied. Daarin stond de mogelijkheid om een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers te bouwen in de buurt van de Weerdsluis. In het coalitieakkoord (2022) is opgenomen dat er geen nieuwe brug komt bij de Weerdsluis. In het aangepaste startdocument (pdf, 2 MB) is deze mogelijkheid daarom niet meer opgenomen.   

Hulp en contact Weerdsluis

Telefoon

14 030

E-mail

weerdsluis@utrecht.nl