Oudegeinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
Begin 2024

De riolering in de Oudegeinlaan en de straten eromheen is aan vervanging toe. We zorgen meteen voor een apart riool voor regenwater. Na de werkzaamheden aan het riool leggen we de straten en stoepen opnieuw aan. We zorgen ook voor extra bomen en planten.

Wat gaan we doen?

Sinds 2009 is woningbouwcorporatie Portaal in de buurt rond de Oudegeinlaan bezig met nieuwbouw in het gebied. We verwachten dat dit zomer 2023 klaar is.

De gemeente gaat begin 2024 aan de slag met de volgende werkzaamheden.

  • We leggen een nieuw rioolsysteem aan. Het nieuwe rioolsysteem krijgt 2 buizen: 1 voor afvalwater en 1 aparte afvoer voor het regenwater. Het regenwater proberen we daarmee zo lang mogelijk vast te houden voor warme, droge periodes.
  • Na de rioolwerkzaamheden leggen wij de stoepen, straten en parkeerplaatsen opnieuw aan.
  • Tenslotte planten we extra bomen. Waar het mogelijk is leggen we planten of gras aan in plaats van bestrating. Daardoor kan water beter in de bodem weglopen.

Ontwerp

Voorlopig ontwerp

Tijdens een bewonersbijeenkomst op 10 november 2021 hebben wij de wensen voor het groen bij bewoners opgehaald.

Bekijk de reacties van de informatiebijeenkomst van 10 november 2021

Mede op basis van deze reacties, hebben wij een eerste (groen)ontwerp gemaakt. Tot 15 februari 2023 kon u uw mening geven over het voorlopig ontwerp. We ontvingen een paar reacties. De reacties op het voorlopig ontwerp vindt u in de reactienota. Daarin vindt u ook de reactie van de gemeente.

Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf, 4,3 MB)

Bekijk de reactienota (juni 2023)

Definitief ontwerp

De reacties op het voorlopig ontwerp hebben we meegenomen in het definitief ontwerp. Het college heeft het definitief ontwerp inmiddels vastgesteld.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 17 MB)

Planning

Wat gebeurt wanneer?

WanneerWat

Voor of na zomervakantie 2023

Het waterschap maakt een natuurvriendelijke over langs de Wierslaan en de Linschotensingel. Dit betekent dat er allerlei (water)planten langs de oever komen. Dit geeft vissen en diertjes ruimte om te schuilen, te paren en voedsel te vinden.
Eind 2023Vitens vervangt op een paar plekken de waterleidingen.
Begin 2024    Start werkzaamheden door gemeente

Wat is al gedaan? 

  • Mei 2023: Het college van B en W stelt het definitief ontwerp vast.
  • Februari 2023: Bewonersbijeenkomst. Presentatie van het ontwerp aan de buurt. Tot 15 februari konden mensen reageren op het ontwerp. 
  • November 2021: Deelnemers konden meedenken over het toevoegen van planten en bomen. 

Om welk gebied gaat het?

Het gaat om de volgende 6 straten in Nieuw Hoograven-Zuid: Nijeveldsingel, Oudegeinlaan, Linschotensingel, Vronesteinlaan, De Wierslaan en Houdringelaan.

Hulp en contact Opnieuw inrichten Oudegeinlaan en omgeving

Telefoon

14 030

E-mail

oudegeinlaan@utrecht.nl