Haverstraat: riolering, warmte- en waterleidingen

Fase project:
In uitvoering

Start uitvoering:
Januari 2023

Tot de helft van 2024 vervangen we het riool in de Haverstraat en de aansluiting op de Springweg. Eneco vervangt dan ook de stadswarmteleidingen en Vitens voert onderhoud uit aan waterleidingen in de straat.

Wat gaan we doen en waarom?

Het riool en de warmte- en waterleiding zijn verouderd. Daarom werken we samen met Vitens en Eneco om deze leidingen tegelijk te vervangen en te onderhouden. Onder de Haverstraat liggen historische kelders. Deze zijn onderdeel van het Wervengebied en daarmee belangrijk erfgoed voor de stad. Wij zorgen samen met eigenaren dat de kelders ook meteen onderhoud krijgen.

Vertraging werkzaamheden

Het werk en onderhoud aan het riool en de leidingen gebeurt in fases. Het werk is helaas vertraagd. Dit komt door de werfkelders dat we herstellen. Daarbij is soms meer werk nodig dan we eerst inschatten. Daarnaast doen we archeologische vondsten waar we een proces voor moeten doorlopen (onderzoek, in het register opslaan, besluit).

Wat kunnen bewoners en bedrijven verwachten?

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen die de werkzaamheden hebben op uw leef- of werkomgeving.

  • Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven te voet bereikbaar. Soms via een loopbrug die we plaatsen over de straat wanneer deze open ligt.
  • Tijdens de werkzaamheden sluiten we de Haverstraat af voor verkeer. Er zijn dan omleidingen.
  • We werken op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Werkzaamheden met geluid plannen we zoveel mogelijk in na 8.00 uur. Als we toch op andere tijden werken informeren we bewoners op tijd.
  • De bouwhekken staan er voor de veiligheid. Wanneer een fase klaar is, halen we de hekken weg.
  • Uw vuilnis halen wij op vanaf de verzamelplekken op de Springweg en Oudegracht.
  • Wanneer u bepaalde functies (gebruik toilet, levering warmte en/of water) niet kunt gebruiken, dan informeren wij u daar minimaal 3 dagen van tevoren over.
  • Bij het aanbrengen van de waterdichte laag op de kelders kan er tijdelijk stank ontstaan. Is het middel droog? Dan verdwijnt de geur weer.

Planning

Deze planning is een voorlopige planning, door de kans op nog meer archeologische vondsten of andere onverwachte zaken die we tegenkomen.

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Tot 25 december 2023Bestraten tot aan steeg bij Haverstraat 22
Januari - eind februari 2024Bestraten Haverstraat 24 tot en met 40
Januari - eind mei 2024Vervangen leidingen kruispunt Springweg tussen 54 en 60 en Haverstraat tussen 42 en 47

Wat is er al gebeurd?

Spookkelder-verkeer Oudegracht-Hamburgerbrug

In april 2023 vonden we tijdens de werkzaamheden een onbekende kelder onder de Haverstraat, de zogenaamde ‘spookkelder’. Deze bleek onderdeel van een middeleeuws bouwwerk. De kelder is nagekeken en is in een goede staat. We kunnen de kleder dus bewaren. Wij onderzoeken nog welke functie de spookkelder krijgt.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur