Haverstraat: riolering, warmte- en waterleidingen

Fase project:
In uitvoering

Start uitvoering:
Januari 2023

In 2023 vervangen we het riool in de Haverstraat. Eneco vervangt dan ook de stadswarmteleidingen en Vitens voert onderhoud uit aan waterleidingen in de straat.

Wat gaan we doen en waarom?

Het riool, de warmte- en waterleiding zijn verouderd. Daarom werken de gemeente, Vitens en Eneco tegelijk aan vervanging en onderhoud. Onder de Haverstraat liggen historische kelders. Deze zijn onderdeel van het Wervengebied en daarmee belangrijk erfgoed voor de stad. De gemeente zorgt samen met eigenaren dat de kelders ook meteen onderhoud krijgen. 

Vertraging werkzaamheden

Het werk en onderhoud aan het riool en de leidingen gebeurt in fases. Het werk op de kruising Oudegracht-Haverstraat heeft de nodige vertraging. Als eerste door de onverwachte slechte staat van de kelders, de ontdekking van een onbekende kelder en archeologische vondsten. Daarnaast duurt het aanbrengen van de waterdichte laag op de kelders langer dan verwacht. Onder andere door het vinden van asbest in de onbekende kelder. Deze planning is een 'voorlopige' planning door de kans op meer archeologische vondsten. Bij een vondst werken we volgens een procedure (onderzoek, in het register opslaan, besluit). Het werk aan de Haverstraat ligt dan tijdelijk stil.

Spookkelder - verkeer Oudegracht-Hamburgerbrug

In april vond de gemeente tijdens de werkzaamheden een onbekende kelder onder de Haverstraat, de zogenaamde ‘spookkelder’. Deze bleek onderdeel van een middeleeuws gangenstelsel. De kelder is in de tussentijd gedocumenteerd (doorlopen van een procedure bij vondsten) en is een goede staat, dus kan worden ‘behouden’ voor de toekomst. De gemeente onderzoekt nog welke functie de spookkelder krijgt. Tot half oktober zijn we bezig met het waterdicht maken van de kelder, daarna kan er weer verkeer over het kruispunt rijden.

Wat kunnen bewoners en bedrijven verwachten?

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen die de werkzaamheden hebben op uw leef- of werkomgeving.

  • Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven te voet bereikbaar. Soms via een loopbrug die we plaatsen over de straat wanneer deze open ligt.
  • Tijdens de werkzaamheden is de Haverstraat afgesloten voor verkeer. Er zijn dan omleidingen.
  • We werken op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Werkzaamheden met geluid plannen we zoveel mogelijk in na 8.00 uur. Als we toch op andere tijden werken informeren we bewoners op tijd.
  • De bouwhekken staan er voor de veiligheid. Wanneer een fase klaar is, halen we de hekken weg.
  • Uw vuilnis halen wij op vanaf de verzamelplekken op de Springweg en Oudegracht.
  • Als bepaalde functies (gebruik toilet, levering warmte en/of water) niet gebruikt kunnen worden, dan informeren wij bewoners daar minimaal 3 dagen van tevoren over.
  • Bij het aanbrengen van de waterdichte laag op de kelders kan er tijdelijk stank ontstaan. Zodra het middel is opgedroogd verdwijnt de geur weer.

Planning

Deze planning is een ‘voorlopige’ planning, door de kans op nog meer archeologische vondsten. Een vondst moeten we eerst documenteren en er moet een besluit komen wat de gemeente ermee wil. Dan ligt het werk aan de leidingen tijdelijk stil.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Januari tot begin oktober 2023Kruising Oudegracht tot en met huisnummer 19
21 augustus tot en met half september 2023Aanbrengen noodleiding kruising Springweg
21 augustus tot eind oktober 2023Vervangen leidingen Haverstraat 22 tot en met 49
Januari 2024 tot eind april 2024Vervangen leidingen Haverstraat 49 - Springweg

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Ma tot en met vr 08.30 - 17.30 uur