Rotsoord: opnieuw inrichten

Rotsoord is lang een bedrijventerrein geweest. Nu komen er meer woningen en ruimte voor cultuur en creatieve activiteiten. Daar willen we de openbare ruimte op aanpassen. Het moet een toegankelijk en prettig gebied worden voor de gebruikers en bezoekers. Er komt meer groen en opvang voor regenwater.

Wat gaan we doen?

 • we halen parkeerplaatsen weg
 • we verplaatsen fietsparkeerplekken
 • we richten de openbare ruimte opnieuw in

Bekijk het plan voor de openbare ruimte Rotsoord

Fase 1: inrichting openbare ruimte De Helling

Fase 1 is de nieuwe inrichting van de openbare ruimte van De Helling. De openbare ruimte loopt langs het Hotel Moxy en poppodium De Helling tot aan de Briljantlaan.

Een groot deel hebben we al gedaan. We moeten alleen nog de gebouwen Helling 12-14 slopen en opnieuw opbouwen. Er komt dan nog een grote wadi op de hoek tegenover het poppodium. Een wadi is een groene greppel waarin overtollig regenwater kan worden opgevangen. We kunnen Fase 1 afronden nadat de nieuwbouw aan Helling 12-14 is opgeleverd. We verwachten dat Fase 1 in 2026 helemaal klaar is.

Fase 2: inrichting openbare ruimte Ravenoord, Heuveloord, Rotsoord en parallelweg Briljantlaan

De straat Ravenoord hebben we opnieuw ingericht met plantenstroken met daarin wilde kruiden, bomen, heesters en struiken. De stroken hebben een brede betonrand gekregen en er zijn 6 bankjes geplaatst die zijn gemaakt door stichting Tafelboom. We hebben ook rekening gehouden met een nieuwe ingang naar het terras van LE:EN.

In de straat Heuveloord is naast het bestaande riool een hemelwaterriool aangelegd. De rijbaan is opnieuw bestraat, er zijn wadi's met kruiden aangelegd en er is meer groen geplant.

Vertraging

Door onverwachte omstandigheden bij het verplaatsen van de waterleiding en aanleg van de nieuwe rioolsleuf is een deel van de werkzaamheden vertraagd. Onderstaand de aangepaste planning.

 • De werkzaamheden in de straat Rotsoord langs de Pastoefabriek tot nummer 7 ronden we eind juli 2024 af.
 • De werkzaamheden in de straat Rotsoord tussen nummer 7 en de Diamantweg starten half augustus en zullen eind 2024 klaar zijn.
 • De planning voor de werkzaamheden aan de parallelweg Briljantlaan volgt zo snel mogelijk.

De definitieve ontwerpen van de straten Heuveloord, Rotsoord en de parallelweg, Briljantlaan zijn met de omgeving besproken. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering. We verwachten dat Fase 2 helemaal klaar is in het voorjaar van 2025.

Fase 3: het gebied rond restaurant Camping Ganspoort

Voor dit gebied tussen Helling, Briljantlaan en Ravenoord wordt nu het ontwerp gemaakt in overleg met de omgeving. Onderstaand een eerste schets.

Op 10 april 2024 is een eerste brainstormsessie met de ondernemers en bewoners uit de directe omgeving. We gebruiken de schets als startpunt en willen ophalen met welke wensen en eisen van de gebruikers we rekening moeten houden.

Hierna maken we een voorlopig ontwerp (VO) en dat werken we in 2024 verder uit naar een definitief ontwerp. De start van de uitvoering staat gepland in de tweede helft van 2025 met oplevering begin 2026.

Blijf op de hoogte en denk mee

Op verschillende momenten laten we bewoners en omwonenden meedenken met de plannen. Daarnaast hopen we ook, samen met Ondernemersvereniging de Vaartsche Rijn, alle ondernemers uit de omgeving op de hoogte te houden. Dit vinden wij belangrijk, omdat de plannen gevolgen hebben voor laden en lossen. Ook willen we graag rekening houden met de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen tijdens de uitvoering van de plannen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Ontwerp Fase 3: gebied rond Ganspoort
Mei 2024 - eind 2024Uitvoering Rotsoord
Najaar 2024 - voorjaar 2025Uitvoering parallelweg Briljantlaan
Voorjaar 2025Oplevering Fase 2
Definitief ontwerp Fase 3
Vanaf half 2025Uitvoering Fase 3
2026Eindoplevering Fase 1, oplevering Fase 3

Wat hebben we al gedaan?

 • 2023-2024: Uitvoering De Helling, Ravenoord en Heuveloord.
 • 12 september 2023: Inloopbijeenkomst over de uitvoering van de plannen voor Fase 2.
 • Voorjaar 2023: voorbereiden uitvoering plannen Heuveloord, Rotsoord, en parallelweg Briljantlaan.
 • Najaar 2022 en voorjaar 2023: uitwerken ontwerp Heuveloord, Rotsoord, en parallelweg Briljantlaan en terugkoppelen naar omgeving.
 • 13 juni 2022: inloop ontwerp straat Heuveloord en Rotsoord.
 • 28 oktober 2021: 1e brainstormsessie met bedrijven in de buurt voor het noordelijk gedeelte van de straat Rotsoord tot aan Rotsoord 7.
 • 28 oktober 2021: we spraken met omwonenden en bedrijven over de straten Heuveloord en Rotsoord. Daarnaast spraken we regelmatig met ondernemers om idee├źn op te halen en elkaar op de hoogte te houden. We willen zoveel mogelijk ondernemers van Rotsoord bereiken. Dit doen we omdat het veranderen van de openbare ruimte invloed kan hebben op de bedrijfsvoering. Vraag het verslag van de avond voor bewoners/ondernemers op via rotsoord@utrecht.nl.
 • Midden 2021: we spraken met omwonenden en bedrijven over het ontwerp van Ravenoord. Het ontwerp is uitgevoerd.
 • Mei 2021: we spraken met ondernemers over de tijdelijke verkeersmaatregelen rond de uitvoering van fase 1. Daarna spraken we regelmatig over de dagelijkse uitdagingen van de uitvoering.

Hulp en contact Rotsoord

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord@utrecht.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht