Simplonbaan en Furkabaan: nieuwe bomen en opknappen fietspaden

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
September 2023

In de afgelopen 2 jaar zijn op de Simplonbaan en Furkabaan veel iepen gekapt. Op verschillende plaatsen staan al nieuwe bomen. Half september 2023 start de gemeente met de voorbereidingen voor het planten van de overige bomen. Dit duurt tot eind februari 2024. Daarna knappen we ook de fietspaden op. 

Wat gaan we doen?

Verbeteren bodem voor bomen 

De afgelopen jaren kapten we een flink aantal iepen, omdat deze niet goed geworteld waren. Hierdoor stonden de bomen niet stevig en waren ze mogelijk onveilig. Ook groeiden de bomen niet goed door te weinig groeiruimte in de bodem. Om de nieuwe bomen goed te kunnen laten wortelen en groeien, gaan we eerst de bodem verbeteren (groeiplaatsverbetering).  

Planten nieuwe bomen

Langs de woningen hebben we de volgende bomen geplant en komen nog meer van deze soorten:

  • Veldesdoorn (Acer campestre ‘Queen Elizabeth’) 
  • Sierkers (Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’)
  • Kleinbladige linde (Tilia cordata ‘Rancho’)
  • Gummiboom (Eucomnia ulmoides)
  • Meelbes (Sorbus aria ‘Majestica’) 

Langs de rijweg en het fietspad komen de volgende bomen:

  • Linde (Tilia cordata ‘Savaria’)
  • Esdoorn (Acer platanoides 'Eurostar')
  • Iep (Ulmus 'New Horizon')

Opknappen fietspaden

Ná het werk aan de boomvakken kunnen we de fietspaden langs de Furkabaan en de Simplonbaan opknappen. Op veel plekken drukken de boomwortels de tegels omhoog en zitten er scheuren in het asfalt. Dit werk start maart 2024, omdat deze werkzaamheden niet tegelijk kunnen met de groeiplaatsverbetering. 

Planning

We starten op 18 september 2023 bij de Simplonbaan en werken in 7 fasen richting de Furkabaan. Elke fase duurt ongeveer 3 weken. In de loop van het werk planten we de nieuwe bomen. Tijdens de kerstvakantie zijn er geen werkzaamheden.  

Het ligt aan het weer of werkzaamheden volgens planning door kunnen gaan. Bij langdurige regen en vorst kunnen de werkzaamheden uitlopen.  

Wat gebeurt wanneer?

WanneerWat
18 september-oktober 2023Fase 1: Lunettenbrug tot Lofoten
Oktober 2023Fase 2: Lofoten tot Filipijnen
Oktober-november 2023Fase 3: Filipijnen tot Filipijnen/Chathams
November 2023Fase 4: Filipijnen/Chatams tot Westfalen
November-december 2023Fase 5: Westfaken tot Betuwe
December 2023Fase 6: Betuwe tot Lotharingen
Januari 2023Fase 7: Lotharingen tot Furkaplateau
Maart-juni 2024Opknappen fietspaden

Verkeershinder en bereikbaarheid

Tijdens de werkzamheden kunt u wat verkeershinder verwachten. Op werkdagen sluiten we één weghelft van de rijweg af. Verkeersregelaars zorgen dat het verkeer om de beurt langs het werk kan rijden.

Parkeren

Tijdens het werk kunt u een aantal parkeerplaatsen niet gebruiken. Er geldt dan een parkeerverbod voor die parkeerplaatsen. U ziet steeds 2 weken van tevoren om welke parkeerplaatsen het gaat. U kunt uw auto dan ergens anders in de wijk parkeren.

Hulp en contact Simplonbaan en Furkabaan

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl