Verkeersprojecten Socrateslaan: herinrichting

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Eind 2022

De Socrateslaan wordt een laan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komt 1 rijstrook per rijrichting voor auto’s en een groene middenberm met een dubbele bomenrij. Ook maken we groen tussen het fietspad en de rijbaan en tussen de fietspaden. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, gaat oversteken makkelijker en wordt de laan mooier en leefbaarder.

Video: projectleider vertelt over de Socrateslaan

Bekijk de video met audiodescriptie

Wat komt er?

  • Er komt meer groen. In het midden van de Socrateslaan komt een middenberm met bomen. Tussen de fietspaden en rijbanen komt een bomenrij.
  • In de noordelijke en zuidelijke tussenberm is ruimte voor 16 bomen. Eerder gaven we aan dat hier 18 bomen kwamen. Dit lukt niet omdat er kabels en leidingen in de grond liggen. Deze twee bomen willen wij op een andere plek in de straat plaatsen. We kijken naar een geschikte locatie.
  • De middenberm en zijbermen verlagen we zodat regenwater de grond in kan zakken. Hiermee voorkomen we wateroverlast. Zo houden we rekening met klimaatverandering.
  • Om het water goed af te voeren, moeten we de boom ter hoogte van huisnummer 38 waarschijnlijk weghalen. Alleen als het noodzakelijk is halen we een boom weg en plaatsen we hier een andere boom voor terug. We nemen in de huidige fase een beslissing.
  • Er komt 1 rijbaan per rijrichting.
  • We verwijderen de verkeerslichten bij de kruispunten. We plaatsen zogenaamde doseerlichten zodat iedereen de Socrateslaan goed kan oversteken.
  • Ter hoogte van de Jutfaseweg maken we een oversteek voor fietsers om dit kruispunt veiliger, overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken voor voetgangers en fietsers.
  • Aan beide zijden maken we fietspaden in 2 richtingen.
  • De parkeerplaatsen komen aan de rijbaan te liggen.
  • De bushalte aan de Socrateslaan verplaatsen we naar een nieuwe plek, net over de Zuiderbrug.

Voorlopig ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Voorlopig Ontwerp voor de Socrateslaan goedgekeurd. Op dit moment werken we het Voorlopig Ontwerp uit naar een Definitief Ontwerp.

Voorlopig ontwerp, plankaart (pdf, 1,0 MB)

Voorlopig ontwerp, dwarsdoorsneden (pdf, 1,2 MB)

Meedenken en meedoen

Geveltuin

Langs de gevels, aan beide kanten van de straat, is er ook ruimte voor geveltuinen. Wij denken daarbij graag met u mee. Wilt u een geveltuin, dan kunt u dat aangeven. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar socrateslaan@utrecht.nl of bellen naar 14 030. We bekijken wat we wel en niet kunnen meenemen in de nieuwe inrichting van de straat.

Ander groen in de straat

U heeft ook de mogelijkheid om mee te denken over het groen in de straat. U kunt bijvoorbeeld meedenken over het type planten dat er in de straat komt. Hierover komt nog meer informatie.

Schoon en vuil water scheiden

We willen ook regenwater en vuil water scheiden. Er verdwijnt namelijk onnodig schoon regenwater in het riool. Hierover komt nog meer informatie.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
tot maart 2022Uitwerken functioneel ontwerp naar voorlopig ontwerp
Maart 2022

Voorlopig ontwerp klaar

Maart 2022-zomer 2022Uitwerken definitief ontwerp
Zomer 2022-December 2022Voorbereiden uitvoering werkzaamheden
December 2022Start uitvoering werkzaamheden

Hulp en contact Socrateslaan

Telefoon

14 030

E-mail

socrateslaan@utrecht.nl