Verkeersprojecten Socrateslaan: herinrichting

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Eind 2022

De Socrateslaan wordt een laan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komt 1 rijstrook per rijrichting voor auto’s en een groene middenberm met een dubbele bomenrij. Ook maken we groen tussen het fietspad en de rijbaan en tussen de fietspaden. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, gaat oversteken makkelijker en wordt de laan mooier en leefbaarder.

Video: projectleider vertelt over de Socrateslaan

Bekijk de video met audiodescriptie

Wat komt er?

 • Er komt meer groen. In het midden van de Socrateslaan komt een middenberm met bomen. Tussen de fietspaden en rijbanen komt een bomenrij.
 • In de noordelijke en zuidelijke tussenberm is ruimte voor 16 bomen. Eerder gaven we aan dat hier 18 bomen kwamen. Dit lukt niet omdat er kabels en leidingen in de grond liggen. Deze 2 bomen willen wij op een andere plek in de straat plaatsen. We kijken naar een geschikte locatie.
 • De middenberm en zijbermen verlagen we zodat regenwater de grond in kan zakken. Hiermee voorkomen we wateroverlast. Zo houden we rekening met klimaatverandering.
 • Om het water goed af te voeren, moeten we de boom ter hoogte van huisnummer 38 waarschijnlijk weghalen. Alleen als het noodzakelijk is halen we een boom weg en plaatsen we hier een andere boom voor terug. We nemen in de huidige fase een beslissing.
 • Er komt 1 rijbaan per rijrichting.
 • We verwijderen de verkeerslichten bij de kruispunten. We plaatsen zogenaamde doseerlichten zodat iedereen de Socrateslaan goed kan oversteken.
 • Ter hoogte van de Jutfaseweg maken we een oversteek voor fietsers om dit kruispunt veiliger, overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken voor voetgangers en fietsers.
 • Aan beide zijden maken we fietspaden in 2 richtingen.
 • De parkeerplaatsen komen aan de rijbaan te liggen.
 • De bushalte aan de Socrateslaan verplaatsen we naar een nieuwe plek, net over de Zuiderbrug.

Voorlopig ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Voorlopig Ontwerp voor de Socrateslaan goedgekeurd. Op dit moment werken we het Voorlopig Ontwerp uit naar een Definitief Ontwerp.

Voorlopig ontwerp, plankaart (pdf, 1,0 MB)

Voorlopig ontwerp, dwarsdoorsneden (pdf, 1,2 MB)

Meedenken en meedoen

Ander groen in de straat

Na het opnieuw inrichten maken we de Socrateslaan groener. Dat doen we met groene bermen met waterafvoer, bomen en beplanting. U kunt kiezen uit 2 soorten beplanting: rustig of uitbundig. Allebei de keuzes hebben planten tussen 20 centimeter en 3 meter hoog. Vooral de kleuren van de planten verschillen.

We planten de soort die de meeste mensen willen. U kunt uw keuze voor de beplanting tot en met 3 juli 2022 doorgeven. Stuur daarvoor een e-mail naar socrateslaan@utrecht.nl.

Hebt u nog vragen? Of geeft u uw voorkeur liever persoonlijk aan ons door? Kom dan op woensdag 29 juni tussen 12.00 en 15.00 uur langs bij wijkbureau Zuid (’t Goylaan 75).

Over de beplanting

Allebei de soorten beplanting hebben hogere heesters (maximaal 3 meter) en veel bloemen. Daardoor zijn ze allebei aantrekkelijk voor mensen en dieren. Tussen de hogere heesters vinden met name vogels schuilplaatsen en voedsel. De bloemen trekken vele soorten bijen en vlinders aan. De bermen liggen direct aan de weg. Daarom kiezen we voor sterke soorten die ook tegen strooizout kunnen.

 

Heesters van maximaal 3 meter hoog

 • Gelderse roos. Bloeit wit in mei en juni. Herfstverkleuring en rode bessen.
 • Kardinaalsmuts heeft aantrekkelijke vruchten in augustus en september.
 • Schijnhulst bloeit wit en geurend in april, mei en is het hele jaar groen.
 • Eikenbladhortensia bloeit in juni en juli en krijgt herfstverkleuring

Grotere groepen tussen 20-60 cm hoog

 • Spierstruik bloeit lichtroze in juni en juli.
 • Plataargras is in het voorjaar frisgroen en krijgt einde van de zomer bruine bloeiwijze.
 • Wolfsmelk bloeit geelgroen in maart.
 • Leliegras bloeit paars in september en oktober.
 • Ganzerik bloeit licht roze van mei tot september.

Kleinere groepjes tussen 20 en 60 cm hoog

 • Aster bloeit wit in september en oktober
 • Geranium bloeit lichtroze in mei en juni

Verspreid gezaaid

 • Aster bloeit roze-paars in augustus en september

Heesters van maximaal 3 meter hoog

 • Gelderse roos. Bloeit wit in mei en juni. Herfstverkleuring en rode bessen.
 • Kardinaalsmuts heeft aantrekkelijke vruchten in augustus en september.
 • Schijnhulst bloeit wit en geurend in april, mei en is het hele jaar groen.
 • Eikenbladhortensia bloeit in juni en juli en krijgt herfstverkleuring.

Grotere groepen tussen 20 en 60 cm hoog

 • Botanische roos bloeit hard roze met geel hart van mei tot en met augustus.
 • Plataargras is in het voorjaar frisgroen en krijgt einde van de zomer bruine bloeiwijze.
 • Wolfsmelk bloeit geelgroen in maart.
 • Daglelie bloeit geel in juni en juli.

Kleinere groepen tussen 20 en 80 cm hoog

 • Geranium, bloeit lichtroze in mei en juni.
 • Irissen in verschillende kleuren, bloeien paars en lila in juni.

Verspreid gezaaid tussen 60 en 150 cm hoog

 • Wolfsmelk bloeit geel in april mei.
 • Aster bloeit roze-paars in augustus en september.
 • Aster bloeit paars in oktober en november.
 • Vederdistel bloeit donkerroze in juni en juli.

Geveltuin

Langs de gevels, aan beide kanten van de straat, is er ook ruimte voor geveltuinen. Wij denken daarbij graag met u mee. Wilt u een geveltuin, dan kunt u dat aangeven. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar socrateslaan@utrecht.nl of bellen naar 14 030. We bekijken wat we wel en niet kunnen meenemen in de nieuwe inrichting van de straat.

Schoon en vuil water scheiden

We willen ook regenwater en vuil water scheiden. Er verdwijnt namelijk onnodig schoon regenwater in het riool. Hierover komt nog meer informatie.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
tot maart 2022Uitwerken functioneel ontwerp naar voorlopig ontwerp
Maart 2022

Voorlopig ontwerp klaar

Maart 2022-zomer 2022Uitwerken definitief ontwerp
Zomer 2022-December 2022Voorbereiden uitvoering werkzaamheden
December 2022Start uitvoering werkzaamheden

Hulp en contact Socrateslaan

Telefoon

14 030

E-mail

socrateslaan@utrecht.nl