Socrateslaan: herinrichting

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Begin 2023

De Socrateslaan wordt een laan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komt 1 rijstrook per rijrichting voor auto’s en een groene middenberm met een dubbele bomenrij. Ook maken we groen tussen het fietspad en de rijbaan en tussen de fietspaden. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, gaat oversteken makkelijker en wordt de laan mooier en leefbaarder.

Video: projectleider vertelt over de Socrateslaan

Bekijk de video met audiodescriptie

Wat komt er?

 • Er komt meer groen. In het midden van de Socrateslaan komt een middenberm met bomen. Tussen de fietspaden en rijbanen komt een bomenrij.
 • In de noordelijke en zuidelijke tussenberm is ruimte voor 16 bomen. Eerder gaven we aan dat hier 18 bomen kwamen. Dit lukt niet omdat er kabels en leidingen in de grond liggen. Deze 2 bomen willen wij op een andere plek in de straat plaatsen. We kijken naar een geschikte locatie.
 • De middenberm en zijbermen verlagen we zodat regenwater de grond in kan zakken. Hiermee voorkomen we wateroverlast. Zo houden we rekening met klimaatverandering.
 • Er komt 1 rijbaan per rijrichting.
 • We verwijderen de verkeerslichten bij de kruispunten. We plaatsen zogenaamde doseerlichten die geleidelijk het autoverkeer toelaten. Zo kan iedereen de Socrateslaan goed kan oversteken.
 • Bij de Jutfaseweg maken we een oversteek voor fietsers om dit kruispunt veiliger, overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken voor voetgangers en fietsers.
 • Aan beide zijden maken we fietspaden voor fietsers in 2 richtingen.
 • De parkeerplaatsen komen aan de rijbaan te liggen.
 • De bushalte aan de Socrateslaan verplaatsen we naar een nieuwe plek, net over de Zuiderbrug.

Definitief ontwerp

We hebben het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

De belangrijkste aanpassingen in het definitieve ontwerp zijn:

 • we sluiten aan op het nieuwe asfalt van de Rijnlaan
 • we voegden het opnieuw bestraten van de parallelweg van de Rijnlaan toe
 • we passen en vervangen het riool onder de noordelijk gelegen ventweg
 • we verbreedden ten westen van de Socratesbrug een stukje berm om een bestaande boom een betere plek te geven. Hiervoor zijn het fietspad en het voetpad opgeschoven en is de helling ernaast iets aangepast
 • we pasten het verkeerseiland bij de kruising Rijnlaan-Socrateslaan aan voor afslaand verkeer
 • we sluiten aan op de bestaande breedte van de fietspaden op de Socratesbrug
 • de fietspaden vanaf de Socrateslaan naar de Zuiderbrug krijgen ruimere bochten
 • er komen groenvakken met vaste planten aan de Jutfaseweg tussen de Socrateslaan en de Deltastraat
 • andere boomsoort in de wadi’s in de middenberm van de Socrateslaan: zomerlinde
 • we voegen een bank en afvalbak toe bij de Zuiderbrug
 • meer groen nabij bushalte ’t Goylaan aan de noordzijde    

Meedenken en meedoen

Ander groen in de straat

Na het opnieuw inrichten maken we de Socrateslaan groener. Dat doen we met groene bermen met waterafvoer, bomen en beplanting.

We vroegen aan bewoners om een keuze te maken voor beplanting op de Socrateslaan. De meeste bewoners kozen voor uitbundige beplanting. Dit betekent dat we het uitbundige plantenmengsel gebruiken voor het opnieuw inrichten van de straat.

Over de beplanting

De beplanting bestaat uit hogere heesters (maximaal 3 meter) en veel bloemen. Daardoor zijn ze allebei aantrekkelijk voor mensen en dieren. Tussen de hogere heesters vinden met name vogels schuilplaatsen en voedsel. De bloemen trekken vele soorten bijen en vlinders aan. De bermen liggen direct aan de weg. Daarom kiezen we voor sterke soorten die ook tegen strooizout kunnen.

 

Heesters van maximaal 3 meter hoog

 • Gelderse roos. Bloeit wit in mei en juni. Herfstverkleuring en rode bessen.
 • Kardinaalsmuts heeft aantrekkelijke vruchten in augustus en september.
 • Schijnhulst bloeit wit en geurend in april, mei en is het hele jaar groen.
 • Eikenbladhortensia bloeit in juni en juli en krijgt herfstverkleuring.

Grotere groepen tussen 20 en 60 cm hoog

 • Botanische roos bloeit hard roze met geel hart van mei tot en met augustus.
 • Plataargras is in het voorjaar frisgroen en krijgt einde van de zomer bruine bloeiwijze.
 • Wolfsmelk bloeit geelgroen in maart.
 • Daglelie bloeit geel in juni en juli.

Kleinere groepen tussen 20 en 80 cm hoog

 • Geranium, bloeit lichtroze in mei en juni.
 • Irissen in verschillende kleuren, bloeien paars en lila in juni.

Verspreid gezaaid tussen 60 en 150 cm hoog

 • Wolfsmelk bloeit geel in april mei.
 • Aster bloeit roze-paars in augustus en september.
 • Aster bloeit paars in oktober en november.
 • Vederdistel bloeit donkerroze in juni en juli.

Afkoppelen regenpijpen

Schoon regenwater hoeft niet in het riool te belanden. Planten en bloemen kunnen dit water op een natuurlijke manier opnemen. Daarom willen we de verbinding van regenpijpen met het riool weghalen. Dit noemen we afkoppelen. Het regenwater stroomt dan over de stoep naar de groenvakken en planten toe, waarna het wordt afgevoerd via de grond. Dit is duurzaam en beter voor de planten in uw straat. We vragen de eigenaren van woningen aan de Socrateslaan of zij hun regenpijp willen afkoppelen. 

Geveltuin

Langs de gevels, aan beide kanten van de straat, is er ook ruimte voor geveltuinen. Wij denken daarbij graag met u mee. Wilt u een geveltuin, dan kunt u dat aangeven via socrateslaan@utrecht.nl of bellen naar 14 030. We bekijken wat we wel en niet kunnen meenemen in de nieuwe inrichting van de straat.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
3e en 4e kwartaal 2022Kiezen aannemer
1e kwartaal 2023

Opdracht aan aannemer, voorbereiden uitvoeren werkzaamheden

1e en 2e kwartaal 2023Verleggen kabels en leidingen
2e kwartaal 2023Begin opnieuw inrichten Socrateslaan en vervangen riool
4e kwartaal 2023Opnieuw inrichten Socrateslaan af

Hulp en contact Socrateslaan

Telefoon

14 030

E-mail

socrateslaan@utrecht.nl