Socrateslaan: nieuwe inrichting

De Socrateslaan wordt een laan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, gaat oversteken makkelijker en maken we de laan mooier en leefbaarder.

Wat komt er?

 • Er komt meer groen. In het midden van de Socrateslaan komt een berm met bomen (7 meter). Tussen de fietspaden en rijbanen komt een bomenrij.
 • In de noordelijke en zuidelijke tussenberm is ruimte voor 16 bomen. Eerder gaven we aan dat hier 18 bomen kwamen. Dit lukt niet omdat er kabels en leidingen in de grond liggen. Deze 2 bomen willen wij op een andere plek in de straat plaatsen. We kijken naar een geschikte locatie.
 • De middenberm en zijbermen verlagen we. Regenwater kan op deze manier de grond in zakken. Zo voorkomen we wateroverlast en houden we rekening met klimaatverandering.
 • Er komt 1 rijbaan per rijrichting.
 • We vervangen de verkeerslichten bij de kruispunten door ‘doseerlichten’. Dit zijn speciale verkeerslichten die het autoverkeer bij drukte een beetje bij beetje doorlaten. Zo kan iedereen de Socrateslaan goed oversteken.
 • Bij de Jutfaseweg maken we een oversteek voor fietsers. Zo maken we dit kruispunt veiliger en overzichtelijk. Voetgangers en fietsers kunnen hier dan beter oversteken.
 • Aan beide kanten maken we fietspaden voor fietsers in 2 richtingen (3,5 en 4 meter breed).
 • De parkeerplaatsen komen aan de rijbaan te liggen.
 • Op de stoep aan beide kanten is minimaal 2 meter vrije ruimte.
 • De bushalte aan de Socrateslaan verplaatsen we naar een nieuwe plek, net over de Zuiderbrug.  

Meer groen in de straat

Bewoners konden kiezen voor 'rustige' planten en 'uitbundige' planten in de straat. Ze kozen voor 'uitbundige' planten, met veel verschillende kleuren en soorten.

Heesters van maximaal 3 meter hoog

 • Gelderse roos. Bloeit wit in mei en juni. Herfstverkleuring en rode bessen.
 • Kardinaalsmuts heeft aantrekkelijke vruchten in augustus en september.
 • Schijnhulst bloeit wit en geurend in april, mei en is het hele jaar groen.
 • Eikenbladhortensia bloeit in juni en juli en krijgt herfstverkleuring.

Grotere groepen tussen 20 en 60 cm hoog

 • Botanische roos bloeit hard roze met geel hart van mei tot en met augustus.
 • Plataargras is in het voorjaar frisgroen en krijgt einde van de zomer bruine bloeiwijze.
 • Wolfsmelk bloeit geelgroen in maart.
 • Daglelie bloeit geel in juni en juli.

Kleinere groepen tussen 20 en 80 cm hoog

 • Geranium, bloeit lichtroze in mei en juni.
 • Irissen in verschillende kleuren, bloeien paars en lila in juni.

Verspreid gezaaid tussen 60 en 150 cm hoog

 • Wolfsmelk bloeit geel in april mei.
 • Aster bloeit roze-paars in augustus en september.
 • Aster bloeit paars in oktober en november.
 • Vederdistel bloeit donkerroze in juni en juli.

Kap en verplanten bomen

In voorbereiding op de herinrichting kapten we 10 bomen en verplantten we 7 bomen aan de Socrateslaan en ’t Goylaan. In totaal planten we 44 nieuwe bomen.

Geveltuin

Aan beide kanten van de straat is langs de gevels ook ruimte voor geveltuinen (maximaal 2 tegels). Wilt u een geveltuin? Geef dat dan door via socrateslaan@utrecht.nl. Of u belt 14 030. We kijken dan of uw woning daarvoor geschikt is.

Afkoppelen regenpijpen

We halen de verbinding van 10 regenpijpen met het riool weg. Het schone regenwater stroomt dan over de stoep naar de groenvakken en planten toe. Zo gaat het regenwater weer de grond in.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Eind februari 2024Rijbaan smaller maken tussen Jutfaseweg en Rijnlaan
Najaar 2024

Start uitvoering nieuwe inrichting

Wat is er al gebeurd?

Definitief ontwerp

We werkten het voorlopig ontwerp uit naar een definitief ontwerp.

 • we sluiten aan op het nieuwe asfalt van de Rijnlaan
 • we voegden het opnieuw bestraten van de parallelweg van de Rijnlaan toe
 • we vervangen het riool onder de noordelijk gelegen ventweg
 • we verbreedden ten westen van de Socratesbrug een stukje berm om een bestaande boom een betere plek te geven. Hiervoor schoven we het fietspad en het voetpad op en pasten we de helling ernaast iets aan.
 • we pasten het verkeerseiland bij de kruising Rijnlaan-Socrateslaan aan voor afslaand verkeer
 • we sluiten aan op de bestaande breedte van de fietspaden op de Socratesbrug
 • de fietspaden vanaf de Socrateslaan naar de Zuiderbrug krijgen ruimere bochten
 • er komen groenvakken met vaste planten aan de Jutfaseweg tussen de Socrateslaan en de Deltastraat
 • er komt een andere boomsoort in de wadi’s in de middenberm van de Socrateslaan: zomerlinde
 • we voegen een bank en afvalbak toe bij de Zuiderbrug
 • er komt meer groen nabij bushalte ’t Goylaan aan de noordzijde    

Plaatsen bomen en versmallen rijbaan

We hebben alvast tijdelijke maatregelen genomen, omdat er in de nacht op de Socrateslaan tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan te hard wordt gereden. Ook zag de straat er kaal uit, omdat we al bomen hebben gekapt als voorbereiding op het opnieuw inrichten van de straat. We hebben daarom 1 rijbaan op de Socrateslaan afgesloten en bomen in bakken op de rijstrook geplaatst. De bomen planten we na de definitieve inrichting langs de Socrateslaan.

Video: projectleider vertelt over eerste ontwerp Socrateslaan

Bekijk de video met audiodescriptie

Hulp en contact Socrateslaan

Telefoon

14 030

E-mail

socrateslaan@utrecht.nl