Verkeersprojecten Stadsbaantunnel

De Stadsbaantunnel is 3 keer per jaar een nacht dicht voor het standaard onderhoud.

De volgende nachten voeren we onderhoud uit:

  • Vrijdag 5 op 6 maart 2021 (20.00 tot 06.00 uur)
  • Vrijdag 25 op 26 juni 2021 (20.00 tot 06.00 uur)
  • Inspectie van vrijdag 27 op 28 augustus (22.00 – 07.00). Elke 6 jaar is er een inspectie van de Stadsbaantunnel. De vergunningverlener controleert dan of de tunnel nog voldoet aan alle voorwaarden van de vergunning.
  • Vrijdag 29 op 30 oktober 2021 (20.00 tot 15.00 uur). Na de onderhoudsnacht staat een oefening gepland in de Stadsbaantunnel.

Wat we doen tijdens een onderhoudsnacht

  • Controleren, onderhouden en opnieuw certificeren van de ruim 50 technische systemen in de tunnel (ventilatie, noodtelefoons, vluchtdeuren, omroepinstallaties en camera’s).
  • Schoonmaken systemen, binnenkant en buitenkant van de tunnel.
  • Het groen rondom de tunnel verzorgen en onderhouden.

Dit onderhoud is nodig om de tunnel veilig te blijven gebruiken volgens de regels.

Omleiding verkeer

Bij een dichte tunnel leiden we het verkeer om via de Langerakbaan, Het Zand, Terwijdesingel en de Vleutensebaan (en omgekeerd).

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl