Verkeersprojecten Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2024

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de straten, pleinen en het groen aanpakken. Wij willen op deze manier de buurt klaarmaken voor klimaatverandering. Zo zorgen we voor een prettigere leefomgeving voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de straten en riolering doen.
 • Straten veiliger maken.
 • Voor minder stenen en asfalt en voor meer groen en een gezondere leefomgeving zorgen.
 • Regenwater zoveel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te verblijven.

Lees meer over wat we gaan doen in het plan met eisen en wensen en het ontwerp voor de Taagdreef (pdf, 13,5 MB)

Een samenvatting van de plannen ziet u in de korte video hieronder.

Taagdreef opnieuw inrichten

Wat is het vervolg?

Op dit moment werken we aan het Voorlopig Ontwerp voor de straten. Dit duurt wat langer dan verwacht. We verwachten dat we het Voorlopig Ontwerp in het najaar van 2022 aan buurtbewoners kunnen laten zien. In 2023 maken wij het ontwerp definitief. Dan zoeken wij een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De geplande uitvoering start in 2024.

Op 16 juni spraken we met bewoners van de straten aan de randen over het ontwerp. Er is waardering voor het ontwerp met meer groen. Belangrijkste zorgpunten zijn het parkeren en de verkeersveiligheid bij de scholen aan de Teun de Jagerdreef. De reacties beoordelen wij en verwerken wij waar mogelijk in het Voorlopig Ontwerp.

Voorlopige planning
WanneerWat
2022Vaststellen voorlopig ontwerp
2023Maken definitief ontwerp en zoeken aannemer
2024Begin uitvoering

Wat is er al gebeurd?

 • Juni 2022: bijeenkomst voor bewoners over het ontwerp voor de straten aan de randen
 • Juli 2021: het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (pdf) en de reactienota (pdf) zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 
 • Voorjaar 2021: onderhoud grote riolen en vernieuwing kabels door Stedin.
 • Begin 2020: bewoners hebben gereageerd op het plan en het ontwerp met eisen en wensen voor de Taagdreef (Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp).
 • 2018 en 2019: meerdere bijeenkomsten voor bewoners over het ontwerp voor de verschillende woonvelden en de straten in de molenwiek.
 • Begin 2018: de variantenstudie (pdf) (verschillende modellen van de inrichting van de wijk) is vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders.
 • 2017: De raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project geld beschikbaar gesteld. Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf).

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl