Verkeersprojecten Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Najaar 2020

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de wegen, pleinen en groen in 2020 aanpakken. Wij willen op deze manier een prettigere leefomgeving maken voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de openbare ruimte.
 • Wegen veiliger maken.
 • Minder stenen/asfalt en meer groen voor een gezondere leefomgeving.
 • Regenwater zo veel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te zijn.

Lees de uitgebreidere uitleg van wat we gaan doen (pdf, 3 MB)

De Raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project in totaal € 2,1 miljoen te besteden. We onderzoeken hoe we met dit geld onze doelen kunnen halen en of we de ideeën kunnen gebruiken in andere buurten van Overvecht Zuid.

Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Lees de variantenstudie openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)

Begin 2020 hebben bewoners kunnen reageren op het IPvE/FO. Het project heeft vertraging opgelopen bij het verder uitwerken van de plannen. Dat komt omdat we de financiële haalbaarheid van een aantal onderdelen verder moeten onderzoeken. Dit moet eerst gebeuren voordat we het IPvE/FO vaststellen. Het IPvE/FO, de reacties van de omwonenden en de beantwoording daarvan kan het college waarschijnlijk rond de zomer vaststellen. Daarna maken we bekend wanneer we starten met de werkzaamheden voor het herinrichten van de straten.

Lees het IPvE/FO openbare ruimte Taagdreef (pdf, 4.2 MB)

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf 10 augustus starten we al wel met voorbereidende werkzaamheden, een aantal dagen wordt er bodemonderzoek uitgevoerd. Voor dit bodemonderzoek worden monsters uit de grond genomen en soms worden peilbuizen in de boorgaten geplaatst. De boorgaten zijn van kleine diameter (5 á 10 cm) en worden afgesloten.

Wat merkt u van de werkzaamheden.

 • Op de stoep en in de parkeervakken wordt een aantal tegels tegelijk uitgenomen en daaronder met de hand geboord.
 • Op de rijbaan wordt een rijdende afzetting geplaatst. De weg is breed genoeg zodat men langs deze afzetting kan rijden, maar kan een verkeershinder vormen.
 • Deze boringen gaan ook door het asfalt, hierdoor kan men in het begin van deze boringen geluidshinder ervaren.

Ook beginnen we al met de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de riolering. In het najaar van 2020 starten we met het vernieuwen van de binnenzijde van de grote riolen (we noemen dat relinen). dit zijn onder andere de Rubicondreef, Taagdreef, Rhônedreef en De Charmantedreef. Vitens en Stedin vernieuwen ook leidingen in het gebied.

Voorlopige planning
WanneerWat
Najaar 2020Start uitvoering plannen

Wat is er al gebeurd?

 • 27 januari 2020: informatiebijeenkomst over de plannen nieuwe inrichting.
 • April 2019: inloopavond over nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriettedreef en Taagdreef) en inzien plannen voor de Hildebranddreef, de Rubicondreef en Stastokdreef.
 • November 2018-begin 2019: ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en Stastokdreef.
 • Oktober 2018: onderzoek bewoners Hildebranddreef, Stastokdreef en Rubicondreef.
 • April-oktober 2018: bewonersbijeenkomsten over ontwerpen (23 april, 26 juni en 25 oktober).
 • Januari-april 2018: eerste ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en  Stastokdreef.
 • Maart 2018: gemeenteraad geïnformeerd over de plannen.
 • Januari 2018: ideeën gepresenteerd in wijkraad Overvecht.
 • September-december 2017: algemeen schetsontwerp voor de buurt.
 • Juli 2017: gesproken met buurtbewoners over hun wensen en ideeën.

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl