Verkeersprojecten Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2024

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de straten, pleinen en het groen aanpakken. Wij willen op deze manier de buurt inrichten om klimaatverandering aan te kunnen. Zo zorgen we voor een prettigere leefomgeving voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de straten en riolering doen.
 • Straten veiliger maken.
 • Voor minder stenen en asfalt en voor meer groen en een gezondere leefomgeving zorgen.
 • Regenwater zoveel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te verblijven.

Lees de uitgebreidere uitleg van wat we gaan doen (pdf, 3 MB)

Geld beschikbaar voor Taagdreef

De raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project geld beschikbaar gesteld. We onderzoeken hoe we met dit geld onze doelen kunnen halen en of we de ideeën kunnen gebruiken in andere buurten van Overvecht Zuid.

Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Lees de variantenstudie openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Plan en ontwerp met eisen en wensen Taagdreef

Begin 2020 hebben bewoners kunnen reageren op het plan en het ontwerp met eisen en wensen voor de Taagdreef (integraal programma van eisen en functioneel ontwerp). Er zijn 18 formele reacties binnengekomen. Daarnaast gaven de bewoners tijdens de bewonersavond in januari 2020 verschillende persoonlijke reacties. Een groot deel van de reacties was positief. Er werden ook vragen gesteld over de uitwerking voor de verschillende straten. De formele reacties hebben we verwerkt in een zogenaamde reactienota. Mede op basis van de reacties van de bewoners is het ontwerp verder aangepast. Het ontwerp is nu af.

Lees het plan met eisen en wensen en het ontwerp voor de Taagdreef (pdf, 13,5 MB)
Lees de reacties op het plan in een reactienota (pdf, 1,5 kB)

Een samenvatting van de plannen hebben wij verwerkt in een korte video.

Taagdreef opnieuw inrichten

Wat is het vervolg?

Het ontwerp is op 13 juli 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is geïnformeerd. We werken het nu verder uit in een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp werken we de informatie uit eisen en wensen en het eerdere ontwerp verder uit. Dit voorlopig ontwerp leggen we ook weer aan omwonenden voor. We verwachten dat we dit in 2023 gaan doen.

Voorbereidende werkzaamheden

In het voorjaar van 2021 begonnen we met voorbereidende werkzaamheden. De grote riolen (Rubicondreef, Ebrodreef, Taagdreef, Rhônedreef en De Charmantedreef) vernieuwen we van binnenuit. Ook vernieuwde Stedin de kabels. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het opnieuw inrichten van de Taagdreef.

Voorlopige planning
WanneerWat
Voorjaar 2021Onderhoud grote riolen
Voorjaar 2021Vernieuwing kabels door Stedin
Zomer 2021Vaststellen plan en het ontwerp met eisen en wensen voor de Taagdreef door college van B&W en informeren buurt
2022Vaststellen voorlopig ontwerp
2024Begin uitvoering

Wat is er al gebeurd?

 • Juli 2021: het functioneel ontwerp is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders 
 • 27 januari 2020: informatiebijeenkomst over de plannen voor de nieuwe inrichting.
 • April 2019: inloopavond over nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriettedreef en Taagdreef) en inzien plannen voor de Hildebranddreef, de Rubicondreef en Stastokdreef.
 • November 2018-begin 2019: ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en Stastokdreef.
 • Oktober 2018: onderzoek bewoners Hildebranddreef, Stastokdreef en Rubicondreef.
 • April-oktober 2018: bewonersbijeenkomsten over ontwerpen (23 april, 26 juni en 25 oktober).
 • Januari-april 2018: eerste ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en  Stastokdreef.
 • Maart 2018: gemeenteraad geïnformeerd over de plannen.
 • Januari 2018: ideeën gepresenteerd in wijkraad Overvecht.
 • September-december 2017: algemeen ontwerp voor de buurt.
 • Juli 2017: gesproken met buurtbewoners over hun wensen en ideeën.

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl