Verkeersprojecten Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Najaar 2019

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de wegen, pleinen en groen in het najaar 2019 aanpakken. Wij willen op deze manier een prettigere leefomgeving maken voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de openbare ruimte.
 • Wegen veiliger maken.
 • Minder stenen/asfalt en meer groen voor een gezondere leefomgeving.
 • Regenwater zo veel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te zijn.

Lees de uitgebreidere uitleg van wat we gaan doen (pdf, 3 MB)

De Raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project in totaal € 2,1 miljoen te besteden. We onderzoeken hoe we met dit geld onze doelen kunnen halen en of we de ideeën kunnen gebruiken in andere buurten van Overvecht Zuid.

Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Lees de variantenstudie openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Op de hoogte blijven

Bent u geïnteresseerd in de plannen voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de buurt Taagdreef?

Wij organiseerden op 15 april 2019 een inloopavond. Daar hebben we de aanwezigen gevraagd om hun ideeën voor een nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriëttedreef en Taagdreef).

Op de inloopavond in april kon u ook de plannen van de Hildebranddreef, de Rubicondreef en de Stastokdreef bekijken.

Op basis van de reacties die we op 15 april van u hebben ontvangen, zijn we onze plannen opnieuw aan het bekijken. Het gaat vooral over de kritische reacties van de bewoners van de Hildebranddreef en de Stastokdreef. We zoeken daarom opnieuw naar een manier om de doelen van het project te halen, en tegelijkertijd rekening te houden met uw wensen.

De nieuwe voorstellen willen we eerst bespreken met de betrokken wethouder. Daarna komen we bij u terug en organiseren we weer een informatieavond. Dit wordt naar verwachting eind oktober.

Meer informatie via taagdreef@utrecht.nl

Voorlopige planning
WanneerWat
Najaar 2019Informatiebijeenkomst over alle plannen nieuwe inrichting Rhônedreef, Ebrodreef, Henriëttedreef en Taagdreef
Voorjaar 2020Start uitvoering plannen

Wat is er al gebeurd?

 • April 2019: inloopavond over nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriettedreef en Taagdreef) en inzien plannen voor de Hildebranddreef, de Rubicondreef en Stastokdreef.
 • November 2018-begin 2019: ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en Stastokdreef.
 • Oktober 2018: onderzoek bewoners Hildebranddreef, Stastokdreef en Rubicondreef.
 • April-oktober 2018: bewonersbijeenkomsten over ontwerpen (23 april pdf, 4 MB, 26 juni pdf, 1,6 MB, 25 oktober pdf, 889 kB).
 • Januari-april 2018: eerste ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en  Stastokdreef.
 • Maart 2018: gemeenteraad geïnformeerd over de plannen.
 • Januari 2018: ideeën gepresenteerd (pdf, 3 MB) in wijkraad Overvecht.
 • September-december 2017: algemeen schetsontwerp voor de buurt.
 • Juli 2017: gesproken met buurtbewoners over hun wensen en ideeën.

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl

Uw mening