Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2025-2026

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de straten, pleinen en het groen aanpakken. Wij willen op deze manier de buurt klaarmaken voor klimaatverandering. Zo zorgen we voor een prettigere leefomgeving voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

We moeten het riool in deze buurt vervangen. We gebruiken dit moment om de straten verkeersveiliger en groener te maken. Dit gaan we doen: 

 • We voeren groot onderhoud uit aan de straten en riolering.
 • We maken straten veiliger.
 • We vervangen stenen en asfalt door groen. 
 • We laten regenwater zoveel mogelijk direct in de bodem lopen (in plaats van afvoeren via het riool).
 • We maken de openbare ruimte leefbaarder: prettig om te lopen, fietsen en te verblijven.

Dit gaat er veranderen

 • We verlagen de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in de meeste straten en naar 15 kilometer per uur in de Rubicondreef en Hildebranddreef.
 • We vervangen al het asfalt door klinkers.
 • We planten 191 nieuwe bomen, 78 meer dan nu.
 • We vervangen 7.250 m2 asfalt en straatstenen door groen.
 • We richten Hildebranddreef en Rubicondreef in als plek om prettig te zitten en spelen.

Voorlopig ontwerp

We hebben het voorlopig ontwerp vastgesteld. In november 2022 reageerden 33 bewoners en belanghebbenden op het concept. Alle reacties hebben wij beantwoord in een reactienota. De meeste reacties gingen over de bushaltes, het parkeren en de inrichting van de Taagdreef - Rhônedreef. In het kort hebben wij hierover besloten:

 • De locatie bushalte Taagdreef blijft, de halte Brailledreef verdwijnt definitief.
 • Het aantal parkeerplaatsen in het ontwerp blijft hetzelfde en het parkeerterrein Rhônedreef verdwijnt.
 • De Taagdreef en Rhônedreef krijgen geen asfalt maar ‘stille betonklinkers’. Hier heeft verkeer van rechts voorrang, net zoals overal in de buurt.

Bekijk het voorlopige ontwerp voor de Taagdreef

Lees de reacties op het voorlopig ontwerp voor de Taagdreef

Plankaart

Voor dit gebied hebben we een plankaart gemaakt. Op de plankaart ziet u hoe de straten na het opnieuw inrichten eruit gaan zien. Bijvoorbeeld waar de bomen, het groen, de parkeerplaatsen en de bushaltes komen. Een toelichting op het plan vindt u in het voorlopig ontwerp.

Bekijk de plankaart

Bekijk de profielen

Op de plankaart en de profielenkaart staat veel informatie. Deze kaarten zijn niet toegankelijk. Kunt u de kaarten niet goed zien? Of begrijpt u niet goed wat er op de kaart staat? Neem dan contact met ons op.

Vervolg

Wij verwachten dat de werkzaamheden begin 2025 beginnen. De werkzaamheden duren waarschijnlijk 1,5 jaar. Voor die tijd gaan we nog in gesprek met bewoners over een aantal onderwerpen:

Planning

Voorlopige planning
WanneerWat
2024Afronden definitief ontwerp, aanvraag kapvergunning en aannemer zoeken.
Begin 2025Begin werkzaamheden voor de nieuwe inrichting

Wat is er al gebeurd?

 • Maart 2023: we stelden éénrichtingsverkeer en een stopverbod in op de Suze Noiretdreef en Teun de Jagerdreef. Het is nu veiliger voor scholieren om naar de scholen te gaan.
 • November 2022: bewoners hebben gereageerd op het plan en het ontwerp voor de Taagdreef (Voorlopig Ontwerp)
 • Juni 2022: bijeenkomst voor bewoners over het ontwerp voor de straten aan de randen
 • Juli 2021: het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (pdf) en de reactienota (pdf) zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 
 • Voorjaar 2021: onderhoud grote riolen en vernieuwing kabels door Stedin.
 • Begin 2020: bewoners hebben gereageerd op het plan en het ontwerp met eisen en wensen voor de Taagdreef (Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp).
 • 2018 en 2019: meerdere bijeenkomsten voor bewoners over het ontwerp voor de verschillende woonvelden en de straten in de molenwiek.
 • Begin 2018: de variantenstudie (pdf) (verschillende modellen van de inrichting van de wijk) is vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders.
 • 2017: De raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project geld beschikbaar gesteld. Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf).

Waar ligt het?

We richten alle straten in de buurt van de Taagdreef opnieuw in. Het gaat om de:

 • Taagdreef
 • Rhônedreef
 • Henriettedreef
 • Ebrodreef
 • De Charmantdreef
 • Dorbeendreef
 • Keggedreef
 • Stastokdreef
 • Suze Noiretdreef
 • Rubicondreef
 • Teun de Jagerdreef
 • Van Brammendreef
 • Vader Rijndreef
 • Bruisdreef
 • Hildebranddreef

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl