Verkeersprojecten Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Najaar 2019

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de wegen, pleinen en groen in het najaar 2019 aanpakken. Wij willen op deze manier een prettigere leefomgeving maken voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de openbare ruimte.
 • Wegen veiliger maken.
 • Minder stenen/asfalt en meer groen voor een gezondere leefomgeving.
 • Regenwater zo veel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te zijn.

Lees de uitgebreidere uitleg van wat we gaan doen (pdf, 3 MB)

De Raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project in totaal € 2,1 miljoen te besteden. We onderzoeken hoe we met dit geld onze doelen kunnen halen en of we de ideeën kunnen gebruiken in andere buurten van Overvecht Zuid.

Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Lees de variantenstudie openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Op de hoogte blijven

Bent u geïnteresseerd in de plannen voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de buurt Taagdreef?

Wij organiseerden op 15 april 2019 een inloopavond. Daar hebben we de aanwezigen gevraagd om hun ideeën voor een nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriëttedreef en Taagdreef). Eind juni presenteren wij aan de buurt een voorstel (ontwerp) voor de Molenwiek op een informatieavond. Tegen die tijd komt hiervoor een uitnodiging voor omwonenden.

Op de inloopavond in april kon u ook de definitieve plannen van de Hildebranddreef, de Rubicondreef en de Stastokdreef bekijken. Bewoners van de Stastokdreef hebben op die avond aangegeven dat ze tevreden zijn met de huidige situatie en onze plannen niet als een verbetering zien. In overleg met de wethouder is daarom besloten om de plannen te heroverwegen.

De gemeente gaat onderzoeken of de doelstellingen niet beter op een andere manier behaald kunnen worden dan met dit voorstel voor de Stastokdreef. Dat kan zijn door een ander ontwerp, of door een andere straat in de buurt aan te pakken.

De plannen voor de Rubicondreef en de Hildebranddreef worden nog op onderdelen uitgewerkt en daarna gereed gemaakt voor uitvoering. Zodra er meer bekend is over de verdere uitwerking van de plannen of de uitvoering worden omwonenden daarover geïnformeerd met een wijkbericht.

Meer informatie via taagdreef@utrecht.nl

Voorlopige planning
WanneerWat
Juni 2019Informatiebijeenkomst over alle plannen nieuwe inrichting Rhônedreef, Ebrodreef, Henriëttedreef en Taagdreef
Najaar 2019Start uitvoering plannen

Wat is er al gebeurd?

 • April 2019: inloopavond over nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriettedreef en Taagdreef) en inzien definitieve plannen voor de Hildebranddreef, de Rubicondreef en Stastokdreef.
 • November 2018-begin 2019: definitieve ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en Stastokdreef.
 • Oktober 2018: onderzoek bewoners Hildebranddreef, Stastokdreef en Rubicondreef.
 • April-oktober 2018: bewonersbijeenkomsten over ontwerpen (23 april pdf, 4 MB, 26 juni pdf, 1,6 MB, 25 oktober pdf, 889 kB).
 • Januari-april 2018: eerste ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en  Stastokdreef.
 • Maart 2018: gemeenteraad geïnformeerd over de plannen.
 • Januari 2018: ideeën gepresenteerd (pdf, 3 MB) in wijkraad Overvecht.
 • September-december 2017: algemeen schetsontwerp voor de buurt.
 • Juli 2017: gesproken met buurtbewoners over hun wensen en ideeën.

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl