Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2024

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de straten, pleinen en het groen aanpakken. Wij willen op deze manier de buurt klaarmaken voor klimaatverandering. Zo zorgen we voor een prettigere leefomgeving voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de straten en riolering.
 • Straten veiliger maken.
 • Minder stenen en asfalt en meer groen en een gezondere leefomgeving.
 • Regenwater zoveel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te verblijven.

Voorlopig ontwerp

We hebben de uitgangspunten uit het programma van eisen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Tot 25 november 2022 konden bewoners en andere belanghebbenden hierop reageren. Wij verwerken nu de reacties. Mogelijk passen wij het voorlopige ontwerp daarop aan. Daarna stellen we het voorlopige ontwerp vast. Iedereen die reageerde, krijgt dan ook een reactie.

Bekijk het voorlopige ontwerp voor de Taagdreef (pdf, 9 MB)

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • 30 kilometer per uur in de meeste straten, 15 kilometer per uur in de Rubicondreef en Hildebranddreef.
 • Hildebranddreef en Rubicondreef inrichten als plek om prettig te zitten en spelen.
 • Asfalt in de woonstraten vervangen door klinkers.
 • 112 slechte bomen vervangen en 84 extra bomen erbij.
 • 7250 m2 asfalt en straatstenen vervangen door groen.
 • Nieuwe riolering voor vuilwater en hemelwater.

Dit zijn de veranderingen vergeleken met het eerdere ontwerp:

 • De Keggedreef en de Suze Noiretdreef worden een fietsstraat met rood asfalt.
 • De parkeerstrook aan de waterzijde van de Dorbeendreef blijft omdat het parkeerterrein Rhônedreef verdwijnt.
 • De indeling van de Rubicondreef is gespiegeld. Zo schijnen koplampen van auto’s niet in de huizen.

Verder krijgt de openbare ruimte op de Hildebranddreef een speelser karakter. De speeltoestellen die de omwonenden willen behouden zijn ingepast.

In het plan staat dat de rijbaan van de Taagdreef en Rhônedreef asfalt blijft omdat hier een bus rijdt. Zwart asfalt past minder goed bij een 30 kilometer per uur straat. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om deze straten bijvoorbeeld in klinkers uit te voeren. Daarbij kijken wij ook naar het effect op geluid en trillingen voor omwonenden.

Plankaart

Voor dit gebied hebben we een plankaart gemaakt. Op de plankaart ziet u hoe de straten na het opnieuw inrichten eruit gaan zien. Bijvoorbeeld waar de bomen, het groen, de parkeerplaatsen en de bushaltes komen. Een toelichting op het plan vindt u in het voorlopig ontwerp.

Bekijk de plankaart (pdf, 2 MB)

De plankaart bevat veel informatie. Daardoor is het niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking. Kunt u de plankaart niet (goed) zien of begrijpt u het niet? Neem dan contact op via het e-mailadres onderaan deze pagina.

Verkeersveiligheid scholen Teun de Jagerdreef

We spraken met de scholen en betrokken omwonenden over de verkeersveiligheid bij de scholen. De straten waaraan de scholen liggen, zijn niet erg veilig voor de schoolgaande kinderen. Daarom wachten we niet tot de start van het opnieuw inrichten in 2024. We willen zo snel mogelijk éénrichtingsverkeer invoeren op de Suze Noiretdreef (in) en Teun de Jagerdreef (uit). Ook komt er een verbod om stil te staan met de auto in de schoolzone. En we plaatsen hekken om parkeren op de stoep tegen te gaan. Hebt u opmerkingen of bezwaren? Laat het ons weten door te reageren op het voorlopig ontwerp.

Vervolg

Wij verwerken nu de binnengekomen reacties. Mogelijk passen we het voorlopig ontwerp daarop aan. Daarna stelt het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp vast. Iedereen die gereageerd heeft, krijgt dan ook een reactie.

In 2023 maken wij het ontwerp definitief en zoeken een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook vragen wij verkeersbesluiten en kapvergunningen aan. Wij verwachten begin 2024 met het opnieuw inrichten te starten.

Planning

Voorlopige planning
WanneerWat
2022Vaststellen voorlopig ontwerp.
2023Maken definitief ontwerp, aanvraag kapvergunning en verkeersbesluiten, aannemer zoeken.
2024Begin uitvoering.

Wat is er al gebeurd?

 • Juni 2022: bijeenkomst voor bewoners over het ontwerp voor de straten aan de randen
 • Juli 2021: het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (pdf) en de reactienota (pdf) zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 
 • Voorjaar 2021: onderhoud grote riolen en vernieuwing kabels door Stedin.
 • Begin 2020: bewoners hebben gereageerd op het plan en het ontwerp met eisen en wensen voor de Taagdreef (Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp).
 • 2018 en 2019: meerdere bijeenkomsten voor bewoners over het ontwerp voor de verschillende woonvelden en de straten in de molenwiek.
 • Begin 2018: de variantenstudie (pdf) (verschillende modellen van de inrichting van de wijk) is vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders.
 • 2017: De raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project geld beschikbaar gesteld. Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf).

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl