Verkeersprojecten Taagdreef en omgeving, opnieuw inrichten openbare ruimte

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Zomer 2020

De openbare ruimte in de buurt Taagdreef krijgt een nieuwe inrichting. We gaan de wegen, pleinen en groen in 2020 aanpakken. Wij willen op deze manier een prettigere leefomgeving maken voor de buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

 • Groot onderhoud aan de openbare ruimte.
 • Wegen veiliger maken.
 • Minder stenen/asfalt en meer groen voor een gezondere leefomgeving.
 • Regenwater zo veel mogelijk direct in de bodem laten lopen en niet afvoeren via het riool.
 • Openbare ruimte leefbaarder maken: prettig om te lopen, fietsen en te zijn.

Lees de uitgebreidere uitleg van wat we gaan doen (pdf, 3 MB)

De Raad vindt het verbeteren van de openbare ruimte in de Taagdreef en omgeving belangrijk. Daarom is er voor dit project in totaal € 2,1 miljoen te besteden. We onderzoeken hoe we met dit geld onze doelen kunnen halen en of we de ideeën kunnen gebruiken in andere buurten van Overvecht Zuid.

Lees de raadsbrief openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

Lees de variantenstudie openbare ruimte Taagdreef en omgeving (pdf)

IPVE/FO

Alle plannen die we samen met bewoners hebben gemaakt, hebben we opgeschreven in een boekje. Dit boekje leggen we voor aan het College van burgemeester en wethouders. De ontwerpen voor de buurt Taagdreef en omgeving worden vastgelegd in een Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Dit IPvE/Fo kunt u bekijken op deze website. U kunt tot en met 14 februari een reactie geven op de plannen per mail via taagdreef@utrecht.nl.

Lees het IPvE/FO openbare ruimte Taagdreef (pdf, 4.2 MB)

Voorlopige planning
WanneerWat
Zomer 2020Start uitvoering plannen

Wat is er al gebeurd?

 • 27 januari 2020: informatiebijeenkomst over de plannen nieuwe inrichting. Bekijk de presentatie (pdf, 4 MB)
 • April 2019: inloopavond over nieuwe inrichting van de Molenwiek (Rhônedreef, Ebrodreef, Henriettedreef en Taagdreef) en inzien plannen voor de Hildebranddreef, de Rubicondreef en Stastokdreef.
 • November 2018-begin 2019: ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en Stastokdreef.
 • Oktober 2018: onderzoek bewoners Hildebranddreef, Stastokdreef en Rubicondreef.
 • April-oktober 2018: bewonersbijeenkomsten over ontwerpen (23 april pdf, 4 MB, 26 juni pdf, 1,6 MB, 25 oktober pdf, 889 kB).
 • Januari-april 2018: eerste ontwerpen Hildebranddreef, Rubicondreef en  Stastokdreef.
 • Maart 2018: gemeenteraad geïnformeerd over de plannen.
 • Januari 2018: ideeën gepresenteerd (pdf, 3 MB) in wijkraad Overvecht.
 • September-december 2017: algemeen schetsontwerp voor de buurt.
 • Juli 2017: gesproken met buurtbewoners over hun wensen en ideeën.

Hulp en contact Taagdreef

Telefoon

14 030

E-mail

taagdreef@utrecht.nl

Uw mening