Vasco Da Gamalaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2025

Het riool van de Vasco Da Gamalaan en omgeving moet vervangen worden. We gebruiken het werk aan het riool om meteen de buitenruimte te vernieuwen. Zo maken we de Vasco Da Gamalaan en omgeving klaar voor de toekomst.

Wat komt er?

 • Nieuw riool
 • Nieuwe bestrating
 • Meer planten en bomen
 • Een openbare ruimte die geschikt is voor klimaatverandering
 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Wensen en eisen voor het gebied

We maakten een plan met de wensen en eisen voor het gebied en het eerste ontwerp (Integraal Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp). We willen het gebied inrichten zodat het veiliger is voor verkeer en voetgangers.

 • We maken een apart riool voor regenwater.
 • Het wordt een gebied met maximaal 30 kilometer per uur.
 • We maken de straten smaller, zodat oversteken makkelijker wordt.
 • We maken meer ruimte voor voetgangers.
 • We maken 5.000 m2 nieuw groen en extra oppervlaktewater.
 • We richten nieuwe parkeervakken in, gelijk verdeeld over de straten.
 • We planten veel nieuwe bomen.
 • We onderzoeken de voorgestelde knips uit de omgevingsvisie.
 • We maken een hoofdfietsroute richting de binnenstad.

Wat doen we aan de Vasco da Gamalaan?

Het gaat om de hele Vasco da Gamalaan van de Columbuslaan tot aan het kruispunt met de Beneluxlaan. We maken de straat smaller, zodat het veiliger wordt. We delen de parkeerplekken anders in, zodat de kant van het plantsoen vrij komt. Daar leggen we een wandelpad aan. We maken voor het winkelcentrum meer ruimte voor groen en bomen.

 • Weg voor fiets- en autoverkeer in 2 richtingen. De breedte verschilt per deel van de straat. Bij de kruising met de Beneluxlaan is het 6,50 meter breed voor de afslag. Het deel tussen de Livingstonelaan en Marco Pololaan wordt 5,80 breed voor het verkeer naar het winkelcentrum (grote vrachtwagens). Vanaf de Marco Pololaan wordt de straat 4,80 meter breed.
 • We vervangen de rotonde door een kruising.
 • We maken parkeerplekken tussen de Marco Pololaan en Livingstonelaan.
 • De parkeervakken voor het winkelcentrum worden extra lang voor beter zicht en veiligheid bij het in- en uitrijden.
 • Het aantal parkeerplekken rondom het winkelcentrum (Vasco da Gamalaan, Columbuslaan en Marco Pololaan) blijft gelijk.
 • Geen parkeerplekken meer aan de kant van het plantsoen.
 • We zorgen dat water zoveel mogelijk in het groen wegstroomt.
 • We vervangen de stoep langs het plantsoen door een minder verhard wandelpad.
 • We planten 19 nieuwe bomen.

Nog te onderzoeken:

 • Zitplekken plaatsen in de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.
 • Onderzoeken verkeersknip (tussen de Vasco da Gamalaan en de Pizarrolaan) op de Marcopololaan en Livingstonelaan.

Wat doen we aan de Columbuslaan?

Het gaat om het deel van de Columbuslaan tussen de Cortezlaan en de Australiëlaan. We richten de straat anders in om het veiliger te maken. We maken de weg smaller en we verschuiven de weg. We voegen extra parkeerplekken en groen toe.

 • Weg voor fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van minimaal 5,80 meter breed.
 • We verplaatsen de bushaltes.
 • We plaatsen (extra) parkeervakken aan de kant van de woningen en flats.
 • We verwijderen de parkeerplekken langs het plantsoen.
 • We zorgen dat water zoveel mogelijk in het groen wegstroomt.
 • We vervangen de stoep langs het plantsoen door een minder verhard wandelpad.
 • We vervangen 3 bomen van slechte kwaliteit en we planten nog 3 extra nieuwe bomen.

Nog te onderzoeken:

 • Bushaltes ‘Bontekoelaan’ verplaatsen in samenwerking met busmaatschappij en provincie Utrecht.
 • Onderzoeken verkeersknip (tussen de Cortezlaan en de Bontekoelaan) op de Columbuslaan.

Wat doen we aan de Rooseveltlaan?

Het gaat om het deel van de Rooseveltlaan tussen de Cortezlaan en de Aziëlaan. We maken meer ruimte voor groen langs de weg.

 • Weg voor fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,80 meter breed. De weg verschuift een beetje.
 • We plaatsen drempels om de snelheid te verlagen.
 • Er komt een bredere groenstrook met bomen en planten.
 • We zorgen dat water zoveel mogelijk in het groen wegstroomt.
 • We plaatsen parkeervakken langs het plantsoen en de woningen.
 • We vervangen 3 bomen van slechte kwaliteit en we planten nog 11 extra nieuwe bomen.  

Nog te onderzoeken:

 • De sloot bij de Cortezlaan verlengen.
 • Onderzoeken verkeersknip (tussen de Cortezlaan en de Bontekoelaan) op de Rooseveltlaan.

Wat doen we aan de Bontekoelaan?

Het gaat om de hele Bontekoelaan. We maken deze iets breder dan de andere zijwegen van de Rooseveltaan. En we maken parkeervakken aan 1 kant. Zo hebben fietsers meer ruimte. Aan beide kanten van de straat komt er groen.

 • Weg voor fiets- en autoverkeer in 1 richting van 4,80 meter breed.
 • Parkeervakken langs de woningen.
 • Groenstrook met planten en (bestaande) bomen langs de woningen.
 • Een brede groenstrook met planten aan de kant van de school.
 • We zorgen dat water zoveel mogelijk in het groen wegstroomt.
 • We vervangen 8 bomen van slechte kwaliteit.

Nog te onderzoeken:

 • Mogelijk nieuwe bomen plaatsen aan de kant van de school.

Wat doen we aan de Hannolaan?

Het gaat om de hele Hannolaan. We maken de straat smaller. En het verkeer gaat in 1 richting. Aan de noordkant komt een brede groenstrook bij de bomen. En daarnaast parkeervakken. Aan de zuidkant komen parkeervakken tussen de bomen. Aan beide kanten van de straat komen extra groenvakken.

 • Weg voor fiets- en autoverkeer in 1 richting van 3,50 meter breed.
 • Parkeervakken langs beide kanten.
 • De bestaande bomen komen in een groenstrook met planten.
 • We zorgen dat water zoveel mogelijk in het groen wegstroomt.
 • We kappen 8 bomen.

Nog te onderzoeken:

 • We onderzoeken of we een apart riool voor het regenwater kunnen maken.

Wat gaan we doen aan de Aziëlaan?

Het gaat om het deel van de Aziëlaan van de Rooseveltlaan tot aan de Columbuslaan. Er komen parkeerplekken langs de woningen en een (nieuwe) brede groenstrook. Er is ruimte voor 5 nieuwe bomen in de straat en 20 bomen in het Aziëplantsoen. Ook komen er nog parkeerplekken aan de kant van het plantsoen, maar iets minder dan nu.

 • Weg voor fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,80 meter breed.
 • Parkeervakken langs beide kanten.
 • Groenstrook met planten en de bestaande bomen aan de kant van de woningen.
 • We planten 6 nieuwe bomen in de Aziëlaan en 19 nieuwe bomen in het Aziëplantsoen.

Nog te onderzoeken:

 • Mogelijk extra bomen plaatsen.

Meedenken

U kon tot en met 13 maart 2024 reageren op het plan met wensen en eisen en het eerste ontwerp (IPvE-FO). We bekijken nu alle reacties en beantwoorden deze via een reactienota. Ook kijken we of we nog punten moeten aanpassen of duidelijker moeten maken. Het college besluit daarna over de definitieve versie van het IPvE-FO. Daarna werken we de plannen verder uit in een nieuwe versie van het ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024-2025Definitief ontwerp maken en werkzaamheden voorbereiden
Eind 2025Begin uitvoeren werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 12 februari 2024: derde informatiebijeenkomst in het Globe College Utrecht. Bezoekers konden het plan en eerste ontwerp bekijken en al hun vragen stellen.
 • 31 januari tot en met 13 maart 2024: u kon reageren op het plan met eisen en wensen en het eerste ontwerp.
 • 16 mei 2023: tweede informatiebijeenkomst in het Globe College Utrecht. We lieten de eerste ontwerpen zien. Bezoekers konden hun mening geven. Verkeersveiligheid bleef een belangrijk onderwerp. Bewoners hadden ook zorgen over de veiligheid rond ‘hangplekken’ bij het winkelcentrum en de Rooseveltlaan. En op sommige plekken zijn te veel en op andere plekken te weinig afvalcontainers, volgens de bewoners. Ook wilden bewoners dat de Stanleylaan wordt meegenomen in het project, maar dit is niet mogelijk. Van 15 mei tot 28 mei was het ook mogelijk om meningen door te geven via DenkMee.
 • Februari 2023: Op 7 februari 2023 organiseerden we een eerste informatiebijeenkomst in het Globe College Utrecht. We gaven uitleg over het project en bezoekers konden hun mening en wensen delen. Bewoners wilden vooral minder overlast van afval (volle containers, illegaal afval en zwerfafval), en meer veiligheid in het verkeer en in de wijk. Ze waren positief over meer groen en water, maar dat kan mogelijk wel zorgen voor meer zwerfafval en plaagdieren, zoals ratten. Van 16 januari tot 28 februari 2023 was het mogelijk om meningen en wensen door te geven via DenkMee.
 • Najaar 2022: in het najaar van 2022 hebben we onderzoeken gedaan. Zoals een onderzoek naar aanwezige bomen en het verkeersonderzoek Kanaleneiland-Zuid. Over het laatste onderzoek wat meer toelichting: in heel Kanaleneiland-Zuid moet meer ruimte komen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen. We willen de wijk verkeersveiliger maken. Dat is te lezen in de Omgevingsvisie Kanaleneiland-Transwijk. Daarom startte in september 2022 een verkeersonderzoek in Kanaleneiland-Zuid. Zo konden we goed zien hoe het verkeer door de wijk gaat en waar de drukste plekken zijn. Met deze informatie kunnen we later goede keuzes maken voor verbetering van de wijk. Ook binnen project Vasco Da Gama gebruiken we de resultaten om de voorgestelde verkeersknips in Kanaleneiland-Zuid te onderzoeken. Een verkeersknip is een ingreep op de openbare weg. Hierbij sluiten we een klein deel van de weg af voor bijvoorbeeld auto’s en bussen. We gebruiken verkeersknips om bijvoorbeeld verkeer veiliger te maken en om meer ruimte te maken voor fietsers en voor groen. Of om te voorkomen dat verkeer rijdt op plekken die hier eigenlijk niet voor bedoeld zijn (sluipverkeer).
 • September 2022: de gemeente stelde het startdocument voor dit project vast en gaf zo het startsein voor het project. In het startdocument staat bijvoorbeeld omschreven welke onderzoeksvragen we moeten beantwoorden en welke stappen we zetten. Lees de brief die we naar de raad stuurden

Hulp en contact Vasco da gamalaan

Telefoon

14 030

E-mail

vascodagama@utrecht.nl