Vasco Da Gamalaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2025

Het riool van de Vasco Da Gamalaan en omgeving moet vervangen worden. We gebruiken het werk aan het riool om meteen de buitenruimte te vernieuwen. Zo maken we de Vasco Da Gamalaan en omgeving klaar voor de toekomst.

Wat komt er?

  • Nieuw riool
  • Nieuwe bestrating
  • Meer planten en bomen
  • Een openbare ruimte die geschikt is voor klimaatverandering
  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Wensen en eisen voor het gebied

We maken een plan waarin we beschrijven welke wensen en eisen we hebben voor het gebied en we maken een eerste ontwerp (Integraal Plan van Eisen en een Functioneel Ontwerp). We werken het ontwerp in 2024 verder uit in een voorlopig en definitief ontwerp.

We hebben verschillende onderzoeken gedaan. Het duurt wat langer omdat er op het thema verkeer nog meer onderzoek nodig is. Daarna kunnen we de juiste keuzes maken. Zodra het plan (IPvE/FO) klaar is informeren we omwonenden hierover. We verwachten dat dit in het najaar is.

Op de hoogte blijven en meedoen

U kunt op allerlei manieren en momenten meedenken. U leest hier meer over op de website DenkMee. Op deze pagina ziet u precies wat de volgende stappen zijn en wat we al gedaan hebben.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Maken van een plan met wensen en eisen voor het gebied en een eerste ontwerp
2024-2025Voorlopig en definitief ontwerp maken en voorbereiden werkzaamheden
Eind 2025Begin uitvoeren werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

  • 16 mei 2023: tweede informatiebijeenkomst in het Globe College Utrecht. We lieten hier de allereerste schetsen zien. Bezoekers konden hun mening geven over de schetsen. Van 15 mei tot 28 mei was het ook mogelijk om meningen door te geven via DenkMee. Alle bijdragen tijdens de informatie en via DenkMee zijn verwerkt in een verslag
  • Februari 2023: Op 7 februari 2023 organiseerden we een eerste informatiebijeenkomst in het Globe College Utrecht. We gaven hier een uitleg over het project. Bezoekers van de informatiebijeenkomst konden hun mening geven over de huidige situatie en hun wensen doorgeven voor de toekomstige herinrichting van de openbare ruimte. Van 16 januari tot 28 februari 2023 was het mogelijk om meningen en wensen door te geven via DenkMee. Alle bijdragen tijdens de informatieavond en via DenkMee zijn verwerkt in een verslag.
  • Najaar 2022: in het najaar van 2022 hebben we onderzoeken gedaan. Zoals een onderzoek naar aanwezige bomen en het verkeersonderzoek Kanaleneiland-Zuid. Over het laatste onderzoek wat meer toelichting: in heel Kanaleneiland-Zuid moet meer ruimte komen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen. We willen de wijk verkeersveiliger maken. Dat is te lezen in de Omgevingsvisie Kanaleneiland-Transwijk. Daarom startte in september 2022 een verkeersonderzoek in Kanaleneiland-Zuid. Zo konden we goed zien hoe het verkeer door de wijk gaat en waar de drukste plekken zijn. Met deze informatie kunnen we later goede keuzes maken voor verbetering van de wijk. Ook binnen project Vasco Da Gama gebruiken we de resultaten om de voorgestelde verkeersknips in Kanaleneiland-Zuid te onderzoeken. Een verkeersknip is een ingreep op de openbare weg. Hierbij sluiten we een klein deel van de weg af voor bijvoorbeeld auto’s en bussen. We gebruiken verkeersknips om bijvoorbeeld verkeer veiliger te maken en om meer ruimte te maken voor fietsers en voor groen. Of om te voorkomen dat verkeer rijdt op plekken die hier eigenlijk niet voor bedoeld zijn (sluipverkeer).
  • September 2022: de gemeente stelde het startdocument voor dit project vast en gaf zo het startsein voor het project. In het startdocument staat bijvoorbeeld omschreven welke onderzoeksvragen we moeten beantwoorden en welke stappen we zetten. Lees de brief die we naar de raad stuurden

Hulp en contact Vasco da gamalaan

Telefoon

14 030

E-mail

vascodagama@utrecht.nl