Veranderen verkeerssituatie Halve Maan

We veranderen de verkeerssituatie in de buurt Halve Maan. De belangrijkste wijzigingen zijn het opheffen van het zuidelijk deel van de Johan Wagenaarkade. En er komt een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Dat heeft gevolgen voor het verkeer in Halve Maan-Zuid en in Halve Maan-Noord.

Wat doen we en waarom?

Het bouwproject Johan Wagenaarkade 1-10 bis is ontworpen om woningen en groen toe te voegen. Dit is mogelijk door het opheffen van het zuidelijk deel van de Johan Wagenaarkade en het maken van de knip bij de Dafne Schippersbrug. Dit betekent dat ter hoogte van het bouwplan groene openbare ruimte wordt toegevoegd. Het is belangrijk dat als er meer woningen komen, er ook genoeg goede openbare ruimte is.

Deze aanpassingen hebben gevolgen voor het verkeer in de buurt.

Verkeer in Halve Maan-Zuid

Autoverkeer uit Halve Maan-Zuid kan in de nieuwe situatie niet meer van de Johan Wagenaarkade naar de Hendrika van Tussenbroeklaan rijden. Ook kan het autoverkeer geen gebruik meer maken van de uitgangen in Halve Maan-Noord. Verkeer dat de buurt wil verlaten, moet gebruik maken van de Catharina van Renneslaan.

Knip bij de Dafne Schippersbrug

De knip betekent dat in de nieuwe situatie autoverkeer tussen de buurten Halve Maan-Noord en Halve Maan-Zuid niet meer mogelijk is via de Johan Wagenaarkade.

Door het aanbrengen van de knip rijdt er in de nieuwe situatie alleen nog bestemmingsverkeer in de buurt. Dat zorgt voor minder autoverkeer, beter rijgedrag en de minder overlast.

Verkeer vanuit de buurten wordt zo snel mogelijk naar ontsluitingswegen geleid. Sluipverkeer is niet meer mogelijk en de verwachting is dat er minder hard wordt gereden. Het verkeersbeleid van de gemeente is daar ook op gericht. De knip draagt bij aan die wens en komt tegemoet aan de wensen van bewoners.

Bereikbaarheid Halve Maan-Zuid

De buurt blijft bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. In de nieuwe situatie rijdt er alleen nog bestemmingsverkeer in de buurt. Met een verkeersmodel kunnen we berekenen hoeveel verkeerbewegingen er zullen zijn. Voor het inkomende en uitgaande verkeer verwachten we ongeveer 600 bewegingen per etmaal.

Voor de Petristraat betekent dit dat er minder verkeer rijdt. Voor de Catharina van Renneslaan verwachten we meer verkeer. Een onderzoek naar vergelijkbare straten in Utrecht geeft aan dat het karakter en de veiligheid van een straat vergelijkbaar blijft als dit aantal onder de 1.000 bewegingen blijft. Dit is hier het geval.

Verkeer in Halve Maan-Noord

Knip bij de Dafne Schippersbrug

Er komt volgens het plan een knip voor autoverkeer in de Johan Wagenaarkade ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Door de knip kan autoverkeer niet meer via de Johan Wagenaarkade van Halve Maan-Noord naar Halve Maan-Zuid rijden en andersom. Er is dan minder sluipverkeer over de Johan Wagenaarkade. Er zal ook minder hard gereden worden. De leefbaarheid verbetert hierdoor.

Bereikbaarheid Halve Maan-Noord

De buurt blijft goed bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. Er zijn 5 ingangen:

  • Everard Meijsterlaan/Victor Hugoplantsoen
  • Jakob Grimmstraat
  • Herderplein
  • Von Kleistlaan
  • Kanaalweg

En 3 uitgangen:

  • Jakob Grimmstraat
  • Herderplein
  • Von Kleistlaan

We verwachten dat de aansluiting van het Herderplein en de Jakob Grimmstraat de belangrijkste ontsluitingen van Halve Maan-Noord worden. Met het verkeersmodel en aantal woningen kunnen we de hoeveelheid verkeer berekenen. We verwachten weinig autoverkeer en de hoeveelheid verkeer blijft ruim onder de normen. In de nieuwe situatie verandert er daardoor niet veel. Het heeft geen gevolgen voor het karakter en verkeersveiligheid van deze straten.

Planning

Op 3 maart passen we de verkeerssituatie aan. Bewoners ontvingen hierover een wijkbericht. Ook de ouders van de leerlingen op de Montessorischool Oog in Al hebben hier informatie over gekregen.

Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10