Veranderen verkeerssituatie Halve Maan

We hebben in 2023 de verkeerssituatie in de buurt Halve Maan veranderd. Er komen woningen en meer groen op de Johan Wagenaarkade 1-10 bis. Daarom hebben we het zuidelijk deel van de Johan Wagenaarkade weggehaald en een knip bij de Dafne Schippersbrug gemaakt. Deze aanpassingen hebben gevolgen gehad voor het verkeer in de buurt.

Verkeer in Halve Maan-Zuid

Autoverkeer uit Halve Maan-Zuid kan nu niet meer van de Johan Wagenaarkade naar de Hendrika van Tussenbroeklaan rijden. Ook kan het autoverkeer geen gebruik meer maken van de uitgangen in Halve Maan-Noord. Verkeer dat de buurt wil verlaten, gebruikt de Catharina van Renneslaan.

Knip bij de Dafne Schippersbrug

De knip betekent dat autoverkeer tussen de buurten Halve Maan-Noord en Halve Maan-Zuid nu niet meer mogelijk is via de Johan Wagenaarkade. Er rijdt nu alleen nog bestemmingsverkeer in de buurt. Dat zorgt voor minder autoverkeer, beter rijgedrag en de minder overlast. Verkeer vanuit de buurten leiden we zo snel mogelijk om naar ontsluitingswegen. Sluipverkeer is niet meer mogelijk en auto's rijden minder hard.

Bereikbaarheid Halve Maan-Zuid

De buurt blijft bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. Er rijdt er alleen nog bestemmingsverkeer in de buurt. Met een verkeersmodel hebben we berekend hoeveel verkeerbewegingen er zullen zijn. Voor het inkomende en uitgaande verkeer verwachten we ongeveer 600 bewegingen per etmaal.

Voor de Petristraat betekent dit dat er minder verkeer rijdt. Voor de Catharina van Renneslaan verwachten we meer verkeer. We hebben onderzoek gedaan naar straten in Utrecht die hierop lijken. Hieruit blijkt dat het karakter en de veiligheid van een straat vergelijkbaar blijft als dit aantal onder de 1.000 bewegingen blijft.

Verkeer in Halve Maan-Noord

Knip bij de Dafne Schippersbrug

Er is nu een knip voor autoverkeer in de Johan Wagenaarkade ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Hierdoor kan autoverkeer niet meer via de Johan Wagenaarkade van Halve Maan-Noord naar Halve Maan-Zuid rijden en andersom. Er is dan minder sluipverkeer over de Johan Wagenaarkade. Auto's rijden ook minder hard. De leefbaarheid verbetert hierdoor.

Bereikbaarheid Halve Maan-Noord

De buurt blijft goed bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. Er zijn 5 ingangen:

  • Everard Meijsterlaan/Victor Hugoplantsoen
  • Jakob Grimmstraat
  • Herderplein
  • Von Kleistlaan
  • Kanaalweg

En 3 uitgangen:

  • Jakob Grimmstraat
  • Herderplein
  • Von Kleistlaan

De aansluiting van het Herderplein en de Jakob Grimmstraat zijn de belangrijkste ontsluitingen van Halve Maan-Noord. Met het verkeersmodel en aantal woningen hebben we de hoeveelheid verkeer berekend. En de hoeveelheid verkeer blijft ruim onder de normen. In de nieuwe situatie verandert er daardoor niet veel. Het heeft geen gevolgen voor het karakter en verkeersveiligheid van deze straten.

Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10