Verkeersprojecten Veranderen verkeerssituatie Halve Maan

We veranderen de verkeerssituatie in de buurt Halve Maan-Zuid. De rijrichting van een aantal straten verandert. En er komt een knip op de Johan Wagenaarkade ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Dat heeft ook gevolgen voor het verkeer in Halve Maan-Noord.

Wat doen we en waarom?

De verkeersituatie verandert, omdat we een klein stukje van de Johan Wagenaarkade opheffen. Het stukje straat tussen de Petristraat en de Hendrika van Tussenbroeklaan verdwijnt. De vrijgekomen ruimte wordt onderdeel van de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze aanpassing is onderdeel van het bouwplan Johan Wagenaarkade 1-10 bis. Het opheffen van de straat heeft gevolgen voor het verkeer in de buurt.

Het gaat om een voorstel, dat staat in de concept-bouwenvelop van het bouwplan. U kunt hier tot en met 17 juli op reageren.

Verkeer in Halve Maan-Zuid

Andere route langs Hendrika van Tussenbroekplantsoen

Autoverkeer kan in de nieuwe situatie niet meer direct van de Johan Wagenaarkade naar de Hendrika van Tussenbroeklaan rijden. Verkeer dat de buurt aan de zuidkant wil verlaten, kan via de Evert Cornelislaan, Galeslootstraat, de Petristraat en het Hendrika van Tussenbroekplantsoen rijden. Daarvoor is het nodig dat de rijrichting in de Evert Cornelislaan en de Galeslootstraat omdraait. Op de Petristraat kan tussen de Galeslootstraat en het Hendrika van Tussenbroekplantsoen verkeer in twee richtingen rijden.

Knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug

We willen niet dat er veel (sluip)verkeer door de Evert Cornelislaan en Galeslootstraat rijdt. Daarom maken we ter hoogte van de Dafne Schippersbrug een knip voor autoverkeer in de Johan Wagenaarkade. Hierdoor kan autoverkeer niet meer via de Johan Wagenaarkade van Halve Maan-Noord naar Halve Maan-Zuid rijden en andersom. Er is dan minder sluipverkeer over de Johan Wagenaarkade. Er zal ook minder hard gereden worden.

Extra ingang Catharina van Renneslaan

De aansluiting van de Catharina van Renneslaan op de Joseph Haydnlaan wordt tweerichtingsverkeer. De rijrichting in de Noltheniusstraat tussen de Averkamplaan en de Catharina van Renneslaan draaien we om. De Catharina van Renneslaan wordt zo een extra ingang van de buurt (zie afbeelding).

Bereikbaarheid Halve Maan-Zuid

De buurt blijft goed bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. Met de aanpassingen heeft de buurt straks 2 ingangen en 2 uitgangen.

Door de aanpassingen moet een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Op andere plekken maken we nieuwe parkeerplaatsen. We zorgen ervoor dat het aantal parkeerplaatsen in de buurt gelijk blijft. U leest hier meer over in de concept-bouwenvelop.

Verkeer in Halve Maan-Noord

Knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug

Er komt volgens het plan een knip voor autoverkeer in de Johan Wagenaarkade ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Dit is nodig vanwege de verkeerssituatie in Halve Maan-Zuid. Door de knip kan autoverkeer niet meer via de Johan Wagenaarkade van Halve Maan-Noord naar Halve Maan-Zuid rijden en andersom. Er is dan minder sluipverkeer over de Johan Wagenaarkade. Er zal ook minder hard gereden worden. De leefbaarheid verbetert hierdoor.

  Bereikbaarheid Halve Maan-Noord

  De buurt blijft goed bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. Er zijn 5 ingangen:

  • Everard Meijsterlaan/Victor Hugoplantsoen
  • Jakob Grimmstraat
  • Herderplein
  • Von Kleistlaan
  • Kanaalweg

  En 3 uitgangen:

  • Jakob Grimmstraat
  • Herderplein
  • Von Kleistlaan

  Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10