Verkeersbesluiten

Om een verkeersmaatregel uit te voeren moeten we in veel gevallen een verkeersbesluit nemen. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een weg of het plaatsen van verkeersborden. Tegen een besluit kunt u bezwaar maken. Voor een verkeersmaatregel kunt u als dat nodig is een ontheffing aanvragen.

Bezwaar tegen een verkeersbesluit

Als de gemeente een verkeersbesluit wil nemen of heeft genomen dan maken we dat bekend via het Gemeenteblad. Binnen 6 weken na de publicatie kunt u bezwaar maken tegen een genomen besluit. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het besluit.

Ontheffing voor een verkeersmaatregel

In Utrecht gelden veel verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld inrijverboden en parkeerverboden. Wilt u rijden of parkeren in een gebied waar een verkeersverbod geldt? Vraag dan een verkeersontheffing aan.

Wetgeving

In de Wegenverkeerswet 1994 staat in welke gevallen een verkeersbesluit nodig is.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl