Waalstraat, Zijldiepstraat en delen Merwedeplantsoen: opnieuw inrichten

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2026

De Waalstraat (ten westen van de Rijnlaan) en de Zijldiepstraat krijgen een nieuwe inrichting. We maken ruimte voor langzaam verkeer van en naar Merwede. 

Wat gaan we doen en waarom?

Door de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone verandert er de komende jaren veel in Rivierenwijk. Er komen 2 extra fiets- en voetgangersbruggen bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat. Deze 2 bruggen sluiten aan op het Merwedeplantsoen, de groenstrook langs het Merwedekanaal. Fietsers en voetgangers kunnen straks het Merwedekanaal oversteken vanaf de Waalstraat en de Zijldiepstraat. De 2 fiets- en voetgangersbruggen sluiten zo aan op het grotere netwerk van wandel- en fietsroutes in de stad.

Planning

De komende periode werken we aan een plan. Daarna maken we een voorlopig ontwerp. 

In de eerste fase praten we met verschillende inwoners en ondernemers die met de nieuwe inrichting te maken hebben (belanghebbenden). In deze fase verzamelen we wensen, meningen en voorkeuren. Die informatie nemen we mee bij het maken van de eerste ontwerpen.

Waar ligt het precies?

Wat is er al gebeurd?

  • 26 maart 2024: bijpraatmoment met bewoners en omwonenden (Waal- en Zijldiepstraat) over gemaakte keuzes voor het ontwerp van de straat. We werken dit ontwerp nu uit. Bezoekers konden hun vragen stellen. 
  • 4 september 2023: kennismaken met bewoners uit de Zijldiepstraat. Bewoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij het opnieuw inrichten van de straat. 
  • 29 augustus 2023: kennismaken met bewoners uit de Waalstraat. Bewoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij het opnieuw inrichten van de straat. 

Hulp en contact Waalstraat, Zijldiepstraat en delen Merwedeplantsoen