Welgelegen en Den Hommel: opnieuw inrichten

Welgelegen

Fase project
In voorbereiding

Planning uitvoering
2025 - 2027

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Ook willen we de straten groener inrichten. Zo maken we de straten veilig voor verkeer en geschikt voor klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

We richten Welgelegen en Den Hommel opnieuw in. Zodat de openbare ruimte beter past bij een woonbuurt. Hierover spraken we met bewoners en ondernemers tijdens buurtwandelingen, losse gesprekken, op DenkMee.nl en via de klankbordgroepen. Het eerste deel van het onderzoek hebben we al afgerond en vastgesteld. En nu hebben we de nieuwe informatie ook verwerkt in de plannen. De grootste veranderingen zijn:

 • We maken de rijbaan smaller met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor auto’s.
 • Auto’s en fietsers delen de rijbaan (behalve op de Gershwinlaan, daar rijdt de bus).
 • In de meeste straten komen klinkers.
 • De Kennedylaan wordt een fietsstraat. Er mogen geen touringcars rijden of staan.
 • Een aantal straten worden een woonerf: Schönberglaan, Strawinskylaan, Deliuslaan, Elgarlaan en Brucknerlaan.
 • De Schönberglaan wordt een eenrichtingsstraat (van oost naar west).
 • We maken stoepen die breed genoeg zijn voor wandelaars, ook met een rollator of rolstoel.
 • Op een paar plekken veranderen we de rijrichting, door de veranderingen aan de Pijperlaan en de wens om de Kanaalweg autovrij te maken.
 • In Welgelegen gaan 40 parkeerplaatsen weg. In Den Hommel blijven alle officiële parkeerplaatsen. Hiervoor hebben we een parkeerdrukonderzoek gedaan.
 • In beide buurten komt er meer gras, bomen en planten. Dit komt in de plaats van asfalt en stenen. Hierdoor kan regenwater beter weg. In het groen kunnen kinderen spelen. Er komen in het hele gebied ongeveer 160 bomen bij.
 • Onder de grond komen een aparte rioolbuizen voor afvalwater en regenwater.

Op de tekeningen hiernaast ziet u hoe de oude situatie was en hoe de nieuwe situatie eruit kan komen te zien (dit verschilt per straat). In het document met eisen en wensen voor het plan (het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp, IPvE-FO) vindt u alle details van de plannen. 

 • Er is in woonstraten aan beide kanten een stoep, daarnaast langs de straat parkeren aan beide kanten
 • De straat is van asfalt
 • Fietsers en auto’s delen de straat
 • Er is 1 riool voor afvoerwater en regenwater
 • Aan de ene kant van de straat komt een stoep die iets hoger ligt dan de straat, aan de andere kant wadi’s (droge sloot) met bomen en een wandelpad
 • Er komt een gescheiden riool voor regenwater en afvoerwater
 • Auto’s parkeren aan 1 kant langs de straat
 • De straten krijgen klinkers
 • Fietsers en auto’s delen de straat
 • Doorgaande fietsroutes worden fietsstraten
 • Waar ruimte ontstaat komt groen
 • Auto’s, fietsers en voetgangers delen de straten
 • Er komen geen hoogteverschillen
 • Aan de ene kant kunnen auto’s langs-, schuin- en haaksparkeren aan de straat. Daartussen komen bomen. Aan de andere kant komen wadi’s (droge sloot) met bomen en een wandelpad
 • De straten krijgen klinkers

Eisen en wensen voor het plan met reacties vastgesteld

Van 1 september tot 15 oktober 2023 kon u reageren op de eisen en wensen voor het plan. We hebben alle binnengekomen reacties gebundeld en beantwoord. Op 27 februari 2024 stelden we het document met de eisen en wensen voor het plan met de reacties vast.

Wij hebben 24 schriftelijke reacties ontvangen. De meeste reacties zijn positief over het plan. Daarnaast waren er op verzoek van bewoners 4 aanvullende gesprekken met bewonersgroepen over onder andere de verkeersveiligheid, parkeren en groen. Bewoners die gereageerd hebben, ontvingen hier een e-mail over. Alle voorstellen nemen we zoveel mogelijk mee in de volgende fase: het voorlopig ontwerp.

Bekijk de eisen en wensen voor het plan en de raadsbrief

Vervolg

We werken de plannen nu verder uit in een voorlopig ontwerp. Hierop kunt u tegen die tijd ook weer reageren. Omwonenden ontvangen hierover een wijkbericht. En u leest het ook hier als we meer informatie hebben over de vervolgplannen en planning. We verwachten vanaf 2025 het project in verschillende periodes uit te voeren en in 2027 af te ronden.

Buurtonderzoek Schönberglaan

We weten dat sommige bewoners van de Schönberglaan een voorkeur hebben voor groen en andere buurtbewoners voor parkeren. Daarom hebben we van 27 september tot 15 oktober 2023 een buurtonderzoek gedaan voor de bewoners in de straten Schönberglaan en directe omgeving. Via een online vragenlijst (DenkMee.nl) kon u kiezen tussen 3 ontwerpen voor de inrichting. Daarnaast nodigden we bewoners van Schönberglaan en directe omgeving uit voor een informatiebijeenkomst op 27 september 2023.

De meeste bewoners kozen voor het ontwerp waarbij we 1 parkeerplaats nabij de Ravellaan zouden verplaatsen naar de Bartoklaan. Om in de Schönberglaan groen te kunnen toevoegen verplaatsen we 6 parkeerplaatsen naar de Ravellaan, in de buurt van de kruising met de Leidseweg. Deze optie werken we verder uit in het voorlopige ontwerp.

Visie Welgelegen

In 2014 is een toekomstplan gemaakt voor Welgelegen: de visie Welgelegen. In dit plan was onder andere nog niet uitgewerkt waar woningen moeten komen. Daarom zijn we met buurtbewoners in gesprek gegaan om de visie uit te werken.

Meer over de uitgewerkte visie en kijk hoe u kunt reageren

Op de hoogte blijven

We houden buurtbewoners op de hoogte via wijkberichten. Die informatie vindt u ook op de website DenkMee. Hebt u vragen? Mail dan naar welgelegendenhommel@utrecht.nl of bel 14 030.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Reageren op voorlopig ontwerp
Najaar 2024Vaststellen voorlopig ontwerp
Eind 2024Definitief ontwerp
Najaar 2025Afronden aanbesteding
Eind 2025Start uitvoering

Wat is al gedaan?

Waar komt het precies?

Dit zijn de straten waar een nieuwe riolering en nieuwe inrichting komt: Kennedylaan, Elgarlaan, Brucknerlaan, Bizetlaan, Ravellaan, Schönberglaan, Strawinskylaan, Deliuslaan, Gershwinlaan, delen van de Kanaalweg en Leidseweg.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Everard Meijsterlaan 3
3533 CK Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht