Welgelegen en Den Hommel: opnieuw inrichten

Welgelegen

Fase project
In voorbereiding

Planning
2024

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Ook willen we de straten groener inrichten. Zo maken we de straten veilig voor verkeer en geschikt voor klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

Het eerste deel van het onderzoek voor Welgelegen en Den Hommel is afgerond en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe inrichting is nu in grote lijnen duidelijk. 

Dit is het idee:

  • De straten groener maken.
  • Een smallere rijbaan. Dit is veiliger voor het verkeer en geschikt voor auto’s en fietsers.
  • De bestrating bestaat uit klinkers. Behalve op de plek waar de bus rijdt en op de Kennedylaan, waar een fietsstraat komt.
  • Smallere stoepen.
  • Minder parkeerplaatsen.
  • De vrije ruimte maken we groen met meer bomen en planten.
  • In verlaagde groene bassins (wadies) vangen we het regenwater op.
  • Onder de grond ligt een rioolsysteem met een aparte buis voor vuil afvalwater en een aparte buis voor schoon regenwater.
  • Er komen in het hele gebied ongeveer 125 bomen bij. 

Vervolg

We werken de uitgangspunten die door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld verder uit in een schetsontwerp. We verwachten de echte uitvoering van het project in verschillende periodes uit te voeren in 2024, 2025, 2026.

Op de hoogte blijven en meedenken

Bewoners krijgen een wijkbericht over hoe zij de komende tijd mee kunnen denken. 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
November 2022

Wijkwandeling in Welgelegen en Den Hommel en online reageren via Denk Mee

Voorjaar 2023Klankbordgroep vormen
Voorjaar 2023IPVE-FO (schetsontwerp) vaststellen door college van B en W
Najaar 2023Voorlopig ontwerp vaststellen door college van B en W
2024Definitief ontwerp en aanbesteding
Eind 2024Start uitvoering

Wat is al gedaan?

Waar komt het precies?

Dit zijn de straten waar een nieuwe riolering en nieuwe inrichting komt: Kennedylaan, Elgarlaan, Brucknerlaan, Bizetlaan, Ravellaan, Schönberglaan, Strawinskylaan, Deliuslaan, Gershwinlaan, delen van de Kanaalweg en Leidseweg.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht