Verkeersprojecten Welgelegen en Den Hommel: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Planning
2024

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Om de riolering te vervangen breken we straten open. We gaan onderzoeken hoe we de omgeving geschikt kunnen maken voor de gevolgen van klimaatverandering. We kijken ook of het verkeersveiliger kan.

Wat gaan we doen?

  • Aanpak riolering, maatregelen om klimaatverandering aan te kunnen en groot onderhoud wegen.
  • Kansen voor opnieuw inrichten met meer ruimte voor langzaam verkeer, extra groen en prettige plek om tijd door te brengen.

We maken het gebied geschikt voor opvang van water bij grote regenbuien. We zorgen ervoor dat we regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Nu stroomt al het rioolwater (afvalwater en regenwater) weg door 1 rioolbuis. Straks komt er een aparte tweede buis bij voor regenwater. Zo houden we het regenwater langer vast. Dat is goed voor de planten. Bovendien hoeft alleen het afvalwater naar de rioolzuivering.

Varianten voor opnieuw inrichten

Misschien is het mogelijk om de straten anders in te richten. We willen meer ruimte voor voetgangers en meer groen om het regenwater op te vangen. We onderzoeken dit in een variantenstudie. Het onderzoek kijkt ook naar de verkeerssituatie. We werken aan 2 varianten:

Basisvariant

  • Vervanging van het riool en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater hemelwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse vastgehouden.
  • Vervangen wegverharding door andere bestrating zoals klinkers. De breedte van de straat blijft in deze variant zoveel mogelijk hetzelfde.
  • Maatregelen voor betere verkeersveiligheid.
  • Extra groenvakken in stoepen.

Voorkeursvariant

  • Verbetering hele weg.
  • Versmallen rijbaan waar dat kan voor verkeersveiligheid.
  • Inrichten om klimaatverandering aan te kunnen. Met meer groen zodat het een fijne plek wordt om tijd door te brengen. We weten pas waar we meer groen kunnen maken als we weten hoe de  kabels en leidingen liggen.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders gaat in 2022 een besluit nemen over welke van de 2 varianten we verder kunnen uitwerken. De echte uitvoering van het project verwachten we in verschillende periodes uit te voeren in 2024, 2025, 2026.

Onderzoek aanpassen verkeerssituatie Kanaalweg en Leidseweg

Wij onderzoeken of we de verkeersituatie op de Kanaalweg en de Leidseweg kunnen aanpassen. Het gaat om de Kanaalweg tussen de Leidseweg en Ravellaan. De Kanaalweg willen wij autovrij maken om meer ruimte te geven aan wandelen, fietsen en een groene inrichting. Dit kan door éénrichtingsverkeer op de Leidseweg te veranderen naar tweerichtingsverkeer, met een mogelijkheid om te keren op de Leidseweg.

Op de hoogte blijven en meedenken

Reacties informatiemarkt 25 oktober 2021

Op 25 oktober hielden we een informatiemarkt over het opnieuw inrichten van de straten in Welgelegen en Den Hommel. We hebben maar liefst 40 bezoekers ontvangen. Ook konden betrokkenen later nog per e-mail de informatie opvragen en reageren. Van alle opmerkingen is een verslag gemaakt. Hierin is aangegeven wat we met de opmerkingen kunnen doen. Dit verslag is met de bezoekers gedeeld en tot en met 31 december 2021 op te vragen via west@utrecht.nl, met als onderwerp: verslag informatiemarkt 25 oktober.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
najaar 2021Meedenken variantenstudie
eind 2021Startdocument vaststellen door college van B en W
2022Variantenstudie vaststellen door college van B en W
2024Start uitvoering

Wat is al gedaan?

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht