Welgelegen en Den Hommel: opnieuw inrichten

Welgelegen

Fase project
In voorbereiding

Planning
2024

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Ook willen we de straten groener inrichten. Zo maken we de straten veilig voor verkeer en geschikt voor klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

We richten Welgelegen en Den Hommel opnieuw in. Zodat de openbare ruimte beter past bij een woonbuurt. Hierover spraken we met bewoners en ondernemers tijdens buurtwandelingen, losse gesprekken, op DenkMee.nl en via de klankbordgroepen. Het eerste deel van het onderzoek was al afgerond en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. En nu hebben we de nieuwe informatie ook verwerkt in de plannen. De grootste veranderingen zijn:

 • We maken de rijbaan smaller met een maximumsnelheid van 30 kilomenter per uur voor auto’s.
 • Auto’s en fietsers delen de rijbaan (behalve op de Gershwinlaan, daar rijdt de bus).
 • In de meeste straten komen klinkers.
 • De Kennedylaan wordt een fietsstraat. Er mogen geen touringcars rijden of staan.
 • Een aantal straten worden een woonerf: Schönberglaan, Strawinskylaan, Deliuslaan, Elgarlaan en Brucknerlaan.
 • De Schönberglaan wordt een eenrichtingsstraat (van oost naar west).
 • We maken stoepen die breed genoeg zijn voor wandelaars, ook met een rollator of rolstoel.
 • Op een paar plekken veranderen we de rijrichting, door de veranderingen aan de Pijperlaan en de wens om de Kanaalweg autovrij te maken.
 • In Welgelegen gaan 40 parkeerplaatsen weg. In Den Hommel blijven alle officiële parkeerplaatsen. Hiervoor hebben we een parkeerdrukonderzoek gedaan.
 • In beide buurten komt er meer gras, bomen en planten. Dit komt in de plaats van asfalt en stenen. Hierdoor kan regenwater beter weg. In het groen kunnen kinderen spelen. Er komen in het hele gebied ongeveer 125 bomen bij.
 • Onder de grond komen een aparte rioolbuizen voor afvalwater en regenwater.

Op de tekeningen hieronder ziet u hoe de oude situatie was en hoe de nieuwe situatie eruit kan komen te zien (verschilt per straat). In het IPvE-FO vindt u alle details van de plannen. 

Afbeelding 1: oude situatie

 • Er is in woonstraten aan beide kanten een stoep, daarnaast langs de straat parkeren aan beide kanten.
 • De straat is van asfalt.
 • Fietsers en auto’s delen de straat.
 • Er is 1 riool voor afvoerwater en regenwater.

Afbeelding 2: schets van nieuwe situatie 30 kilometer per uur

 • Aan de ene kant van de straat komt een stoep die iets hoger ligt dan de straat. Aan de andere kant wadi’s (droge sloot) met bomen en een wandelpad.
 • Er komt een gescheiden riool voor regenwater en afvoerwater.
 • Auto’s parkeren aan 1 kant langs de straat.
 • De straten krijgen klinkers.
 • Fietsers en auto’s delen de straat.
 • Doorgaande fietsroutes worden fietsstraten.
 • Waar ruimte ontstaat komt groen.

Afbeelding 3: schets van nieuwe situatie 15 kilometer per uur

 • Auto’s, fietsers en voetgangers delen de straten.
 • Er komen geen hoogteverschillen.
 • Aan de ene kant kunnen auto’s langs-, schuin- en haaksparkeren aan de straat. Daartussen komen bomen. Aan de andere kant komen wadi’s (droge sloot) met bomen en een wandelpad.
 • De straten krijgen klinkers.

Reageren op de plannen

Het hele plan en alle eerdere reacties uit de buurt staan in het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Daarop kunt u reageren tot en met 15 oktober. Stuur uw reactie naar welgelegendenhommel@utrecht.nl. U kunt via dat e-mailadres ook een afspraak maken voor vragen of een gesprek.

Bekijk het hele plan en alle eerdere reacties (IPvE/FO)

Vervolg

Als de reacties binnen zijn, maken we een Reactienota met alle antwoorden. We geven daarin aan welke aanpassingen we kunnen doen in het ontwerp. Die delen we ook hier. Daarna gaan we terug naar het college van B en W om de plannen vast te laten stellen. We werken daarna het ontwerp uit. We verwachten de echte uitvoering van het project in verschillende periodes uit te voeren in 2024, 2025, 2026.

Op de hoogte blijven

We houden buurtbewoners op de hoogte via wijkberichten. Die informatie vindt u ook op deze pagina. 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Tot en met 15 oktoberReageren op IPvE/FO
Najaar 2023IPvE/FO (schetsontwerp) vaststellen door college van B en W
Voorjaar 2024Voorlopig ontwerp vaststellen door college van B en W
Halverwege 2024Definitief ontwerp en aanbesteding
Eind 2024Start uitvoering

Wat is al gedaan?

Waar komt het precies?

Dit zijn de straten waar een nieuwe riolering en nieuwe inrichting komt: Kennedylaan, Elgarlaan, Brucknerlaan, Bizetlaan, Ravellaan, Schönberglaan, Strawinskylaan, Deliuslaan, Gershwinlaan, delen van de Kanaalweg en Leidseweg.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht