Verkeersprojecten Welgelegen en Den Hommel: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Planning
2024

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Om de riolering te vervangen breken we straten open. We gaan onderzoeken hoe we de omgeving geschikt kunnen maken voor de gevolgen van klimaatverandering. We kijken ook of het verkeersveiliger kan.

Wat gaan we doen?

  • Aanpak riolering, maatregelen om klimaatverandering aan te kunnen en groot onderhoud wegen.
  • Kansen voor opnieuw inrichten met meer ruimte voor langzaam verkeer, extra groen en prettige plek om tijd door te brengen.

We maken het gebied geschikt voor opvang van water bij grote regenbuien. We zorgen ervoor dat we regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Nu stroomt al het rioolwater (afvalwater en regenwater) weg door 1 rioolbuis. Straks komt er een aparte tweede buis bij voor regenwater. Zo houden we het regenwater langer vast. Dat is goed voor de planten. Bovendien hoeft alleen het afvalwater naar de rioolzuivering.

Varianten voor opnieuw inrichten

Misschien is het mogelijk om de straten anders in te richten. We willen meer ruimte voor voetgangers en meer groen om het regenwater op te vangen. We onderzoeken dit in een variantenstudie. Het onderzoek kijkt ook naar de verkeerssituatie. We werken aan 2 varianten:

Basisvariant

  • Vervanging van het riool en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater hemelwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse vastgehouden.
  • Vervangen wegverharding door andere bestrating zoals klinkers. De breedte van de straat blijft in deze variant zoveel mogelijk hetzelfde.
  • Maatregelen voor betere verkeersveiligheid.
  • Extra groenvakken in stoepen.

Voorkeursvariant

  • Verbetering hele weg.
  • Versmallen rijbaan waar dat kan voor verkeersveiligheid.
  • Inrichten om klimaatverandering aan te kunnen. Met meer groen zodat het een fijne plek wordt om tijd door te brengen. We weten pas waar we meer groen kunnen maken als we weten hoe de  kabels en leidingen liggen.

Meedenken

Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de plannen. In het najaar zijn de onderzoeksresultaten van de variantenstudie beschikbaar. We verwachten dat we dan informatieavonden kunnen organiseren. Tijdens deze avonden willen we graag horen wat inwoners belangrijk vinden. Bewoners en ondernemers in de wijken ontvangen hiervoor een uitnodiging in hun brievenbus.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
zomer 2021Overleg met belangenverenigingen uit de buurt
najaar 2021Participatie Variantenstudie
eind 2021Startdocument vaststellen door college van B en W
2022Variantenstudie vaststellen door college van B en W
2024Start uitvoering

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht