Werkspoorkwartier: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Werkzaamheden klaar:
Nog niet bekend

Het Werkspoorkwartier verandert van industrieterrein naar een plek met meer ruimte voor creativiteit, cultuur en activiteiten in de vrije tijd. We willen de openbare ruimte hierop aanpassen. Met minder steen en asfalt en meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers.

Daarom richten we het Werkspoorkwartier voor een deel opnieuw in. We doen dat in verschillende fasen. In het voorjaar van 2024 starten we met het opnieuw inrichten van een deel van het Werkspoorkwartier. Het gaat om de Gietijzerstraat, de Walserijstraat, een gedeelte van de Vlampijpstraat en een gedeelte van de Tractieweg.

Deze straten maakte Eneco in 2023 open voor de aanleg van een leiding voor warmtetransport. Daarna zijn ze bestraat met tijdelijke wegen. Dat gaan we nu aanpassen naar een definitief wegdek. We houden hierbij rekening met de aanwezigheid van zwaarder verkeer, zoals op een bedrijventerrein gebruikelijk is.

Wat gaan we doen?

We willen meer ruimte maken voor de fietser, 30 km/uur invoeren en meer groen aanleggen. Deze punten komen voort uit de Omgevingsvisie Werkspoorkwartier (2021). Die visie is gemaakt voor het hele Werkspoorkwartier.

  • De straten krijgen brede fietsstroken op de rijbaan.
  • De maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur voor gemotoriseerd verkeer.
  • De straten krijgen meerdere verkeersdrempels.
  • We planten extra bomen en struiken. Hierdoor verdwijnen een paar parkeerplekken.
  • We leggen groenstroken/wadi’s aan op de Gietijzerstraat en de Walserijstraat om regenwater op te vangen. Zodat het water langzaam de grond in kan lopen. Hierdoor verdwijnen ook een paar bestaande parkeerplekken.

Vervolg

We starten in het voorjaar van 2024 met de werkzaamheden. Dat doen we eerst in de Gietijzerstraat, de Walserijstraat, een gedeelte van de Vlampijpstraat en een gedeelte van de Tractieweg. Uiteindelijk willen we ook andere straten in het Werkspoorkwartier opnieuw inrichten. Op die manier wordt het hele gebied toegankelijk. Hier zijn op dit moment nog geen duidelijk uitgewerkte plannen voor.

Op de hoogte blijven

We vertellen de directe omwonenden en bedrijven in de omgeving over het definitieve ontwerp, de planning en de aanpak van de uitvoering. Dat doen we voordat we met de werkzaamheden starten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de plannen? Dan kunt op via werkspoorkwartier@utrecht.nl contact opnemen met de projectleider.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Maart 2024Definitief Ontwerp maken
Voorjaar 2024Voorbereidende werkzaamheden voor het opnieuw inrichten

Wat is er al gebeurd?

  • Zomer 2023: Voorlopig Ontwerp gemaakt.

Hulp en contact Werkspoorkwartier