Winkelcentrum De Gaard: aanpassen verkeerssituatie

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2023-2024

We passen de verkeerssituatie in Tuindorp-Oost rondom Winkelcentrum de Gaard aan. Zo veranderen we de rijrichting van de Valetonlaan en de Wevelaan. 

Waarom gaat dit gebeuren? 

In 2019 is het vernieuwde Winkelcentrum de Gaard geopend. Veel bezoekers komen met de auto. Parkeren kan bij de grote hoofdparkeerplaats aan de Kapteynlaan, dicht bij de hoofdingang van het winkelcentrum. Er zijn bezoekers die via de Valetonlaan een parkeerplaats proberen te vinden, bij de achteringang van het winkelcentrum. Daar is de ingang van de Albert Heijn. Dit ‘zoekverkeer’ zorgt voor extra autoverkeer op de Valetonlaan. Ook zorgt het voor onveilige en vervelende situaties. Zo parkeren bezoekers bijvoorbeeld op de stoep en op invalideparkeerplaatsen.

Onderzoek 

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om het omdraaien van de rijrichting van de Valetonlaan te onderzoeken. Begin 2023 ontvingen inwoners uit Tuindorp-Oost een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Inwoners konden aangeven of ze het wel of niet eens waren met het omdraaien van de rijrichting. Een meerderheid is voor het omdraaien van de rijrichting op de Valetonlaan en met de aanpassingen die daarbij nodig zijn. We gaan nu aan de slag met het ontwerp. 

Wat gaan we doen? 

We draaien de rijrichting voor verkeer op de Valetonlaan en de Wevelaan om. Omdat de rijrichting verandert, moeten we op 4 plekken de situatie aanpassen.

Wevelaan

Omdraaien rijrichting Wevelaan

Dit is nodig zodat de wijk vanuit het noorden bereikbaar blijft. U kunt dan de wijk uitrijden via de Valetonlaan en de wijk inrijden via de Wevelaan.

Aanpassen rijrichting Gerretsonlaan-Obbinklaan

Om doorgaand verkeer op de Wevelaan te voorkomen draaien we de rijrichting tussen de Gerretsonlaan en de Obbinklaan om. Het kruispunt van de Wevelaan met de Obbinklaan maken we veiliger. Het middenstuk op het kruispunt passen we aan.


Valetonlaan-Eykmanlaan

Verwijderen stuk middenberm

We verwijderen op de Eykmanlaan een klein stukje van de middenberm. U kunt dan vanuit de Valetonlaan op een veilige manier de Eykmanlaan in beide richtingen opgaan.

Opnieuw inrichten uitrit parkeerdek

De uitrit naar het parkeerdek boven het winkelcentrum richten we opnieuw in. We doen dit door middel van markering om zo de verkeerstromen van elkaar te scheiden. Zo voorkomen we onveilige situaties tussen uitgaand verkeer Valetonlaan en in- en uitgaand verkeer van de naastgelegen oprit naar het parkeerdek.


Obbinklaan

We maken laad- en losvakken op de Obbinklaan. Dit om het laden en lossen op de rijbaan tegen te gaan en de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.


Valetonlaan

Op de Valetonlaan zullen we de haakse parkeervakken veranderen in langsparkeervakken. Hier blijven 2 gehandicaptenparkeerplaatsen en één parkeervak voor laden en lossen. Ook voegen we hier meer groen toe.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Voorbereiden, ontwerp maken
2023-2024Aanpassen verkeerssituatie

Hulp en contact Verkeer winkelcentrum De Gaard