Zuilen: nieuwe inrichting wegen

Fase project:
Voorlopig ontwerp

Start werkzaamheden:
Najaar 2023

De Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat krijgen een nieuwe inrichting. We maken meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid. Tot slot zorgen we voor meer groen.

Wat gaan we doen en waarom?

We gaan de straten opnieuw inrichten. We starten in het 3e kwartaal van 2024. Dan is Eneco klaar met de aanleg van de warmtetransportleiding. Na de werkzaamheden van Eneco herstellen we het wegdek tijdelijk. Direct daarna richten we de straten opnieuw in. We zorgen voor een betere verkeersveiligheid en meer groen in de wijk.

Vervangen warmtetransportleiding

De warmtetransportleiding loopt van het Werkspoorkwartier naar de centrale van Eneco in Overvecht, onder de Westelijke Stadsboulevard door. De leiding moet vervangen worden. De aanleg van de nieuwe leiding is in het Werkspoorkwartier al gestart. We verwachten dat Eneco tot en met oktober 2025 bezig is.

Nieuwe route leiding

Het was niet mogelijk om de leiding te vervangen op de plek waar hij nu ligt. Daarom is er gezocht naar een nieuwe route.

De nieuwe route van de leiding start in het Werkspoorkwartier, via Zuilen en eindigt in Overvecht. Via deze straten en plekken:

 • Gietijzerstraat
 • Tractieweg
 • Walserijstraat
 • Vlampijpstraat
 • Julianaparklaan
 • Sweder van Zuylenweg
 • Adriaan van Bergenstraat
 • Langs de basisschool Wijzer aan de Vecht
 • Langs de vecht

De nieuwe route loopt langs onder meer de Sweder van Zuylenweg. Hier waren al belangrijke projecten gepland om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit kan nu samen met de aanleg van de leiding opgepakt worden. De Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat gaan we opnieuw inrichten. Op andere stukken herstelt Eneco de straten zoals ze nu zijn.

Veranderingen voor verkeer

We verlagen de maximale snelheid naar 30 kilometer per uur. Dit is veiliger en het zorgt ook voor een schonere lucht. Er komen minder parkeerplaatsen voor auto's en meer stallingen voor fietsers. Ook maken we meer ruimte voor voetgangers en fietsers en we zorgen dat ze veiliger kunnen oversteken.

Bomen

De wijk groener maken is belangrijk. Daarom laten we de bomen langs de route zoveel mogelijk staan. Op de Sweder van Zuylenweg is dit technisch niet mogelijk. Daar plaatsen we evenveel bomen op andere plekken terug.

Op de hoogte blijven en meedenken

Inloopavond

Op woensdag 29 november 2023 houden we een inloopavond. We geven dan uitleg over de plannen en het ontwerp. Tussen 19.30 en 21.30 uur bent u van harte welkom op het Buurtcentrum (De Speler, Thorbecklaan 18). U kunt langskomen op een tijd dat voor u handig is.

Reageren op de plannen

U kunt tot en met vrijdag 22 december 2023 reageren op het voorlopig ontwerp. Ook kunt u het voorlopig ontwerp bekijken bij het Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b (openingstijden: maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 12.00 uur). Reageer via warmtenetzuilen@utrecht.nl.

Wat staat er op de kaart (uitgeschreven)?

Het uitgangspunt van de nieuwe inrichting is een verkeersveilig ontwerp dat aangepast is aan het klimaat. In dit voorlopige ontwerp volgen we daarom de volgende ontwerpregels:

 • We leggen alleen verharding aan waar het nodig is. Daardoor komen er meer groenvlakken en is er meer ruimte voor de groeiplaats van bomen.
 • Het hemelwater van de Julianaparklaan wordt opvangen en gebruiken we om de waterkwaliteit van de vijver in het Julianapark te verbeteren.
 • De Julianparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat hebben we aangemerkt als hoofdfietsroute. De straten vormen een belangrijke schakel in de verbinding tussen Overvecht en Werkspoor. Het ontwerp gaat uit van een veilige en comfortabele fietsroute. Daarbij is de snelheid van het overige verkeer niet hoger dan 30 kilometer per uur.
 • Een gelijke uitstraling van de route is belangrijk. Alle straten moeten hetzelfde profiel hebben. De vindbaarheid van de route en het verwachtingspatroon voor de automobilist worden zo gelijk. De Adriaan van Bergenstraat sluit aan op de Pionstraat / Prinses Irenelaan. Deze straat hebben we in 2019/2020 opnieuw ingericht als veilige 30 kilometer per uurweg.
 • De Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat worden ingericht met het zogenaamde singelprofiel. Dit is ook te vinden op bijvoorbeeld de Tolsteegsingel. Dit is een verhardingsbreedte van 6,5 meter, waarvan een rijloper voor autoverkeer van 2,5 meter. Een rijloper is dat deel van de verharding waar het verkeer gebruik van moet maken. De fietsstroken van 2 meter breed voeren we in asfalt uit. De rijbaan voor autoverkeer maken we het liefst in elementenverharding, een streetprint of vergelijkbaar. Elementverharding is meestal een onderdeel zoals klinkers. Streetprint is een asfaltstrook met daarop een print in ribbels/reliëf die vaak klinkers benadert.
 • Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakken we ook het zicht vanaf de zijstraten aan. Hiervoor vervalt een aantal parkeerplaatsen. De parkeerdruk in omliggende straten is hoog en geeft bewoners overlast. Voorlopig heffen we alleen parkeerplaatsen op. Dit is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid.
 • Er komen meer verkeersdrempels. Ook willen we per straat op een centrale plek zebrapaden toepassen. Die verbinden de buurten met elkaar en biedt de basisscholen meer comfort. Ook draagt dit bij aan het verkleinen van de barrière van de straten en geeft eenzelfde uitstraling voor alle drie de straten.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Utrecht.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Woensdag 29 november 2023Informatieavond over de plannen en het ontwerp
Tot en met 22 december 2023Reageren op de plannen voor het voorlopig ontwerp (VO)
Oktober – december 2023Werkzaamheden Eneco: gestuurde boring onder kruising Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Julianaparklaan – Sweder van Zuylenweg
1e kwartaal 2024Werkzaamheden Eneco: Julianaparklaan rest aanleg warmtetransportleiding
1e kwartaal 2024Werkzaamheden: Eneco Berlageplein
1e - 2e kwartaal 2024Werkzaamheden Eneco: Adriaan van Bergenstraat
2e - 3e kwartaal 2024Werkzaamheden Eneco: Sweder van Zuylenweg
3e kwartaal 2024 – 1e kwartaal 2025Werkzaamheden Eneco: Langs de Vecht

Vanaf 3e kwartaal 2024 – medio 2025

Werkzaamheden gemeente: Herinrichting Julianaparklaan – Sweder van Zuylenweg – Adriaan van Bergenstraat

Wat is al gedaan?

 • November 2023: Het voorlopig ontwerp staat vast en bewoners kunnen hierop reageren.
 • 2023: Eerste schetsen van de mogelijke inrichting. Er is een inloopavond georganiseerd om het schetsontwerp te laten zien. Ook is er een klankbordgroep met bewoners opgezet om wensen, meningen en voorkeuren te verzamelen.
 • 2022: Tijdelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Hulp en contact Nieuwe inrichting wegen Zuilen

Telefoon

14 030

E-mail

warmtenetzuilen@utrecht.nl