Verkeer Verkeersveiligheid

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Bekijk de verkeers(veiligheids)projecten per wijk
Lees meer over het verkeersbeleid

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook iets doen om het verkeer in Utrecht veiliger te maken. Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie doorgeven.

Meld verkeersonveilige situatie

Wat doen wij met uw melding en wat kunt u nog meer doen?

Wat doen wij?

Tussen 2012 en 2020 investeren wij € 10 miljoen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We onderzoeken  ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen.

Wat doen wij nog meer?

Voortgangsrapportage; minder verkeersongevallen in Utrecht

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid met daarin de stand van zaken per 1 januari 2019 laat zien dat:

  • de politie in 2018 op gemeentelijke wegen in Utrecht minder dan 2.000 ongevallen registreerden. Ondanks de afname, daalt het gevoel van onveiligheid niet
  • bewoners in de inwonersenquête 2018  iets minder tevreden zijn over de verkeersveiligheid dan in 2017
  • uit een analyse van 96 ongevallen die in 2018 in het nieuws zijn geweest, blijkt dat vooral gedrag een belangrijke oorzaak van ongevallen is
  • in de 2de helft van 2018 de politie 214 verkeershandhavingsacties hield, nog los van de reguliere politiediensten waar verkeersveiligheid aan bod komt
  • de politie in totaal hierbij 26.537 bekeuringen uitdeelden en 28 rijbewijzen invorderden voor te hard rijden en rijden onder invloed van alcohol
  • tussen april en augustus 2018 op 6 locaties binnen de gemeente ruim 11.600 automobilisten werden geflitst.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening