Verkeersveiligheid

Het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Bekijk de verkeers(veiligheids)projecten per wijk
Lees meer over het verkeersbeleid

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook iets doen om het verkeer in Utrecht veiliger te maken. Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie doorgeven.

Meld verkeersonveilige situatie

Wat doen wij met uw melding en wat kunt u nog meer doen?

Wat doen wij?

We pakken onveilige verkeerssituaties aan en onderzoeken ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen. Naast fysieke maatregelen zetten we ook in op communicatie en educatie om verkeersveilig gedrag te laten verbeteren.

Wat doen wij nog meer?

Hoe gaat het met verkeersveiligheid?

Ieder half jaar kijken we naar de stand van zaken rondom verkeersveiligheid. Bekijk hieronder de hoofdpunten uit de rapporten van 2023, 2022, 2021 en 2020.

2023

Ontwikkeling verkeersveiligheid

In 2022 en het eerste deel van 2023 is het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers in Utrecht gestegen. Deze stijging zien we in heel Nederland. De oorzaken liggen onder andere in het verkeersgedrag, rijden onder invloed en de drukte en snelheidsverschillen op fietspaden.

Ongevallen voorkomen

Om de stad veiliger te maken, kijken we de laatste jaren naar situaties die de kans op een ongeval vergroten, zoals smalle fietspaden en grote verschillen in snelheid. Dit willen we de komende jaren nog meer gaan doen om zo te voorkomen dat ongevallen plaatsvinden. We maken daarbij ook meer gebruik van cijfers vanuit diverse bronnen, zoals de RAVU. We willen met name de risicovolle oversteken in beeld brengen zodat we waar nodig maatregelen kunnen nemen.

Campagne 030 gaat voor 30

We zijn gestart met de communicatiecampagne '030 gaat voor 30', het verlagen van de snelheid naar 30 kilometer per uur. We willen hiermee uitdragen dat we in Utrecht 30 kilometer als norm hanteren. De campagne loopt tot 2026.

Camera’s voor brom -en snorfietsers

Er komen camera’s die gaan handhaven op de plaats op de weg voor brom -en snorfietsers. We gaan ook door met het aanvragen van extra flitspalen bij het OM en blijven we de Utrechtse boa’s inzetten voor verkeershandhaving.

We brengen de oversteken op 50 en 70 km per uur wegen in beeld waar de kans op een ernstig ongeval groot is en bedenken maatregelen om deze te verbeteren.

Camera’s voor bijna ongevallen

We voeren een pilot uit op de Bottensteinweg; met camera’s willen we de bijna ongevallen in beeld brengen en de invloed die de weginrichting daarop heeft. Als de pilot succesvol is gaan we de camera’s vaker inzetten.

Nieuwe flitspalen

Het OM plaatst dit jaar vier nieuwe flitspalen op 3 locaties:

 • Franciscusdreef (kruising Mississippidreef/ Orinocodreef),
 • Rubenslaan (kruising Adriaen van Ostadelaan)
 • Kardinaal de Jongweg (kruising Antonius Matthaeuslaan/Mr. Tripkade).

We gaan verder met het OM in gesprek over nieuwe locaties voor vaste flitspalen. Daarnaast zetten we een flexflitser (mobiele flitspaal) in op de Stadsbaan en de Vleutensebaan.

Tijdelijke 30 kilometer maatregelen

We kijken vanaf 2024 op welke locaties we op korte termijn tijdelijke maatregelen kunnen nemen om 30 kilometer per uur in te voeren. We brengen daarvoor eerst de straten in beeld die geschikt zijn voor tijdelijke maatregelen en maken vervolgens een plan voor de maatregelen.

Schoolzones

Sinds begin 2023 hebben we 2 nieuwe schoolzones aangelegd bij de scholen 'De Boomgaard' en 'De Achtbaan' aan de Akrummerraklaan en bij Kindcentrum 'Rijnvliet'.

Pilot speed pedelec

We voeren samen met de provincie een pilot uit met de speed pedelec als vervoersmiddel om het gebruik ervan te stimuleren, het is een duurzamer vervoersmiddel dan de auto. Tijdens de pilotperiode  mogen berijders van de speed pedelec binnen Utrecht ook op het fietspad rijden met gepaste snelheid. Na een proefperiode van twee jaar onderzoeken we de ervaringen van alle fietspadgebruikers en bepalen we of we doorgaan met de proef.

Lees meer hierover in de voortgangsrapportage bereikbaarheid van juli 2023

Projecten

Opgeleverd
 • Bastionweg: fiets- en voetgangersroute tussen Voordorp en Overvecht verkeersveiliger
 • Bottensteinweg/ Pastoor Ohllaan: drempels en zebra’s aangelegd
 • Orinocodreef: fietsstraat met een maximale rijsnelheid van 30 kilometer per uur
 • Neckardreef: plateau aangelegd
 • Jazzboulevard: drie plateaus aangelegd
 • Nigerdreef: 2 bromfietsdrempels aangelegd
 • Elbedreef: drempels aangelegd
 • Paranadreef: fietsoversteek veiliger gemaakt
In uitvoering
 • Moldaudreef: verbeteren kruispunten met Wolgadreef en Neckardreef
In voorbereiding
 • Weg der Verenigde Naties/Overste den Oudenlaan: tramkruising verbeteren
 • Wolgadreef: oversteek met het winkelcentrum verbeteren
 • Verschillende maatregelen: Donaudreef, kruising Carnegiedreef-Kasaidreef, Griftstraat, kruising Sartreweg/Aartbisschop Romerostraat, kruispunt de Meernbrug met Zandweg/Castellumlaan en de Niels Bohrweg
 • Amsterdamsestraatweg Noord, Van Heuven Goedhartlaan, Koeweitdreef, Zambesidreef/Nijldreef, Amerikalaan en Pascalplein: remmen van de snelheid

Gedragsmaatregelen

Schoolzones

In de tweede helft van 2022 is een schoolzone aangelegd voor:

 • de basisscholen CBS De Piramide aan het Bisschopsplein
 • SBO De Binnentuin aan de Binnentuinlaan

Verder behandelen we op dit moment nog 4 aanvragen voor een schoolzone.

Communicatiecampagnes

 • We deelden fietsverlichting uit aan jongeren (16 t/m 24 jaar) die hun fiets in een gemeentelijke fietsenstalling zetten
 • We sloten aan bij de fietsverlichtingscampagne ‘AAN in Utrecht’ van de provincie Utrecht
 • We sloten aan bij de landelijke Bob-campagne

Handhaving

Cijfers politie en boa’s
 • Politie: 141 verkeerscontroles – 8.435 bekeuringen
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s): 4.586 bekeuringen
(Mobiele) flitspalen
 • 1 mei tot en met 31 augustus 2022: 12.730 geflitst
 • Eerste kwartaal 2023 nieuwe flitspalen actief:
  • Fransiscusdreef
  • Rubenslaan
  • Kardinaal de Jongweg

Lees meer hierover in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid van januari 2023

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

verkeersveiligheid@utrecht.nl