Verkeer Verkeersveiligheid

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Bekijk de verkeers(veiligheids)projecten per wijk
Lees meer over het verkeersbeleid

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook iets doen om het verkeer in Utrecht veiliger te maken. Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie doorgeven.

Meld verkeersonveilige situatie

Wat doen wij met uw melding en wat kunt u nog meer doen?

Wat doen wij?

Tussen 2012 en 2020 investeren wij € 10 miljoen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We onderzoeken  ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen.

Wat doen wij nog meer?

Voortgangsrapportage: gedrag steeds belangrijker bij voorkomen verkeersongevallen

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid met daarin de stand van zaken per 1 juli 2019 laat zien dat:

  • De politie in de eerste helft van 2019 op gemeentelijke wegen in Utrecht 870 ongevallen registreerde. Ondanks de afname in de afgelopen jaren, daalt het gevoel van onveiligheid niet.
  • Gedrag is bijna altijd een belangrijke oorzaak van ongevallen. Dit blijkt opnieuw uit een analyse van de 32 ongevallen die eerste helft 2019 in het nieuws zijn geweest.
  • Er komen 3 extra flitspalen bij. Daarmee zijn er straks negen flitspalen in de stad. De palen komen in Kanaleneiland op de Van Heuven Goedhartlaan bij de kruising met de Beneluxlaan en op de Beneluxlaan ter hoogte van de Bernadottelaan. En in Overvecht bij de aansluiting van de Humberdreef op de Einsteindreef. Hier wordt veel door rood licht gereden en er wordt hard gereden.
  • Ook via educatie en bewustwording is er aandacht voor veiliger verkeersgedrag. Zo kunnen mensen in een simulator ervaren wat de gevolgen zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Deze simulator wordt in Overvecht ingezet.
  • De gemeente is nog in gesprek met de politie over maatregelen op de Waterlinieweg. Hier wordt de maximum snelheid ook vaak overschreden. 
  • De gemeente werkt verder aan een veilige inrichting van wegen. 5 projecten op locaties in de stad zijn in het afgelopen half jaar opgeleverd. Momenteel zijn er 18 projecten lopend of in voorbereiding. Daarvan zijn er 3 in uitvoering en naar verwachting gaan er 7 in de tweede helft van 2019 in uitvoering. 
  • Bij het meldpunt Verkeersveiligheid, door RTV Utrecht in april geopend, zijn meer dan 2200 locaties gemeld waarvan 1005 locaties in de gemeente Utrecht. In de top 10 van meldingen liggen er 9 in de gemeente Utrecht.  Op 8 locaties lopen al (herinrichtings)projecten of er wordt al bekeken hoe daar de verkeersveiligheid te verbeteren is. Op 1 locatie worden voorlopig geen maatregelen genomen vanwege de komst van de tram.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening