Verkeer Verkeersveiligheid

Iedereen wil een verkeersveilig Utrecht. Daarom richt de gemeente verschillende plekken in de stad opnieuw in. Een verkeersveilige stad krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten. Daar is ook verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers voor nodig.

Bekijk de verkeers(veiligheids)projecten per wijk
Lees meer over het verkeersbeleid

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook iets doen om het verkeer in Utrecht veiliger te maken. Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie doorgeven.

Meld verkeersonveilige situatie

Wat doen wij met uw melding en wat kunt u nog meer doen?

Wat doen wij?

Tussen 2012 en 2020 investeren wij € 10 miljoen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We onderzoeken  ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen.

Wat doen wij nog meer?

Bijeenkomsten met gedragsdeskundigen

In 2017 hebben deskundigen met elkaar gesproken over verschillende verkeersvragen.

Lees de uitkomsten van deze bijeenkomsten

Scholenaanpak

De verkeersveiligheid op- en rondom scholen kan beter! Dat doen we met de scholenaanpak. We stimuleren (veilig) lopen en fietsen naar school.
Lees meer over de scholenaanpak

Snelheidsborden

Hoe hard rijdt u in het verkeer? Soms hebt u dat niet in de gaten. Daarom hebben we de digitale borden op straat staan. Deze laten zien hoeveel kilometer per uur u rijdt. Deze borden helpen automobilisten zich veilig en verantwoord te gedragen.
De snelheidsborden hebben invloed op het rijgedrag als:

  • verkeer met ongeveer 5 tot 10 kilometer per uur boven de maximale snelheid rijdt
  • verkeer onbewust boven de maximale snelheid rijdt
  • deze borden niet langer dan ongeveer 6 weken op 1 plek staan

De snelheidsborden meten de snelheid van al het verkeer, dus ook van fietsers, brommers, politie, ambulance en brandweer. Deze metingen kunnen we er niet uit filteren. Dit maakt de gegevens van de borden minder betrouwbaar.

Registraties snelheidsborden inclusief fietsers, brommers, nood- en hulpdiensten (pdf, 230 kB)

Een bus rijdt onder een snelheidsbord door.
Een snhelheidsbord dat aangeeft dat de snelheid 39 kilometer per uur is.
Een snelheidsbord met een groene smiley erop.

Voortgangsrapportage; minder verkeersongevallen in Utrecht

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid met daarin de stand van zaken per 1 januari 2019 laat zien dat:

  • de politie in 2018 op gemeentelijke wegen in Utrecht minder dan 2.000 ongevallen registreerden. Ondanks de afname, daalt het gevoel van onveiligheid niet
  • bewoners in de inwonersenquête 2018  iets minder tevreden zijn over de verkeersveiligheid dan in 2017
  • uit een analyse van 96 ongevallen die in 2018 in het nieuws zijn geweest, blijkt dat vooral gedrag een belangrijke oorzaak van ongevallen is
  • in de 2de helft van 2018 de politie 214 verkeershandhavingsacties hield, nog los van de reguliere politiediensten waar verkeersveiligheid aan bod komt
  • de politie in totaal hierbij 26.537 bekeuringen uitdeelden en 28 rijbewijzen invorderden voor te hard rijden en rijden onder invloed van alcohol
  • tussen april en augustus 2018 op 6 locaties binnen de gemeente ruim 11.600 automobilisten werden geflitst.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl