Verkeer Verkeersveiligheid

Iedereen moet op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. Op verschillende plekken in de stad richten we daarom wegen en kruispunten opnieuw in. We maken ze duidelijker, overzichtelijker en veiliger.

De weggebruiker is ook zelf verantwoordelijk voor een verkeersveilig Utrecht. Daarom:

Meld verkeersonveilige situatie

We kunnen uw melding niet altijd (meteen) oppakken. Dit komt omdat andere straten of kruispunten bijvoorbeeld eerst voorrang krijgen. Ook willen we de aanpassingen zoveel mogelijk met onderhoudswerkzaamheden  combineren, zoals opnieuw bestraten of rioleringswerk.

Lees meer over de plannen met het verkeer

Snelheidsborden

We hebben 8 snelheidsborden. Dit zijn digitale borden op straat die automobilisten laten zien hoe hard zij rijden. Onderzoek laat zien dat dit maar ongeveer 6 weken invloed heeft op het rijgedrag van automobilisten. Daarom verplaatsen we na 6 weken een bord naar een andere straat in de stad.
Uit onderzoek en ervaring weten wij dat snelheidsborden alleen effect hebben als:

  • de maximale snelheid met ongeveer 5 tot 10 km wordt overschreden
  • de maximale snelheid onbewust wordt overschreden

De snelheidsborden helpen ook om de feiten op een rijtje te krijgen. Met andere woorden: als we willen weten of er echt te hard wordt gereden, of dat dit alleen zo lijkt.

Projecten in uitvoering

Wilt u weten welke verkeers(veiligheid)projecten bij u in de wijk spelen? Kijk dan bij het overzicht verkeersprojecten per wijk.

Vragen over verkeersveiligheid

Er rijden auto’s op plekken waar ze niet horen. Kan er een paaltje komen?

Het zicht op de weg is hier slecht. Kan er een verkeersspiegel komen?

Er wordt zo hard gereden in mijn straat. Kan hier een oplossing voor komen?

Het is verkeersonveilig in mijn straat omdat mensen de verkeersregels negeren. Wat nu?

Kan ik geld vragen om de verkeersveiligheid in mijn straat te verbeteren?

Verkeerslessen

Er zijn verschillende verkeerslessen voor verschillende doelgroepen, zoals voorgezet onderwijs, studenten, senioren en nieuwe inwoners. Vooral op 'verandermomenten', zoals van de basisschool naar de middelbare school is verkeersonderwijs hard nodig.

Aanbod verkeerslessen

Voor (ouders van) leerlingen van de basisschool, middelbare school en studenten geldt dat het contact met aanbieders via de school loopt. Andere verkeersdeelnemers kunnen wel direct contact opnemen met de aanbieder.

Bekijk het aanbod van verkeerslessen (pdf, 5,9 MB)
Bij sommige browsers werkt het document niet goed. Kunt u in het document niet doorklikken? Sla dit dan eerst op uw computer op. Open het dan vanaf uw eigen computer.


Hulp en contact

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl 

Telefoon

14 030