Verkeer Verkeersveiligheid

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Bekijk de verkeers(veiligheids)projecten per wijk
Lees meer over het verkeersbeleid

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook iets doen om het verkeer in Utrecht veiliger te maken. Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie doorgeven.

Meld verkeersonveilige situatie

Wat doen wij met uw melding en wat kunt u nog meer doen?

Wat doen wij?

Tussen 2012 en 2020 investeren wij € 10 miljoen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We onderzoeken  ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen.

Wat doen wij nog meer?

Voortgangsrapportage: aantal verkeersslachtoffers in Utrecht in 2019 weer licht gedaald

Ieder halfjaar maken we een voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Hieronder ziet u de rapportage met de stand van zaken van 1 januari 2020.

  • Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen in Utrecht is in 2019 gedaald ten opzichte van de jaren ervoor.
  • In het afgelopen halfjaar hebben we weer op veel plekken in de stad gewerkt aan een verkeersveiliger inrichting van de weg. Op een aantal wegen is het werk afgerond: Wilhelminalaan, Rijnkennemerlaan/Musicallaan, Afrikalaan (bij Marco Poloschool), Van Bijnkershoeklaan, Nobelstraat, Universiteitsweg/Leuvenlaan en Westkanaaldijk.
  • Op dit moment wordt het werk op de Prinses Irenelaan/Pionstraat uitgevoerd. Van de negentien projecten die nu in voorbereiding zijn, kunnen er in de eerste helft van 2020 waarschijnlijk 9 beginnen. De Waterlinieweg staat gepland voor uitvoering in de tweede helft van 2020.
  • We doen op 21 locaties onderzoek, omdat we signalen hebben gekregen dat de verkeerssituatie hier niet veilig is.
  • In de wijk West is onderzoek gedaan naar hoe bewoners de verkeersveiligheid beleven. Naar aanleiding daarvan worden maatregelen voorbereid om op enkele verkeerspunten in de wijk (Kanaalstraat/Damstraat, Cartesiusweg) de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • Bij de Everard Meijsterlaan worden verkeersbrigadiers (klaar-overs) ingezet.
  • In november 2019 was de start van de prijsvraag ‘30 km, goed idee’. We hebben hierop al meer dan 100 ideeën gekregen, vooral om de wegen in de wijk Overvecht verkeersveiliger te maken. U kunt tot 2 maart stemmen op de ideeën via utrecht.onzewijk.nl.
  • Daarnaast zet de gemeente in op het bevorderen van verkeersveilig gedrag. Veruit de meeste ongevallen komen namelijk door onveilig rijgedrag. Via educatie en bewustwording is er aandacht voor veiliger verkeersgedrag, zoals met de campagne ‘Rij MONO, ga ongestoord onderweg’ en door fietsers te wijzen op het belang van een goede verlichting. Eind april 2020 start een verkeerssimulator waarmee mensen kunnen ervaren wat de gevolgen zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Ook wordt de omgeving van scholen veiliger gemaakt door het maken van schoolzones.
  • In april 2020 zijn er 3 nieuwe flitspalen geplaatst. De flitspalen zijn vanaf 1 mei aan. Wie wordt geflitst, krijgt een boete. Dit gebeurt om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. De flitspalen staan in Kanaleneiland en Overvecht. 2 flitspalen staan in Kanaleneiland. De eerste staat op de kruising van de Beneluxlaan met de Van Heuven Goedhartlaanen. De tweede staat op de Beneluxlaan ter hoogte van de Bernadottelaan. De flitspaal in Overvecht staat op de plek waar de Humberdreef uitkomt op de Einsteindreef. De flitspalen moeten te hard rijden en door rood rijden tegengaan. In totaal staan er in Utrecht nu 9 flitspalen. Daarnaast staan er snelheidsborden om automobilisten te waarschuwen als ze te hard rijden.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl