Actieplan voetganger

Utrecht is de eerste stad in Nederland met een 'actieplan voetganger'. Met het plan willen we het aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers.

We zijn allemaal wel eens ‘voetganger’. Als we winkelen, wandelen of met het openbaar vervoeren reizen. Maar we wandelen ook graag voor de gezelligheid en omdat het goed is voor onze gezondheid.  Daarom is het belangrijk dat voetgangers de ruimte krijgen. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking is dit belangrijk. Zo komen ze sneller en makkelijker op hun bestemming. Met het actieplan willen we 2 doelen bereiken:

  • lopen/wandelen wordt aantrekkelijker
  • Utrecht wordt veiliger voor voetgangers  

Het onderwerp ‘voetganger’ is vrij nieuw. Daarom onderzoeken we verschillende zaken: waar zien we veel voetgangers en hoe zien deze locaties eruit? We kijken ook waar het voetgangersgebied in de binnenstad uitgebreid kan worden en hoe. Samen met het Groenprogramma onderzoeken we welke wandelroutes en wandelgebieden we kunnen verbeteren.

Lees het Actieplan voetganger (pdf, 2.1 MB)

Het plan is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar.

Hulp en contact Voetganger

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl