Voetganger Voetgangersgebied binnenstad

Sinds 27 juni 2020 is het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk groter. Door die uitbreiding kan iedereen makkelijker 1,5 meter afstand van elkaar (blijven) houden. De uitbreiding duurt voorlopig tot en met 25 oktober.

Oproep

Wat vindt u van de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied? Wij hebben hierover 2 voorstellen gedaan. Het college van B & W besluit hierover op 6 oktober.

Wethouder Lot van Hooijdonk wil heel graag weten wat u vindt vóór het collegebesluit definitief wordt. Vandaar deze oproep om uw mening te geven.

Het gaat om de volgende 2 besluiten.

  1. We gaan door met de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied zolang dat nodig is door corona. Zo beschermen we de volksgezondheid. De voorlopige einddatum is 31 december 2021. Is de uitbreiding niet meer nodig? Dan stoppen we ermee.
  2. De maatregelen voor de Oudegracht Zuid (het gedeelte tussen de Hamburgerstraat en de Smeestraat) draaien we terug naar de oorspronkelijke situatie.

We vragen u vriendelijk om uiterlijk 20 september te reageren door een mailbericht te sturen naar tijdelijkeuitbreidingvoetgangersgebied@utrecht.nl

Bij de 2 voorstellen hebben we eerdere reacties van inwoners en ondernemers zo veel mogelijk meegenomen. Daarbij hebben wij gekeken wat in het belang van de verschillende groepen is. Die belangen zijn soms met elkaar in strijd. Nogmaals, wij zijn benieuwd naar uw mening. We horen dan ook graag uw reactie op onze voorstellen.

Maatregelen voor meer ruimte voor voetgangers

Het is erg druk in het voetgangersgebied. Voetgangers delen de beperkte ruimte met fietsers. Maar ook met bijvoorbeeld bevoorradingsverkeer voor winkels en terrassen van de horeca. We willen dat iedereen voldoende afstand kan houden en de ruimte zo eerlijk mogelijk verdelen. Dat is soms een puzzel. Daarom hebben we het voetgangersgebied tijdelijk uitgebreid. Dit betekent: meer ruimte voor voetgangers en nieuwe regels voor fietsers en bevoorraden.

We nemen meerdere maatregelen om meer ruimte te maken voor voetgangers. U vindt deze maatregelen op www.utrecht.nl/corona. Sinds 27 juni hebben we het voetgangersgebied in stappen uitgebreid. Eerst alleen op zaterdag en zondag, vanaf 6 juli geldt de uitbreiding van het voetgangersgebied de hele week.

Hieronder de uitgebreide delen:

  • Oostzijde Neude/ Schoutenstraat
  • Annastraat/ Korte Minrebroederstraat en Oudkerkhof
  • Servetstraat/ Zadelstraat
  • Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Smeebrug

Fietsen

Op maandag tot en met zondag is het tussen 18.00 uur en 10.00 uur toegestaan om te fietsen in het voetgangersgebied. Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen. Rondom het voetgangersgebied is een comfortabele fietsroute. De komende jaren worden deze routes nog prettiger voor fietsers gemaakt.

Aan de randen van het voetgangersgebied zijn extra Pop Up Parkings in de weekenden: op het Domplein, de Mariaplaats, Jacobskerkhof en Janskerkhof. Er is voldoende plek om uw fiets te stallen in 1 van onze (Pop Up) stallingen. Tip: installeer de app P-route fiets om te zien waar er plek is.

Fietsers met een beperking

Bent u afhankelijk van uw fiets om u door het voetgangersgebied te verplaatsen?

Informatie over fietsers met een beperking in het voetgangersgebied binnenstad

Bevoorraden

De tijden voor bevoorrading (venstertijden) zijn aangepast: vrijdag tot en met woensdag van 19.00 – 21.00 uur is het voetgangersgebied ook toegankelijk voor voertuigen, onder dezelfde voorwaarden als de milieuzone.

Bekijk de venstertijden

We rekenen op u

We vertrouwen erop dat alle betrokkenen begrip hebben voor de maatregelen en de straten buiten venstertijden zoveel mogelijk vrijhouden voor voetgangers. Daarin moeten we als bewoners, ondernemers en gemeente nauw met elkaar samenwerken. Het aanvragen van een tijdelijke ontheffing voor bevoorraden in de bovengenoemde gebieden is dan ook niet nodig. Zoals gebruikelijk hebben handhavers en politie altijd de mogelijkheid om op te treden als dat nodig is.

Situatie na 25 oktober

Het college van B en W heeft op 29 mei het besluit genomen om het voetgangersgebied tijdelijk uit te breiden. Dit was op verzoek van de gemeenteraad. Dit duurde in eerste instantie tot en met 31 augustus 2020. In augustus is dit verlengd naar 25 oktober.

Uit het landelijk beeld blijkt nu dat mensen zich minder aan de RIVM-maatregelen houden. Bovendien zijn er op
verschillende plekken in Nederland weer uitbraken van het coronavirus. Om corona-uitbraken te voorkomen verlengen we de tijdelijke uitbreiding van het gebied voorlopig tot en met 25 oktober.

Momenteel bereiden we een verkeersbesluit voor. Daarmee kunnen we als het nodig is de tijdelijke maatregelen na 25 oktober opnieuw verlengen als de volksgezondheid hierom vraagt. Na de zomer neemt het collega van burgemeester en wethouders hier een besluit over. Op dit zogenoemde verkeersbesluit kunnen bewoners en ondernemers reageren en bezwaar indienen. Daarover komt later meer informatie.

Schouw

We hebben 2 keer een schouw gedaan. Dan bekijken we met een groep hoe de situatie op straat is. 8 juli was de eerste schouw. Het verslag van de schouw hebben we gestuurd naar de aanwezigen. Op 11 augustus was de tweede schouw. Toen hebben we opnieuw met bewoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers bekeken hoe de situatie op straat functioneert. Wat gaat er goed, waar ontstaan problemen, zijn er verbeterpunten. De meest genoemde punten over de uitbreiding van het voetgangersgebied staan in het verslag. Deze punten nemen we mee in het advies aan het college van B en W. Dit advies is eind augustus klaar.

U kunt het volledige verslag opvragen via tijdelijkeuitbreidingvoetgangersgebied@utrecht.nl. U kunt daar ook terecht met meldingen of vragen over het functioneren van het uitgebreide voetgangersgebied.

Onderzoek tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied

Tussen 5 en 8 augustus hebben wij een onderzoek gehouden over het voetgangersgebied. Wij willen weten hoe tevreden mensen zijn met de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied. En ook hoe zij denken over een eventuele verlenging van de maatregel. Wij hebben een aantal vragen gesteld aan 3 doelgroepen binnen het tijdelijke uitbreidingsgebied: bewoners, bezoekers en ondernemers.

Resultaten onderzoek

  • Tevredenheid maatregel: 6 op de 10 respondenten (zeer) tevreden, 16% (zeer) ontevreden, 25% is neutraal.
  • Verlenging maatregelen tot 1 november 2020: 62% (zeer) positief, 15 % (zeer) negatief, 22% neutraal.

Volledig rapport opvragen en meer informatie

U kunt het volledige rapport opvragen via tijdelijkeuitbreidingvoetgangersgebied@utrecht.nl. U kunt daar ook terecht met meldingen of vragen over het uitgebreide voetgangersgebied.

Hulp en contact Uitbreiding voetgangersgebied