Voetganger Voetgangersgebied binnenstad

Voetgangers en fietsers in de stad op straat

Tijdens de raadscommissie stad en ruimte van 16 november 2017 zijn vragen gesteld en voorstellen gegeven over de uitbreiding van het voetgangersgebied. Het college neemt deze op korte termijn in overweging en beantwoordt de gestelde vragen. Dit betekent dat de uitbreiding niet ingaat vanaf januari 2018. Wat er dan wel gaat gebeuren en vanaf welk moment leest u binnenkort op deze pagina.

Vanaf januari 2018 verandert het voetgangersgebied in de binnenstad. We willen de beperkte ruimte zo goed mogelijk inrichten voor de voetgangers en de fietsers. Daarom gaan wij onder andere het voetgangersgebied groter maken. De fiets is tijdens de drukke winkeltijden niet toegestaan. Daarom zijn er prettige en snelle fietsroutes voor fietsers en blijven we hier aan werken.

Veranderingen voetgangersgebied 2018

Vanaf januari 2018 verandert de situatie in de binnenstad.

Uitbreiden voetgangersgebied

We breiden het voetgangersgebied uit met de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat én de aangrenzende straten (Ganzenmarkt, ’t Wed en de westzijde Oudegracht tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug).

Meer ruimte voor fietsers

U mag vanaf januari 2018 tussen 18.00 tot 10.00 uur fietsen in het voetgangersgebied. Op dit moment mag u hier nog van 18.00 tot 6.00 uur fietsen. Rondom het voetgangersgebied is een comfortabele fietsroute. Aan de randen van het voetgangersgebied werken we aan extra mogelijkheden om uw fiets te parkeren.
Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen.

Waar breiden we het voetgangersgebied uit en waar mag u fietsen? Bekijk de kaart.

Beperkte tijden voor bevoorrading

Bevoorradings- en bestemmingsverkeer (met ontheffing) mag alleen buiten de drukste winkeltijden het voetgangersgebied in. Ook werken we samen met partners aan (slimme) oplossingen voor efficiënte en schone bevoorrading. Bijvoorbeeld door leveringen meer te bundelen en meer per (bak)fiets in plaats van bestelbusjes te bezorgen.

Betere afsluiting voor voertuigen

Per januari 2018 verbeteren we de afsluiting van het voetgangersgebied voor personenauto’s, taxi’s en goederenvervoer.
Bekijk de maatregelen

Fiets te gast

De fiets is te gast tussen het Domplein en de Mariaplaats. Dat wil zeggen dat fietsers hier wel mogen komen, maar het gebied primair voor de voetganger is.

Deel van Stadshuisplein autovrij

Het Stadshuisplein wordt tussen de Minrebroederstraat en Annastraat autovrij. Bevoorradings- en autoverkeer is hier buiten de venstertijden niet meer toegestaan.

Fietsers met beperking wel door binnenstad

Fietsers met een beperking, zoals een driewieler kunnen een ontheffing krijgen waardoor ze toch met hun fiets het voetgangersgebied in mogen. Daarnaast reserveren we voor hen een aantal vaste plekken in overdekte, gelijkvloerse fietsenstallingen.

Bij overtreding eerst een waarschuwing

Mensen krijgen de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie door een eerste periode met milde handhaving. Dit betekent dat fietsers minimaal 1 waarschuwing krijgt voordat we gaan bekeuren.

Vrije ruimte wordt van de voetgangers

Vrijgekomen ruimte is zoveel mogelijk bedoeld voor de voetgangers. We stellen deze ruimte niet zomaar beschikbaar voor bijvoorbeeld terrasuitbreiding.

Utrecht groeit

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De binnenstad trekt steeds meer bezoekers. Dit ruimtegebrek leidt steeds vaker tot irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer. Dit is het meest zichtbaar op de Vismarkt, Donkere Gaard en Lichte Gaard. Het voetgangersgebied is sinds de jaren ’70 hetzelfde gebleven. Daarom doen we nu een aantal aanpassingen waarmee Utrecht een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad blijft met veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Verkeersbesluit

Om de uitbreiding van het voetgangersgebied mogelijk te maken, is een verkeersbesluit nodig. Deze zijn 29 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. In een periode van 6 weken na de bekendmaking is het mogelijk bezwaar in te dienen. De bedoeling is dat de verkeersbesluiten per 1 januari 2018 ingaan.

Naar het verkeersbesluit uitbreiding voetgangersgebied

Hoe is het plan tot stand gekomen?

  • Naar aanleiding van de motie autovrij ‘stadhuisplein’ zijn in december 2016 en januari 2017 2 gesprekken en 2 inloopbijeenkomsten met bewoners en ondernemers georganiseerd.
  • In diverse expertmeetings en een speciale klankbordgroep die is voortgekomen uit het stadsgesprek zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. Hierbij is bijvoorbeeld gesproken over het verruimen van de tijden voor de fietser in het voetgangersgebied.
  • Op 18 mei 2016 was het stadsgesprek met bewoners, bezoekers, ondernemers en belangenorganisaties. Lees het verslag van het stadsgesprek (pdf, 5 MB)
  • In het voorjaar van 2016 zijn straatinterviews afgenomen onder bezoekers en bewoners van de binnenstad. Er is een vragenlijst onder ondernemers verspreid en het voetgangersideeënmeldpunt is geraadpleegd.

Hulp en contact voetganger

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl