Voetganger Voetgangersgebied binnenstad

Voetgangers en fietsers in de stad op straat

Vanaf 1 mei 2018 verandert het voetgangersgebied in de binnenstad. We willen de beperkte ruimte zo goed mogelijk inrichten voor de voetgangers en de fietsers. Daarom gaan wij het voetgangersgebied uitbreiden en komen er nieuwe tijden voor fietsers en bevoorrading.

Veranderingen voetgangersgebied 2018

Vanaf mei 2018 verandert de situatie in de binnenstad.

Uitbreiden voetgangersgebied

We breiden het voetgangersgebied uit met de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat én de aangrenzende straten (Ganzenmarkt, ’t Wed en de westzijde Oudegracht tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug).

Meer ruimte voor fietsers

U mag vanaf 1 mei 2018 dagelijks tussen 18.00 tot 10.00 uur fietsen in een groot deel van het voetgangersgebied. Op dit moment mag u hier nog van 18.00 tot 6.00 uur fietsen.

Voor het uit te breiden deel (zie hierboven) blijft het van maandag tot en met vrijdag toegestaan om te fietsen. Op zaterdag en zondag mag hier alleen tussen 18.00 uur en 10.00 uur gefietst worden. Net als in de rest van het voetgangersgebied.

Rondom het voetgangersgebied is een comfortabele fietsroute. De komende jaren worden deze routes nog prettiger voor fietsers gemaakt. Aan de randen van het voetgangersgebied werken we aan extra mogelijkheden om uw fiets te parkeren. Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen.

Waar breiden we het voetgangersgebied uit en waar mag u fietsen? Bekijk de kaart.

Beperkte tijden voor bevoorrading

Bevoorradings- en bestemmingsverkeer (met ontheffing) mag alleen buiten de drukste winkeltijden het voetgangersgebied in. Ook werken we samen met partners aan (slimme) oplossingen voor efficiënte en schone bevoorrading. Bijvoorbeeld door leveringen meer te bundelen en meer per (bak)fiets in plaats van bestelbusjes te bezorgen.

Betere afsluiting voor voertuigen

In 2018 verbeteren we de afsluiting van het voetgangersgebied voor personenauto’s, taxi’s en goederenvervoer.
Bekijk de maatregelen

Fiets te gast

De fiets is te gast tussen het Domplein en de Mariaplaats. Dat wil zeggen dat fietsers hier wel mogen komen, maar het gebied in de eerste plaats voor de voetganger is.

Deel van Stadshuisplein autovrij

Het Stadshuisplein wordt tussen de Minrebroederstraat en Annastraat autovrij. Bevoorradings- en autoverkeer is hier buiten de venstertijden niet meer toegestaan.

Fietsers met beperking wel door binnenstad

Fietsers met een beperking, zoals een driewieler kunnen een ontheffing krijgen waardoor ze toch met hun fiets het voetgangersgebied in mogen. Daarnaast reserveren we voor hen een aantal vaste plekken in overdekte, gelijkvloerse fietsenstallingen.

Bij overtreding eerst een waarschuwing

Mensen krijgen de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie door een eerste periode met milde handhaving. Dit betekent dat fietsers in de eerste periode minimaal 1 waarschuwing krijgen voordat we gaan bekeuren.

Vrije ruimte wordt van de voetgangers

Vrijgekomen ruimte is zoveel mogelijk bedoeld voor de voetgangers. We stellen deze ruimte niet zomaar beschikbaar voor bijvoorbeeld terrasuitbreiding.

Utrecht groeit

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De binnenstad trekt steeds meer bezoekers. Dit ruimtegebrek leidt steeds vaker tot irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer. Dit is het meest zichtbaar op de Vismarkt, Donkere Gaard en Lichte Gaard. Het voetgangersgebied is sinds de jaren ’70 hetzelfde gebleven. Daarom doen we nu een aantal aanpassingen waarmee Utrecht een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad blijft met veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Verkeersbesluit

Om de uitbreiding van het voetgangersgebied mogelijk te maken, is een (nieuw) verkeersbesluit nodig. Deze worden begin 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. In een periode van 6 weken na de bekendmaking is het mogelijk bezwaar in te dienen. De bedoeling is dat de verkeersbesluiten per 1 mei 2018 ingaan.

Hoe is het plan tot stand gekomen?

  • Naar aanleiding van de raadscommissie Stad en Ruimte van 16 november 2017 is besloten de plannen te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zijn: een uitstel van de uitbreiding van het voetgangersgebied tot 1 mei 2018 en in het uitgebreide deel van het voetgangersgebied mogen fietsers van maandag tot en met vrijdag blijven fietsen. Na een jaar wordt, op basis van een evaluatie, bekeken of een aanpassing van de maatregelen nodig is.
  • Juli 2017 is in een collegebesluit besloten het voetgangersgebied uit te breiden.
  • Naar aanleiding van de motie autovrij ‘stadhuisplein’ zijn in december 2016 en januari 2017 2 gesprekken en 2 inloopbijeenkomsten met bewoners en ondernemers georganiseerd.
  • In diverse expertmeetings en een speciale klankbordgroep die is voortgekomen uit het stadsgesprek zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. Hierbij is bijvoorbeeld gesproken over het verruimen van de tijden voor de fietser in het voetgangersgebied.
  • Op 18 mei 2016 was het stadsgesprek met bewoners, bezoekers, ondernemers en belangenorganisaties. Lees het verslag van het stadsgesprek (pdf, 5 MB)
  • In het voorjaar van 2016 zijn straatinterviews afgenomen onder bezoekers en bewoners van de binnenstad. Er is een vragenlijst onder ondernemers verspreid en het voetgangersideeënmeldpunt is geraadpleegd.

Hulp en contact voetganger

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl