Voetgangersgebied binnenstad

Het drukste deel van de binnenstad krijgt meer ruimte voor voetgangers. We maken het voetgangersgebied groter. Sommige straten in de binnenstad worden autovrij. De maatregelen gaan in per 1 augustus 2022.

Het nieuwe voetgangersgebied

In het nieuwe voetgangersgebied mag u fietsen tussen 18.00 uur en 12.00 uur. U kunt uw fiets parkeren in de fietsrekken, fietsparkeervakken of in de bewaakte fietsenstallingen aan de randen van het voetgangersgebied. Deze fietsenstallingen zijn gratis.

Lijnmarkt, Choorstraat, Oudegracht Westzijde tot aan Lange Viestraat, Boterstraat, Steenweg, Lange Elisabethstraat, Vredenburg, Donkerstraat, Mariastraat, Achter Clarenburg, Voor Clarenburg, Korte Elisabethstraat, Zakkendragerssteeg, Drieharingenstraat, Hamsteeg, Bakkerstraat, Lauwersteeg, Hekelsteeg, Massegast, Vinkenburgstraat, Neude, Schoutenstraat, Oudegracht Oostzijde van Hamburgerbrug, Donkeregaard, Lichtegaard, Vismarkt, Stadhuisbrug, Ganzenmarkt, Wed, Oudegracht Oostzijde tot aan de Potterstraat, Drakenburgstraat, Servetstraat, Zadelstraat, Buurkerkhof, Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade, Rijnkade.

Autovrije straten

Sommige straten worden autovrij. Auto’s mogen hier alleen komen binnen de venstertijden voor laden en lossen. Anders hebben ze een ontheffing nodig.

Het gaat om:

 • het deel van de Mariaplaats dat aansluit op de Zadelstraat
 • Oudkerkhof
 • deel Annastraat
 • Korte Minrebroederstraat
 • Neude westzijde

Bij het Domplein mag laden en lossen alleen met een ontheffing. Hier mag u altijd fietsen.

Hebt u een beperking?

Hebt u uw fiets nodig om u door het voetgangersgebied te verplaatsen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Door de veranderingen in het voetgangersgebied zijn een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen verplaatst.

Bekijk het besluit van de raad over het voetgangersgebied

Reacties uit de stad

Tot 5 december 2021 kon iedereen reageren op het voorstel. Er kwamen in totaal 200 reactieformulieren binnen, samen met reacties van belangengroepen. Dit leverde verschillende en soms tegengestelde reacties op.

Zo noemen mensen het geven van meer ruimte voor voetgangers, wandelaars en winkelend publiek als belangrijk pluspunt. Mensen zijn blij dat de fietsenstallingen in het gebied goed bereikbaar blijven.

Maar er zijn ook mensen die liever in meer straten altijd willen kunnen fietsen. Zij zijn bang dat ze te veel moeten omfietsen. Ook zijn er zorgen over fietsers in de ochtend op drukke dagen nu fietsers tot 12.00 uur zijn toegestaan.

Een groot deel van de gemeenteraad stemde voor het uitbreiden van het voetgangersgebied. Het besluit wordt breed gedragen door de gemeenteraad. In het besluit is rekening gehouden met de reacties uit de stad.

Bekijk alle reacties op het voorstel

Nieuwe situatie in de gaten houden

Er zijn voor- en tegenstanders van de uitbreiding van het voetgangersgebied. Daarom houden we in de nieuwe situatie bij waar en wanneer het te druk is. En waar voetgangers en fietsers de ruimte mogelijk niet goed kunnen delen. Daar zoeken we dan met betrokkenen een oplossing voor.

Eerdere uitbreidingen van het voetgangersgebied

Al in 2017 konden bewoners en ondernemers hun mening geven over een mogelijke uitbreiding van het voetgangersgebied. In de afgelopen jaren is het voetgangersgebied dan ook verschillende malen uitgebreid:

 • 2020: het voetgangersgebied werd uitgebreid door corona. Het doel is dat mensen tijdens corona makkelijker 1,5 meter afstand kunnen houden. Het Oudkerkhof, een deel van de Annastraat, de Schoutenstraat, een deel van Neude, de Korte Minrebroederstraat, Ganzenmarkt, Zadelstraat en Servetstraat tijdelijk aan het voetgangersgebied toegevoegd. De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in verband met corona is het verlengd tot 1 augustus 2022.
 • 2018: Oudegracht oostzijde, Wed, Vismarkt, Ganzenmarkt, Drakenburgstraat, deel van de Neude.

Overzicht straten en wijzigingen door de jaren

 • Straten: Lijnmarkt, Choorstraat, Oudegracht Westzijde tot aan Lange Viestraat, Boterstraat, Steenweg, Lange Elisabethstraat, Vredenburg, Donkerstraat, Mariastraat, Achter Clarenburg, Voor Clarenburg, Korte Elisabethstraat, Zakkendragerssteeg, Drieharingenstraat, Hamsteeg, Bakkerstraat, Lauwersteeg, Hekelsteeg, Massegast, Vinkenburgstraat.
 • Aanpassingen in voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel tot uitbreiding voetgangersgebied, fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan.
  • mei 2018: voetgangersgebied aangepast, fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • voor 2018: voetgangersgebied.
 • Straten: Oudegracht Oostzijde van Hamburgerbrug, Oudegracht Oostzijde vanaf Hamburgerbrug, Donkeregaard, Lichtegaard, Vismarkt, Stadhuisbrug, Oudegracht Oostzijde tot aan de Potterstraat, Drakenburgstraat.
 • Aanpassing voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • mei 2018: ingesteld als voetgangersgebied, fietsen toegestaan behalve op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur.
 • Aanpassing voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • mei 2018: ingesteld als voetgangersgebied, fietsen toegestaan behalve op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: fietsen en lopen toegestaan
  • 2018: fietsen en lopen toegestaan.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: voetgangersgebied, fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2018: fietsen en lopen toegestaan.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2018: fietsen en lopen toegestaan.
 • Straten: Oudkerkhof, Annastraat/deel Annastraat, Korte Minrebroederstraat, Ganzenmarkt, Schoutenstraat, deel Neude oostzijde. Het Oudkerkhof en de Annastraat voegen we alleen toe aan het voetgangersgebied als we de autoparkeerplaatsen in deze straten kunnen opheffen.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: voetgangersgebied, fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan.

Meer informatie

Vragen stuurt u naar voetgangersgebied@utrecht.nl. U ontvangt dan een e-mail met het antwoord. Wilt u graag telefonisch contact, zet dan uw telefoonnummer erbij en waar uw vraag over gaat.

Hulp en contact Voetgangersgebied

Telefoon

14 030

E-mail

voetgangersgebied@utrecht.nl