Voetganger Voetgangersgebied binnenstad

Het voetgangersgebied in de binnenstad is tijdelijk groter. Door die uitbreiding kan iedereen makkelijker 1,5 meter afstand van elkaar (blijven) houden. De uitbreiding duurt zolang als nodig is voor het bestrijden van het coronavirus.

Maatregelen voor meer ruimte voor voetgangers

Het is erg druk in het voetgangersgebied. Voetgangers delen de beperkte ruimte met fietsers. Maar ook met bijvoorbeeld bevoorradingsverkeer voor winkels en terrassen van de horeca. We willen dat iedereen voldoende afstand kan houden en de ruimte zo eerlijk mogelijk verdelen. Dat is soms een puzzel. Daarom hebben we het voetgangersgebied tijdelijk uitgebreid. Dit betekent: meer ruimte voor voetgangers en nieuwe regels voor fietsers en bevoorraden.

De uitbreiding is een onderdeel van het maatregelenpakket voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers in coronatijd.

Dit zijn de uitgebreide delen:

  • Oostzijde Neude/ Schoutenstraat
  • Annastraat/ Korte Minrebroederstraat en Oudkerkhof
  • Servetstraat/ Zadelstraat

Fietsen

Op maandag tot en met zondag kunt u tussen 18.00 uur en 10.00 uur fietsen in het voetgangersgebied. Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen. Rondom het voetgangersgebied is een fijne fietsroute. De komende jaren worden deze routes nog prettiger voor fietsers gemaakt.

Fietsparkeerplekken

Overdekte permanente stallingen zijn te vinden bij het Stationsgebied, de Zadelstraat, Potterstraat en Neude.

Aan de randen van het voetgangersgebied zijn extra Pop Up Parkings in de weekenden: op het Domplein, de Mariaplaats, Jacobskerkhof en Janskerkhof. Er is voldoende plek om uw fiets te stallen in 1 van onze (Pop Up) stallingen. Tip: installeer de app P-route fiets om te zien waar er plek is.

Bekijk het overzicht van fietsparkeerplekken in de binnenstad (pdf, 245 kB)

Fietsers met een beperking

Bent u afhankelijk van uw fiets om u door het voetgangersgebied te verplaatsen?

Informatie over fietsers met een beperking in het voetgangersgebied binnenstad

Bevoorraden

Er zijn venstertijden voor bevoorrading in het voetgangersgebied.

Bekijk de venstertijden

Handhaving

We deelden in het eerste jaar van de uitbreiding geen boetes uit. Ook al reed u in het voetgangersgebied zonder verkeersontheffing of als u fietste zonder af te stappen. Sinds 1 mei 2021 geven we wel boetes.

Ontheffing aanvragen

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen waarmee u buiten de bevoorradingstijden met een voertuig in het voetgangersgebied kunt komen.

Lees of u hiervoor in aanmerking komt en vraag de ontheffing aan

Onderzoek tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied

We hebben 2 keer een schouw gedaan, op 8 juli en 11 augustus 2020. Toen bekeken we met een groep bewoners en ondernemers en belangenvertegenwoordigers hoe de situatie op straat is. Tussen 5 en 8 augustus 2020 hebben wij een onderzoek gehouden over het voetgangersgebied om te bepalen hoe tevreden mensen zijn met de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied. En ook hoe zij dachten over een eventuele verlenging van de maatregel.

Resultaten onderzoek

  • Tevredenheid maatregel: 6 op de 10 respondenten (zeer) tevreden, 16% (zeer) ontevreden, 25% is neutraal.
  • Verlenging maatregelen tot 1 november 2020: 62% (zeer) positief, 15 % (zeer) negatief, 22% neutraal.

Volledig rapport opvragen en meer informatie

U kunt het volledige rapport opvragen via tijdelijkeuitbreidingvoetgangersgebied@utrecht.nl. U kunt daar ook terecht met meldingen of vragen over het uitgebreide voetgangersgebied.

Vervolg

Na de evaluatie is besloten een deel van de tijdelijke uitbreiding terug te draaien. Het stuk Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en Smeebrug is sinds 6 oktober 2020 geen onderdeel meer van het voetgangersgebied.

In de periode dat dit deel nog wel tot het tijdelijke voetgangersgebied behoorde, konden vergunninghouders van rayon Springweg uitwijken naar rayon Hooch Boulandt om hun auto te parkeren. Deze mogelijkheid is gestopt nu de parkeerplaatsen weer beschikbaar zijn.

De tijdelijke uitbreiding duurt zolang als nodig is voor het bestrijden van het coronavirus maar in ieder geval niet langer dan 31 december 2021.

Hulp en contact Uitbreiding voetgangersgebied