Voetganger Voetgangersgebied binnenstad

Voetgangers en fietsers in de stad op straat

Vanaf 1 mei 2018 verandert het voetgangersgebied in de binnenstad. Utrecht groeit en er komen steeds meer bezoekers. Het gebrek aan ruimte in de binnenstad zorgt steeds vaker voor irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer. Daarom breiden we het voetgangersgebied uit en komen er nieuwe tijden voor fietsers en bevoorrading.

Veranderingen

We breiden het voetgangersgebied uit met de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat én de aangrenzende straten (Drakenburgstraat, Donkere Gaard, Lichte Gaard, Neude (gedeeltelijk), Vismarkt, Ganzenmarkt, het Wed, westzijde Oudegracht tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug).

Wat verandert er voor u?

Kies uw situatie:

Verkeersbesluit

Om de uitbreiding van het voetgangersgebied mogelijk te maken, neemt de gemeente verkeersbesluiten. Deze zijn 16 maart 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. In een periode van 6 weken na de bekendmaking is het mogelijk bezwaar in te dienen. De bedoeling is dat de verkeersbesluiten per 1 mei 2018 ingaan.

Wat is er al gebeurd?

  • Naar aanleiding van de raadscommissie Stad en Ruimte van 16 november 2017 is besloten de plannen te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
    • een uitstel van de uitbreiding van het voetgangersgebied tot 1 mei 2018
    • in het uitgebreide deel van het voetgangersgebied mogen fietsers van maandag tot en met vrijdag blijven fietsen. Eind 2018 wordt, op basis van een evaluatie, bekeken of een aanpassing van de maatregelen nodig is.
  • Juli 2017 is in een collegebesluit besloten het voetgangersgebied uit te breiden.
  • Naar aanleiding van de motie autovrij ‘stadhuisplein’ zijn in december 2016 en januari 2017 2 gesprekken en 2 inloopbijeenkomsten met bewoners en ondernemers georganiseerd.
  • In diverse expertmeetings en een speciale klankbordgroep die is voortgekomen uit het stadsgesprek zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. Hierbij is bijvoorbeeld gesproken over het verruimen van de tijden voor de fietser in het voetgangersgebied.
  • Op 18 mei 2016 was het stadsgesprek met bewoners, bezoekers, ondernemers en belangenorganisaties. Lees het verslag van het stadsgesprek (pdf, 5 MB)
  • In het voorjaar van 2016 zijn straatinterviews afgenomen onder bezoekers en bewoners van de binnenstad. Er is een vragenlijst onder ondernemers verspreid en het voetgangersideeënmeldpunt is geraadpleegd.

Hulp en contact voetganger

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl