Voetgangersgebied binnenstad

In het drukste deel van de binnenstad geven we meer ruimte aan voetgangers. Dit betekent dat u in sommige straten en op bepaalde tijden niet mag rijden met de fiets, scooter of auto.

Om welke straten gaat het?

Voetgangersgebied

Lijnmarkt, Choorstraat, Oudegracht Westzijde tot aan Lange Viestraat, Boterstraat, Steenweg, Lange Elisabethstraat, Vredenburg, Donkerstraat, Mariastraat, Achter Clarenburg, Voor Clarenburg, Korte Elisabethstraat, Zakkendragerssteeg, Drieharingenstraat, Hamsteeg, Bakkerstraat, Lauwersteeg, Hekelsteeg, Massegast, Vinkenburgstraat, Neude, Schoutenstraat, Oudegracht Oostzijde van Hamburgerbrug, Donkeregaard, Lichtegaard, Vismarkt, Stadhuisbrug, Ganzenmarkt, Wed, Oudegracht Oostzijde tot aan de Potterstraat, Drakenburgstraat, Servetstraat, Zadelstraat, Buurkerkhof, Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade, Rijnkade, Kintgenshaven en Maartensbrug.

Fietsroutes rondom voetgangersgebied

 • In het noorden over Vredenbrug, door Lange Viestraat, Potterstraat, Lange Jansstraat naar Janskerkhof
 • In het oosten door Domstraat, over Domplein door Korte Nieuwstraat
 • In het zuiden door Hamburgerstraat en Haverstraat
 • In het westen over de Catharijnesingel, over de Mariaplaats door Springweg

Uw fiets stallen

Bekijk waar u uw fiets kunt stallen

Fietsen in de binnenstad

In het drukste deel van de binnenstad mag u fietsen tussen 18.00 uur en 12.00 uur. U herkent dit gebied aan strepen op de weg met de tekst ‘voetgangersgebied’ en borden langs de weg. U kunt in het gebied wandelen met de fiets aan de hand of uw fiets parkeren. Het parkeren kan in de fietsrekken, fietsparkeervakken of in de bewaakte fietsenstallingen aan de randen van het voetgangersgebied. Deze fietsenstallingen zijn gratis.

Autovrije straten

Sommige straten worden autovrij. Auto’s mogen hier alleen komen binnen de tijden voor laden en lossen. Anders hebben ze een ontheffing nodig.

Het gaat om:

 • het deel van de Mariaplaats dat aansluit op de Zadelstraat
 • Oudkerkhof
 • deel Annastraat
 • Korte Minrebroederstraat
 • Neude westzijde

Bij het Domplein mag laden en lossen alleen met een ontheffing. Hier mag u altijd fietsen.

Hebt u een beperking?

Hebt u uw fiets nodig om u door het voetgangersgebied te verplaatsen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Door de veranderingen in het voetgangersgebied zijn een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen verplaatst.

Nieuwe situatie in de gaten houden

Er zijn voor- en tegenstanders van het uitbreiden van het voetgangersgebied. Daarom houden we in de nieuwe situatie bij waar en wanneer het te druk is. En waar voetgangers en fietsers de ruimte mogelijk niet goed kunnen delen. Daar zoeken we dan een oplossing voor.

Eerdere uitbreidingen van het voetgangersgebied

Al in 2017 konden bewoners en ondernemers hun mening geven over een mogelijke uitbreiding van het voetgangersgebied. In de afgelopen jaren breidden we het voetgangersgebied dan ook verschillende malen uit:

 • 2020 - 2022: we breidden het voetgangersgebied uit door corona. Het doel was dat mensen tijdens corona makkelijker 1,5 meter afstand konden houden. Het Oudkerkhof, een deel van de Annastraat, de Schoutenstraat, een deel van Neude, de Korte Minrebroederstraat, Ganzenmarkt, Zadelstraat en Servetstraat voegden we tijdelijk aan het voetgangersgebied toe.
 • 2018: Oudegracht oostzijde, Wed, Vismarkt, Ganzenmarkt, Drakenburgstraat, deel van de Neude.

Overzicht straten en wijzigingen door de jaren

 • Straten: Lijnmarkt, Choorstraat, Oudegracht Westzijde tot aan Lange Viestraat, Boterstraat, Steenweg, Lange Elisabethstraat, Vredenburg, Donkerstraat, Mariastraat, Achter Clarenburg, Voor Clarenburg, Korte Elisabethstraat, Zakkendragerssteeg, Drieharingenstraat, Hamsteeg, Bakkerstraat, Lauwersteeg, Hekelsteeg, Massegast, Vinkenburgstraat.
 • Aanpassingen in voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel tot uitbreiding voetgangersgebied, fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan.
  • mei 2018: voetgangersgebied aangepast, fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • voor 2018: voetgangersgebied.
 • Straten: Oudegracht Oostzijde van Hamburgerbrug, Oudegracht Oostzijde vanaf Hamburgerbrug, Donkeregaard, Lichtegaard, Vismarkt, Stadhuisbrug, Oudegracht Oostzijde tot aan de Potterstraat, Drakenburgstraat.
 • Aanpassing voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • mei 2018: ingesteld als voetgangersgebied, fietsen toegestaan behalve op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur.
 • Aanpassing voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • mei 2018: ingesteld als voetgangersgebied, fietsen toegestaan behalve op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: fietsen en lopen toegestaan
  • 2018: fietsen en lopen toegestaan.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: voetgangersgebied, fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2018: fietsen en lopen toegestaan.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan
  • 2018: fietsen en lopen toegestaan.
 • Straten: Oudkerkhof, Annastraat/deel Annastraat, Korte Minrebroederstraat, Ganzenmarkt, Schoutenstraat, deel Neude oostzijde. Het Oudkerkhof en de Annastraat voegen we alleen toe aan het voetgangersgebied als we de autoparkeerplaatsen in deze straten kunnen opheffen.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: fietsen en lopen toegestaan
  • 2020: voetgangersgebied (door coronamaatregelen), fietsen vóór 10.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan.
 • Aanpassingen voetgangersgebied:
  • 2022: voorstel: voetgangersgebied, fietsen vóór 12.00 uur en ná 18.00 uur toegestaan.

Meer informatie

Bekijk het besluit van de raad over het voetgangersgebied

Vragen?

Vragen stuurt u naar voetgangersgebied@utrecht.nl. U ontvangt dan een e-mail met het antwoord. Wilt u graag telefonisch contact, zet dan uw telefoonnummer erbij en waar uw vraag over gaat.

Hulp en contact Voetgangersgebied

Telefoon

14 030

E-mail

voetgangersgebied@utrecht.nl