Voetganger Voetgangersgebied binnenstad

Het voetgangersgebied in de binnenstad is tijdelijk groter. Door die uitbreiding kan iedereen makkelijker 1,5 meter afstand van elkaar (blijven) houden. De uitbreiding duurt zolang als nodig is voor het bestrijden van het coronavirus.

Situatie na 26 oktober

Het college heeft begin oktober 2020 besloten het uitbreiden van het voetgangersgebied ook voor de periode na 26 oktober te verlengen. Hierbij stond nog steeds de volksgezondheid centraal. De uitbreiding zorgt namelijk voor meer ruimte voor voetgangers om afstand van elkaar te houden. De regels om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden blijven landelijk gelden. De uitbreiding van het voetgangersgebied duurt voor een periode zolang als nodig is voor de bestrijding van het coronavirus.

Oudegracht-Zuid terug naar hoe het eerst was

Aanpassing hierbij is dat de Oudegracht-Zuid, tussen de Hamburgerburg en de Smeebrug, vervalt. Er is voldoende ruimte en extra maatregelen zijn daar niet nodig. Betrokkenen gaven aan een voorkeur te hebben voor het terugdraaien van de tijdelijke maatregelen in dat gedeelte. Dit gedeelte wordt vanaf 6 oktober teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie.

Bezwaar

Op het bovengenoemde verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken kan online of via een brief, binnen 6 weken na de ingangsdatum (6 oktober) van het verkeersbesluit. Kijk hiervoor op www.utrecht.nl/bezwaar.

Maatregelen voor meer ruimte voor voetgangers

Het is erg druk in het voetgangersgebied. Voetgangers delen de beperkte ruimte met fietsers. Maar ook met bijvoorbeeld bevoorradingsverkeer voor winkels en terrassen van de horeca. We willen dat iedereen voldoende afstand kan houden en de ruimte zo eerlijk mogelijk verdelen. Dat is soms een puzzel. Daarom hebben we het voetgangersgebied tijdelijk uitgebreid. Dit betekent: meer ruimte voor voetgangers en nieuwe regels voor fietsers en bevoorraden.

We nemen meerdere maatregelen om meer ruimte te maken voor voetgangers. U vindt deze maatregelen op Utrecht.nl/corona. Wij hebben het voetgangersgebied in stappen uitgebreid. Eerst alleen op zaterdag en zondag en nu geldt de uitbreiding van het voetgangersgebied de hele week.

Dit zijn de uitgebreide delen:

  • Oostzijde Neude/ Schoutenstraat
  • Annastraat/ Korte Minrebroederstraat en Oudkerkhof
  • Servetstraat/ Zadelstraat
  • Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Smeebrug (dit gedeelte vervalt en is vanaf 6 oktober zoals het eerst was)

Fietsen

Op maandag tot en met zondag kunt u tussen 18.00 uur en 10.00 uur fietsen in het voetgangersgebied. Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen. Rondom het voetgangersgebied is een fijne fietsroute. De komende jaren worden deze routes nog prettiger voor fietsers gemaakt.

Aan de randen van het voetgangersgebied zijn extra Pop Up Parkings in de weekenden: op het Domplein, de Mariaplaats, Jacobskerkhof en Janskerkhof. Er is voldoende plek om uw fiets te stallen in 1 van onze (Pop Up) stallingen. Tip: installeer de app P-route fiets om te zien waar er plek is.

Fietsers met een beperking

Bent u afhankelijk van uw fiets om u door het voetgangersgebied te verplaatsen?

Informatie over fietsers met een beperking in het voetgangersgebied binnenstad

Bevoorraden

De tijden voor bevoorrading (venstertijden) zijn aangepast: vrijdag tot en met woensdag van 19.00 – 21.00 uur is het voetgangersgebied ook toegankelijk voor voertuigen, onder dezelfde voorwaarden als de milieuzone.

Bekijk de venstertijden

We rekenen op u

We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de maatregelen en de straten buiten venstertijden zoveel mogelijk vrijhoudt voor voetgangers. Daarin moeten we als bewoners, ondernemers en gemeente nauw met elkaar samenwerken. Het aanvragen van een tijdelijke ontheffing voor bevoorraden in de bovengenoemde gebieden is dan ook niet nodig. Zoals gebruikelijk hebben handhavers en politie altijd de mogelijkheid om op te treden als dat nodig is.

Schouw

We hebben 2 keer een schouw gedaan. Dan bekijken we met een groep hoe de situatie op straat is. 8 juli was de eerste schouw. Het verslag van de schouw hebben we gestuurd naar de aanwezigen. Op 11 augustus was de tweede schouw. Toen hebben we opnieuw met bewoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers bekeken hoe de situatie op straat functioneert. Wat gaat er goed, waar ontstaan problemen, zijn er verbeterpunten. De meest genoemde punten over de uitbreiding van het voetgangersgebied staan in het verslag. Deze punten nemen we mee in het advies aan het college van B en W. Dit advies is eind augustus klaar.

U kunt het volledige verslag opvragen via tijdelijkeuitbreidingvoetgangersgebied@utrecht.nl. U kunt daar ook terecht met meldingen of vragen over het functioneren van het uitgebreide voetgangersgebied.

Onderzoek tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied

Tussen 5 en 8 augustus hebben wij een onderzoek gehouden over het voetgangersgebied. Wij willen weten hoe tevreden mensen zijn met de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied. En ook hoe zij denken over een eventuele verlenging van de maatregel. Wij hebben een aantal vragen gesteld aan 3 doelgroepen binnen het tijdelijke uitbreidingsgebied: bewoners, bezoekers en ondernemers.

Resultaten onderzoek

  • Tevredenheid maatregel: 6 op de 10 respondenten (zeer) tevreden, 16% (zeer) ontevreden, 25% is neutraal.
  • Verlenging maatregelen tot 1 november 2020: 62% (zeer) positief, 15 % (zeer) negatief, 22% neutraal.

Volledig rapport opvragen en meer informatie

U kunt het volledige rapport opvragen via tijdelijkeuitbreidingvoetgangersgebied@utrecht.nl. U kunt daar ook terecht met meldingen of vragen over het uitgebreide voetgangersgebied.

Hulp en contact Uitbreiding voetgangersgebied