Oranjecomité

Het Utrechts Oranjecomité (UOC) is dienstverlenend. Het organiseert zelf geen oranjeactiviteiten in de wijken.

Wat doet het Utrechts Oranjecomité?

  • Oranjegevoel in Utrecht vergroten en de verenigingen uit de wijken ondersteunen bij hun Oranje-activiteiten. Bijvoorbeeld door hulp bij het aanvragen van een vergunning, het aanvragen van toezichthouders, of bij problemen bij de organisatie van activiteiten op Koningsdag.
  • Aanvragen en verdelen van de gemeentelijke subsidie voor 27 april.
  • Spreekbuis naar verschillende instanties. Adviseert het Utrechts college van burgemeester en wethouders over bijvoorbeeld: werkwijze, ideeën of inzet van vrijwilligers bij landelijke koninklijke activiteiten, zoals geboorten van koningskinderen, koninklijke huwelijken of een bezoek van het koningshuis op Koningsdag aan de stad.
  • Ondersteuning geven bij bijzondere evenementen. 
  • Ieder jaar maakt het UOC voor Koningsdag een route voor de burgemeester. Zij bezoekt dan de activiteiten van alle wijken die aan het UOC verbonden zijn. De dag begint voor het stadhuis met het hijsen van de nationale vlag en het zingen van het volkslied.
  • Het UOC organiseert 2 keer per jaar een vergadering voor de besturen van alle Utrechtse Oranjeverengingen. Na de vergadering is er korte informele bijeenkomst op een bijzondere plek in de stad. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de besturen ervaringen en expertise uit, coördineren zij de festiviteiten op Koningsdag en bespreken alle andere dingen die van belang zijn voor een zo goed mogelijk functioneren van de Utrechtse Oranjeverenigingen.

Het Utrechts Oranjecomité is niet verantwoordelijk voor de vrijmarkt in de binnenstad.

Utrecht langste traditie

Utrecht heeft de langste traditie van Nederland als het gaat om Koningsdag. In de jaren 80 van de 19e eeuw organiseerden bewoners in de Oranjegezinde wijk C al Oranjefeesten. Daaruit bestond later Koninginnedag en nu Koningsdag. Daarnaast is Utrecht uniek in Nederland met zijn 12 actieve Oranjeverenigingen en een overkoepelend comité.

Ontstaan en invulling comité

Dit comité is ontstaan omdat er een overkoepelende organisatie nodig was voor alle aparte Utrechtse Oranjeverenigingen. Het UOC is geen onderdeel van de gemeente Utrecht. Het werkt wel nauw samen met de gemeente. Het UOC helpt bij het uitvoeren van de activiteiten en behartigt de belangen van de Oranjeverenigingen binnen de gemeente. Het UOC heeft 4 bestuursleden:

  • voorzitter: de heer drs. R.A. van Maldegem RC
  • secretaris: de heer O.D. Fixe
  • penningmeester: mevrouw drs. M. Rings-Wijma
  • contactpersoon tussen gemeente en het Utrechts Oranje Comité: mevrouw M. de Vuijst-Hoogendoorn

Hulp en contact Oranjecomité

Telefoon

030 - 286 00 00

E-mail

kabinet@utrecht.nl


Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht