Vrije tijd Leden en lid worden Utrechts Oranjecomité

Huidige leden

Voorwaarden deelname aan het UOC

  • Uw vereniging organiseert publieksactiviteiten op Koningsdag.
  • Deze activiteiten zijn specifiek gericht op uw wijk of buurt en streven een zo breed mogelijk publieksbereik na.
  • Uw vereniging draagt het 'oranjegevoel' actief uit, bijvoorbeeld door het stimuleren om te vlaggen op zogenaamde 'oranjedagen'.
  • Bij extra gelegenheden rondom het koningshuis (geboorte, huwelijk, overlijden en troonswisseling) is uw organisatie bereid en beschikbaar om bijzondere eenmalige activiteiten te bedenken en uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners worden betrokken.
  • Uw organisatie werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.
  • Daarnaast raden wij u aan lid te worden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Kosten zijn rond de € 65,00 per jaar. Meer informatie over de Bond op www.oranjebond.nl

Wilt u als organisatie gebruikmaken van de ondersteuning van het UOC? Neem dan contact met ons op om daar afspraken over te maken.

Hulp en contact Oranjecomité

Telefoon

030 - 286 00 00

E-mail

kabinet@utrecht.nl


Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht