Kunst en cultuur Adviescommissies

Oudegracht opera

De gemeente Utrecht laat zich voor kunst en cultuur adviseren door verschillende adviescommissies. In deze commissies zitten externe deskundigen met kennis van kunst en cultuur en van de stad.

Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024

De adviescommissie voor de Cultuurnota Kunst kleurt de stad adviseert het college van B en W over aanvragen, de onderbouwing van de plannen, hun toegevoegde waarde voor het Utrechtse cultuuraanbod en over de gevraagde bedragen.

Lees hier meer over de adviescommissie

Adviescommissie 2-jarige subsidie 2021-2022

Deze commissie adviseert de gemeente over aanvragen voor de 2 -jarige subsidie 2021-2022. Het gaat om plannen van stichtingen en verenigingen voor culturele activiteiten binnen de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’.

Kern-leden van deze adviescommissie

 • Jorien Waanders (voorzitter)
 • Roufaida Aboutaleb
 • Ayden Dijkstra
 • Lars Brouwer
 • Jonás Bisquert
 • Tessa Smeulers

Naast deze kerncommissie-leden is er een flexibele schil van adviseurs. Deze adviseurs kunnen ingezet worden als er speciale kennis nodig is voor het behandelen van een aanvraag. Het gaat hierbij om leden van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 en de adviescommissie projectsubsidies.

Adviescommissie beeldende kunst en vormgeving

De adviescommissie beeldende kunst en vormgeving (ABKV) adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte en het kunstopdrachtenbeleid. Daarnaast zijn de individuele adviescommissieleden als inhoudelijke adviseurs verbonden aan een aantal aparte kunstopdrachten in de stad.

Commissieleden ABKV

 • Frits Lintmeijer (voorzitter)
 • Nicolette Gast
 • Veronique Hoedemakers
 • Radna Rumping
 • Sjaak Langenberg
 • Carlijn Diesfeldt
 • Leon Borlée (ambtelijk lid)

Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Nieuwsbrief

Aanmelden