Adviescommissies

Wij laten ons voor kunst en cultuur adviseren door verschillende adviescommissies. In deze commissies zitten externe deskundigen met kennis van kunst en cultuur en van de stad.

Adviescommissie Cultuurverkenning

De Adviescommissie Cultuurverkenning voert gesprekken met de sector over de cultuurnotaperiode 2021-2024. De resultaten van deze verkenning nemen we mee in de beleidsvoorbereiding voor de komende cultuurnotaperiode (2025-2028).

Samenstelling Verkenningscommissie

 • Mei Li Vos (voorzitter)
 • Doreen Boonekamp
 • Maarten van Boven
 • Yara Cavalcanti Araujo
 • Eugène van Erven
 • Emilie van Heydoorn

Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024

De adviescommissie voor de Cultuurnota Kunst kleurt de stad adviseert het college van B en W over aanvragen, de onderbouwing van de plannen, hun toegevoegde waarde voor het Utrechtse cultuuraanbod en over de gevraagde bedragen.

Lees hier meer over de adviescommissie

Adviescommissie 2-jarige subsidie 2023-2024

Deze commissie adviseert de gemeente over aanvragen voor de 2 -jarige subsidie 2023-2024. Het gaat om plannen van stichtingen en verenigingen voor culturele activiteiten binnen de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’.

Kern-leden van deze adviescommissie

 • Winfred Voordendag (voorzitter)
 • Roufaida Aboutaleb
 • Ayden Dijkstra
 • Lars Brouwer
 • Heske Ten Cate
 • Tessa Smeulers

Is er speciale kennis nodig voor het behandelen van een aanvraag? Dan kunnen naast de kernleden ook adviseurs ingezet worden. Deze adviseurs zijn leden van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 en de adviescommissie Projectsubsidies.

Adviescommissie beeldende kunst en vormgeving

De adviescommissie beeldende kunst en vormgeving (ABKV) adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte en het kunstopdrachtenbeleid. Daarnaast zijn de individuele adviescommissieleden als inhoudelijke adviseurs verbonden aan een aantal aparte kunstopdrachten in de stad.

Commissieleden ABKV

 • Frits Lintmeijer (voorzitter)
 • Laurie Cluitmans
 • Carlijn Diesfeldt
 • Nicolette Gast
 • Véronique Hoedemakers
 • Rogier Martens
 • Yoeri Meesen
 • Cecilia Rebergen
 • Jan Samsom
 • Suzanne Sanders

Adviescommissie Projectsubsidie Cultuur

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over subsidieverzoeken voor incidentele projecten in de gemeente Utrecht in alle kunstdisciplines. De commissieleden hebben verschillende achtergronden. Per subsidieaanvraag wordt gekeken welke deskundigheid nodig is voor een goede beoordeling.

Commissieleden

 • André Arends (voorzitter)
 • Marit Fransen-Oosterom (voorzitter)
 • Mieke Gresnigt (voorzitter)
 • Winfred Voordendag (voorzitter)
 • Ilonka van den Bercken
 • Frank Bolder
 • Hemmo Bruinenberg
 • Yaron Cohen
 • Olav Dorst
 • Joosje Duindam
 • Wulan Dumatubun
 • Ayden Dijkstra
 • Hanna Jansen
 • Joop Kuyvenhoven
 • Ralf Lambie
 • Tsui-Saen Leung
 • Julia van Mourik
 • Kristien van de Oever
 • Jan Pardon
 • Norbert Pek
 • Jimat Pelupessy
 • Fabian Pikula
 • Kate Rockett
 • Claar Schouwenaar
 • Simone da Silva
 • Sanders Smeets
 • Adelheid Smit
 • Jaap Jan Steensma
 • Esther Vossen
 • Lotte Walrave
 • Sam Yazdanpanna
 • Khouloud Zaher

Adviescommissie Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

De adviescommissie voor de regeling Subsidie Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone adviseert het college van B en W over aanvragen voor de ontwikkeling en het beheer van een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone.

Commissieleden

 • Sewan Mumcuyan (voorzitter)
 • Liane van der Linden
 • Zafer Yurdakul
 • Paul Cornelissen
 • Emilie Vlieger

Adviescommissie Amateurkunsteducatie 2022-2024

De adviescommissie adviseert het college van B en W over aanvragen voor de regeling Amateurkunsteducatie 2022-2024. Lesorganisaties op het gebied van muziek, dans, toneel en een andere vormen van amateurkunst kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten.

Commissieleden

 • Liane van der Linden (voorzitter)
 • Jaap Jan Steensma
 • Claar Schouwenaar
 • Jimat Pelupessy
 • Joop Kuyvenhoven