Ervaringen uit de sector: 5 vragen aan

In deze rubriek laten we mensen aan het woord van Utrechtse culturele instellingen, verenigingen, projecten en makers. Ze hebben een bepaalde relatie met de gemeente Utrecht. Bijvoorbeeld een subsidierelatie of een samenwerking.

5 vragen aan Jephta Hermelink (Creatief Vermogen Utrecht)

Jephta Hermelink is projectdirecteur van Creatief Vermogen Utrecht (CVU), het Utrechtse programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met TivoliVredenburg als penvoerder en de HKU als kennispartner werken 14 culturele instellingen en 45 scholen in meerjarige partnerschappen samen. Ze richten zich in een lerend netwerk op het verankeren van cultuuronderwijs, het vergroten van kansengelijkheid en werken samen aan de creatieve stad Utrecht.

Hoe gaat het met je en met Creatief Vermogen Utrecht?

"Het gaat goed! Wij vieren ons 10-jarig bestaan. In 2013 is het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) gestart met subsidie vanuit het rijk, provincie en gemeente. Culturele instellingen en scholen werken in het hele land samen om kunst een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Ons Utrechtse CmK programma is uniek omdat kunst en onderwijs in langdurig partnerschappen samenwerken."

Wat zijn je verwachtingen voor Creatief Vermogen Utrecht?

"Lekker zo doorgaan en gezamenlijk het belang van cultuur in het leven van kinderen uitdragen. Mooie innovatieve programma’s ontwikkelen waarbij het creatief vermogen van kinderen wordt aangewakkerd, want kinderen staan bij CVU centraal. Bij Creatief Vermogen Utrecht ervaren ze de kracht van creativiteit door op hun eigen manier nieuwe ideeën te onderzoeken, oplossingen te bedenken en te maken."

Heeft de tijd van beperkingen wat betreft cultuur maken en vertonen jou een nieuw inzicht of bijzondere ervaring gebracht?

"Persoonlijk contact is de kern waar het bij ons om draait. In de coronacrisis hebben we gezien dat de lijnen kort zijn en dat er samen gezocht is naar creatieve oplossingen. We zien dat het onderwijs na de coronacrisis hard werkt heeft om de achterstanden in te halen. De basisvaardigheden, rekenen en taal staan hierbij centraal. Ik hoop dat we minder in hokjes gaan denken, want cultuur sluit ook aan bij taalontwikkeling wanneer kinderen vertellen en schrijven over kunst en cultuur. We hebben gezien dat kinderen hier veel plezier aan beleven."

Wat zijn ontwikkelingen of samenwerkingen die je veelbelovend vindt?

"Afgelopen 10 jaar is er vanuit verschillende rollen hard gewerkt om cultuureducatie een stevige plek in het onderwijs te geven. De educatiemedewerkers van de culturele instellingen en de leerkrachten van de scholen staan aan die basis. Creatieve makers bieden scholen vanuit de kunsten inspiratie en samen organiseren ze de CVU programma’s. Dit aanbod wordt via Cultuur & School aan andere scholen aangeboden en zo werken we samen aan de creatieve stad Utrecht."

Waar verheug je je op?

"Ik verheug me op een bredere doelgroep. Naast de kinderen van het basisonderwijs wil ik ook jongeren tot 18 jaar bereiken. Door meer cultuurinstellingen bij CVU te betrekken, kunnen we de leefomgeving van leerlingen centraal stellen en een lange lijn maken voor leerlingen van 2 jaar tot en met 18 jaar. Daarom hoop ik dat het rijk het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit ook na 2024 financiert."


5 vragen aan Shaked Franke (coördinator Nachtoverleg Utrecht)

Het Utrechts Nachtoverleg is een samenstelling van makers en organisaties die actief zijn op het gebied van nachtcultuur. Het is opgezet om de nachtsector te verenigen en vertegenwoordigen. Ze bespreken onderwerpen die van belang zijn voor de Utrechtse nachtcultuur en hebben een kritische blik op gemeentelijk beleid. Nu de Utrechtse Nachtvisie 2030 is gepubliceerd, breekt er een belangrijke periode aan.

Hoe gaat het met jou én met Nachtoverleg Utrecht?

"We zijn erg enthousiast dat Utrecht als 2e stad van Nederland met een visie op de Nacht komt. We kijken uit naar de komende periode waarin we ons gaan verdiepen in het visiestuk. Hopelijk kunnen we beginnen met de 1e stappen naar een verdere ontwikkeling van de Nacht in Utrecht. We bespreken binnen het Nachtoverleg natuurlijk zaken die spelen bij de bestaande organisaties, maar we zijn er ook om te kijken naar wat er misschien nog nodig is in de stad. Wat mist er? Daarom is het belangrijk én een goede stap van de gemeente Utrecht om ons te betrekken bij de daadwerkelijke uitvoering van het beleid."

Wat zijn je verwachtingen voor Nachtoverleg Utrecht?

"Na een periode van vallen en opstaan door COVID-19 zijn alle organisaties weer redelijk op de rit en zijn de blikken in ieder geval gericht op de toekomst. Die toekomst is voor de ene organisatie onzekerder dan voor de ander. Het is fijn dat we door het Nachtoverleg dit met elkaar kunnen delen. Door te praten met elkaar in het Nachtoverleg komen we achter gemeenschappelijke zorgen, kunnen we om hulp vragen en ook politiek strategische stappen zetten. Persoonlijk kijk ik uit naar de komende periode waarin de visie besproken zal worden binnen de raad, maar ook binnen ons overleg. Waar zijn we blij mee? Wat baart ons zorgen? Waar moet meer aandacht naartoe? We zijn blij dat de gemeente ons betrekt bij de uitvoering hiervan. Op die manier kan de visie iets worden wat door de sector gedragen wordt."

Heeft de tijd van beperkingen, wat betreft cultuur maken en vertonen, jou een nieuw inzicht of bijzondere ervaring gebracht?

"Het Nachtoverleg is van onschatbare waarde geweest tijdens de periode van de vele beperkingen voor het nachtleven. We hebben ons kunnen verenigen in het overleg, het was een periode waarin het voelde alsof we, sorry voor mijn woorden, bij het grofvuil werden gezet. Alsof we een voorwerp waren wat je weg kan gooien en niet zal missen. Dat was pijnlijk en zorgde voor verdriet en frustratie. Dat leidde natuurlijk tot het bijzondere Unmute Us-protest wat tweemaal erg druk bezocht werd in Utrecht. Maar ook De Nacht Staat Op was een belangrijk nachtelijk protest waarin we lieten zien dat de nacht verantwoordelijk om kan gaan met bepaalde zaken. Het was een bijzonder moment waarin we ons weer echt lieten zien en we onderdeel waren van een tegencultuur (waar de nachtcultuur ook vanuit is ontstaan). Daarnaast heeft deze periode uiteindelijk ook wel gezorgd voor aandacht voor het belang van nachtcultuur. Er zijn belangrijke onderzoeken gedaan waaruit bleek dat nachtcultuur bijdraagt aan het welzijn en/of de identiteitsontwikkeling van vele mensen. Het is fijn om die erkenning te krijgen vanuit andere sectoren dan enkel onze eigen sector."

Wat zijn ontwikkelingen of samenwerkingen die je veelbelovend vindt?

"Tijdens de presentatie van de Nachtvisie 2030 in club BASIS was het fijn om te merken dat er nog veel meer mensen dan ik had gedacht, willen praten met Nachtoverleg. Niet iedereen uit de nachtsector is onderdeel van dit overleg, omdat het zich vooral richt op plekken en organisaties die artistiek en onafhankelijk programma maken. Maar dat betekent niet dat dat de enige stemmen zijn die gehoord moeten worden, dat werd mij erg duidelijk tijdens die avond. Vele individuen met ontzettend goede ideeën en belangrijke zorgen, stapten op mij af of reikten uit naar Nachtoverleg met een hulpvraag. De komende periode zal er dan ook een zijn waarin we niet alleen binnen ons overleg praten over de visie, maar juist ook met anderen die geen onderdeel zijn van het overleg."

Waar verheug je je op?

"Ik ben erg benieuwd waar we in 2030 staan, dit is de eindperiode van de visie wanneer de ambities gehaald zouden moeten zijn. Maar ook ben ik benieuwd naar de rol van Nachtoverleg ten opzichte van de visie, hoe ontwikkelt zich dat? We verheugen ons echt op het geven van onze kennis en ervaringen, zorgen en meningen aan de gemeente. We zijn namelijk een van de stemmen van een groot deel van cultureel Utrecht; het is belangrijk dat we gehoord worden en in gesprek blijven."


5 vragen aan Imke Ruigrok (Stichting Art Utrecht)

Stichting Art Utrecht is een platform voor beeldende kunst, opgericht in 2015 door  galeriehouders, kunstenaars en bestuurders van non-profit kunstinstellingen. Art Utrecht is organisator van Art Meat, een netwerkevent voor de beeldende kunstsector, en van de beeldende kunstpresentatie tijdens het Uitfeest. Ook organiseert Art Utrecht de Art Walk, een kunstroute langs galeries en kunstruimten.

Hoe gaat het met je en met Art Utrecht?

We zijn weer lekker ‘uit huizig’. We gaan weer de stad in, naar festivals, musea en theater. Dat is goed nieuws voor de kunstenaars, die na een paar moeilijke jaren, eindelijk weer hun werk kunnen laten zien. Kunst is er volop te zien en beleven in Utrecht.

Wat zijn je verwachtingen voor Art Utrecht?

In de tijd van corona hebben we meer afstand tot elkaar, kunst en cultuur ervaren. Daarom is het niet alleen tijd hier weer volop van te genieten. We reageren duidelijk ook op wat we hebben meegemaakt en wat de uitdagingen van deze tijd zijn. Kunst en cultuur kunnen heel sterk de ‘‘onderbuik’ en lessen om van te leren naar voren brengen. Het thema ‘zorg’ is daarin behoorlijk centraal komen te staan. En dat is precies wat in deze kunstmanifestatie CareFull, als route door de stad met 35 kunstprojecten naar voren komt. Projecten die gaan over zorg voor jezelf en elkaar, maar ook onze omgeving, communities en natuur.

Heeft de tijd van beperkingen wat betreft cultuur maken en vertonen jou een nieuw inzicht of bijzondere ervaring gebracht?

De laatste jaren zie je dat persoonlijke thema’s als depressie, rouw, burn-out, trauma, meer bespreekbaar zijn geworden. Dat zie je ook terug in de projecten van kunstenaars. Kunstenaars zijn toch vaak voorlopers van ontwikkelingen in de maatschappij. In CareFull zie je dat meerdere projecten deze hoogstpersoonlijke thema’s bespreekbaar maken. Ook laten de projecten zien dat er behoefte is aan verbinding. Het tegenovergestelde van de individualisering. Je ziet dat er behoefte is aan samenwerken, in collectieven en/of met allerlei communities die doorgaans minder zichtbaar zijn in de samenleving. Er is een trend naar meer ‘horizontaal’ samenwerken. Met elkaar en vanuit gelijkwaardig en inclusiviteit.

Wat zijn ontwikkelingen of samenwerkingen die je veelbelovend vindt?

We leven in Nederland en Europa behoorlijk in de versnelling. Waar corona en gedwongen thuis blijven ons ook rust, focus en aandacht voor de zaken die er echt toe doen, heeft gebracht. Of we die focus ook kunnen houden is de vraag natuurlijk, maar wel zie je dat veel creatieven, of het nu kunstenaars, kleine ondernemers of andere zzp’ers zijn, zich meer richten op het leveren van een wezenlijke bijdrage. En ook in de kunst zie je een ontwikkeling naar bijzondere ervaringswerken.

Waar verheug je je op?

Ik verheug me erop deze 35 kunstprojecten te gaan zien en ervaren. Ik zeg bewust ‘ervaren’. Een van de mooie ontwikkelingen van deze tijd is dat kunst veel meer ervaringsgericht is. Waarbij kunstenaars je uitnodigen in een ervaring, een performance, een ervaringsinstallatie, een theaterstuk, diner, workshop of een-op-een theeceremonie. Kijk voor meer informatie over CareFull.


5 vragen aan Guy Corneille (De Dansers)

De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten, onder leiding van choreograaf/danser Josephine van Rheenen en componist/muzikant Guy Corneille. Ze maken ‘dansconcerten’: organische samenkomsten van moderne dans en livemuziek. Voorstellingen van De Dansers vertellen toegankelijke, intuïtief meeslepende verhalen over bevrijding en overgave, waarin speels anarchisme nooit ver te zoeken is.

Hoe gaat het met je en met De Dansers?

Het gaat goed, we zijn allemaal moe en tegelijkertijd trots. We hebben een flink intens seizoen achter de rug, niet alleen vanwege de lockdowns, maar ook met meer (doorgeschoven) premières dan ooit, een overvol festivalseizoen met o.a. Oerol, Down The Rabbit Hole en De Parade, en daar bovenop ook nog drie baby’s die in het gezelschap geboren zijn. We hebben hard gewerkt en voelen dat aan alles. Het is een eer dat dat harde werken wordt beloond met maar liefst 4 (!) theaterprijzen: een VSCD Zilveren Krekel en de Keuze van de Wijkjury Utrecht voor onze voorstelling Hold Your Horses; en twee nominaties voor de Jonge Zwaan van de Nederlandse Dansdagen voor ons familiedansconcert VIER. En minstens zo hartverwarmend waren alle openhartige reacties die we van ons publiek -jong en oud- hebben mogen ontvangen, in theaters, op festivals en op scholen.

Wat zijn je verwachtingen voor De Dansers in het nieuwe theaterseizoen?

Na de zomer komen we even in wat rustiger vaarwater. We hebben zin om de producties nog te kunnen touren die afgelopen voorjaar door corona zijn afgezegd. Daarnaast gaan we veel in het buitenland spelen, o.a. in Duitsland, Noorwegen en Italië.

Heeft de tijd van beperkingen wat betreft cultuur maken en vertonen jou een nieuw inzicht of bijzondere ervaring gebracht?

We hebben ons veel moeten aanpassen en nieuwe vormen moeten vinden om ons werk te maken en presenteren. Kleinschaliger werk, dingen voor online etc. Daarbij hebben we opnieuw ontdekt wat er essentieel is, wat nooit mag ontbreken. Dat is de levensechte, menselijke verbinding die tijdens een voorstelling ontstaat, tussen de performers op het toneel maar ook tussen de performers en het publiek. Dus ons werk kan nooit alléén uit een video bestaan, of alléén uit een solo-performance. De energie moet kunnen stromen tussen mensen, dat is wat ons inspireert en wat uiteindelijk ons publiek aanspreekt of ontroert.

Wat zijn ontwikkelingen of samenwerkingen die je veelbelovend vindt?

We plannen steeds vaker een langere onderzoeksperiode in voor het maken van onze voorstellingen, dat is een ontwikkeling die we graag willen doorzetten. Onderzoeksprojecten hebben vaak een lagere prestatiedruk en dan kun je veel speelser en vrijer dingen uitproberen. Zo kom je uiteindelijk tot verrassender, eigenzinniger werk. In augustus gaan we zo’n onderzoeksproject doen in voorbereiding op een voorstelling die we volgende zomer gaan maken, genaamd HUSH. In september presenteren we de uitkomst van dit onderzoeksproject in Theater Kikker.

Waar verheug je je op?

We verheugen ons nu op vakantie, wat rust en eenvoud na een hectische periode. Dat we ergens op een strand of in een bos kunnen uitademen, terugkijken en genieten van wat we hebben bereikt dit jaar. En dat we dan weer opgeladen en geïnspireerd het nieuwe theaterseizoen in kunnen gaan. Ook kijken we enorm uit naar ons eigen programma, dat we een avond in Theater Kikker mogen organiseren. Als onderdeel van de in april ontvangen ‘Harm Lambers Bouwsteen Voor Bijzondere Kunst In Utrecht’. Een eervolle prijs ter nagedachtenis aan Harm Lambers, waar we als gezelschap ontzettend trots op zijn.

Bekijk de video op YouTube van ‘The Hand is a hammer’ uit Hold your Horses.


5 vragen aan Sjaan van Riel (De Havenloods)

Sjaan van Riel is community aanjager bij broedplaats De Havenloods Utrecht en directeur bestuurder van de Maakruimte. Haar rol is om van De Havenloods een plek te laten zijn waar creativiteit kan groeien. Waar ontmoeting en experiment plaatsvindt tussen makers. In 2021 maakte De Havenloods gebruik van het programmeringsbudget van de gemeente.

Hoe gaat het met je en met De Havenloods?

"Het gaat super goed. We zijn hier nog aan het nagenieten. We hebben namelijk net een spetterend cultuurfestival achter de rug. Georganiseerd door de kunstenaars en creatieven die De Havenloods rijk is. Het was mooi om te zien hoe bezoekers en de makers samen kwamen. Er waren een super divers publiek en live-acts, allerlei genres en kunstvormen. Eindelijk is deze broedplaats nu officieel geopend en het dak ging eraf."

Wat zijn je verwachtingen voor De Havenloods?

"De verwachtingen voor De Havenloods is dat het een bruisende plek wordt voor kunst en cultuurmakers, waar ze naast maken ook zichzelf kunnen presenteren. En dat we in de toekomst samenwerkingen aangaan met andere creatieve ‘ruimtes’ van de stad. Om hen ruimte aan te bieden voor nieuwe ervaringen en experimenten. En wij bieden die ruimte. Ruimte met om met elkaar het gesprek aan te gaan."

Heeft de tijd van beperkingen wat betreft cultuur maken en vertonen jou een nieuw inzicht of bijzondere ervaring gebracht?

"Het belang van verbinding is in mijn ogen erg naar voren gekomen. Ik zie dat het makers helpt om hun proces te kunnen delen. Ook een groot deel van de makers houdt zich meer bezig met “het ertoe doen” voor het grotere geheel. Dus dat de behoefte om iets bij te dragen heel groot is. Daarnaast heeft de culturele sector de tijd genomen voor reflectie en heeft zichzelf opnieuw uitgevonden."

Wat zijn ontwikkelingen of samenwerkingen die je veelbelovend vindt?

"Het belang van een plek als De Havenloods is dat makers ruimte hebben om te kunnen maken en ook zichzelf kunnen presenteren. Dat er door de behoefte naar verbinding mooie nieuwe cross - over en interdisciplinair samenwerkingen ontstaan. Niet alleen tussen de makers, maar ook binnen de sector."

Waar verheug je je op?

"Dat de zomer weer speelruimte biedt om nieuwe gekke en spontane dingen te laten ontstaan. Dat we makers vanuit verschillende disciplines samen kunnen laten komen hier en kijken wat er dan ontstaat. Ook verheug ik me op een zomer vol feestjes en dansen."