Kunst in de openbare ruimte

Kunst op straat

In Utrecht staan ruim 400 kunstwerken in de openbare ruimte: op pleinen en in parken. Maar ook op plekken als bibliotheken, wijkbureaus en parkeergarages. Kunst maakt de stad bijzonder voor inwoners en bezoekers. We geven al 70 jaar kunstenaars opdracht om kunst voor de stad te maken. Hierbij betrekken we buurtbewoners of gebruikers van een gebouw of locatie.

Kunst in alle wijken

In alle wijken van Utrecht zijn bijzondere en aansprekende kunstwerken. Ze hebben elk een eigen verhaal. In de binnenstad vindt u bekende beelden als De Haas, de Theepot en nijntje. En wie kent niet de gigantische figuren in het Griftpark? Ook buiten het centrum is veel kunst te zien. Zoals in het Máximapark, op begraafplaatsen Daelwijck en Sint Barbara en op scholen.

Kunst in en bij openbare gebouwen

In Utrecht wordt bij nieuwbouw of verbouwingen van openbare gebouwen zoals scholen, zwembaden, wijkbureaus, bibliotheken en parkeergarages 1,5% van de bouwsom gereserveerd voor kunst. Het kunstwerk is speciaal voor dit gebouw en de gebruikers ervan ontworpen. De gemeente bespreekt met de eigenaar van het gebouw, de architect, de gebruikers zoals leerkrachten of leerlingen en de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving wat de wensen en mogelijkheden zijn. Ze werken nauw samen met de kunstenaar. Dit zorgt voor verbinding tussen de kunst en de mensen die in het gebouw komen. De 1,5% regeling heeft sinds 1954 veel bijzondere kunstwerken opgeleverd. Kunst die te zien is voor iedereen.

Wandelen langs kunstwerken

In Utrecht zijn verschillende wandelingen langs kunstwerken. Lees meer over de kunst op de routes en ga op pad.

En bekijk ook de andere beeldenroutes op www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl

Kunst op school

Vooral bij scholen heeft kunst een bijzondere meerwaarde. De kunst in en bij scholen prikkelt de fantasie van de kinderen en daagt hen uit om te spelen. Bekijk een video waarin kinderen, leiding en medewerkers van OBS Haarzicht vertellen wat ze vinden van hun kunstwerk Horismos.

Adviescommissie

De adviescommissie beeldende kunst en vormgeving (ABKV) adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte en het kunstopdrachtenbeleid. Daarnaast zijn de individuele adviescommissieleden als inhoudelijke adviseurs verbonden aan een aantal aparte kunstopdrachten in de stad.

Lees meer over de samenstelling van deze adviescommissie

Website voor alle kunstwerken in Utrecht

Op de website www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl staan alle kunstwerken uit de collectie van gemeente Utrecht. U vindt op deze website ook een overzicht van verschillende wandel- en fietsroutes langs kunst in de stad. Wilt u een gedrukte versie van een route langs 16 bijzondere werken? Deze kunt u gratis ophalen bij de VVV aan het Domplein.

App 'Kunst in openbare ruimte Utrecht'

Met de app 'Kunst in openbare ruimte Utrecht (KOR Utrecht)' kunt u op pad om kunstwerken te ontdekken. Via de app kunt u makkelijk informatie opzoeken over een kunstwerk. Hiervoor heeft de app een unieke locatiefunctie die informatie geeft van uw positie en meerdere kunstwerken in de buurt. Download de app via de app store.

Kunst in de openbare ruimte 2021-2030

Utrecht heeft een opvallend en vooruitstrevend beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Zo hebben we in 70 jaar een indrukwekkende en veelzijdige openbare kunstcollectie opgebouwd.

Samen met partijen in de stad hebben we een plan gemaakt voor nieuwe kunstopdrachten: de uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte. Het gaat over kunstopdrachten tot 2030. In de nota staan de volgende uitgangspunten.

  • Nieuwe kunstopdrachten dragen bij aan zoveel mogelijk verschillende soorten kunstwerken
  • Kunstwerken zijn goed verspreid over de hele stad
  • Kunstwerken zijn interessant voor veel verschillende mensen.
  • De kunst wordt gemaakt voor inwoners en in overleg met inwoners.
  • De kunst moet toegankelijk zijn voor iedereen, onder andere door goede informatie te geven.
  • De gemeente biedt met de kunstopdrachten ruimte en kansen aan beeldende kunstenaars om werk van artistiek hoog niveau te maken. Dit geldt voor jong talent, Utrechtse en (inter)nationale kunstenaars.
  • De gemeente zorgt dat het proces van een kunstopdracht zorgvuldig is en dat er aandacht is voor meerstemmigheid, veiligheid en draagvlak.

Bekijk de Uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030

Lombokplein, Beurskwartier en Merwedekanaalzone

Onderdeel van de uitvoeringsnota is een tienjarig kunstprogramma voor de gebieden waar de komende jaren grote veranderingen plaatsvinden. Het gaat om Lombokplein, Beurskwartier en de Merwedekanaalzone. De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving maakte voor deze gebieden het plan ‘Gemene Grond’. Het college van B en W heeft het plan vastgesteld als onderdeel van de uitvoeringsnota. 

Lees meer over het Kunstprogramma Gemene Grond