Kunst en cultuur Nieuws kunst en cultuur

We houden u graag op de hoogte van de kunst en cultuur in Utrecht. Op deze pagina leest u het laatste nieuws.

Ervaringen uit de cultuursector

Hoe gaat het met de Utrechtse culturele instellingen, verenigingen, projecten en makers? In de rubriek ' Ervaringen uit de sector: 5 vragen aan' komt u het te weten.

Lees de ervaringen uit de sector


Licentie Utrechtse lokale omroep 2023-2028

27-09-2022 | Op 8 april 2023 gaat een nieuwe 5-jarige periode in voor de Utrechtse lokale omroep. Partijen die voor de omroeplicentie in aanmerking willen komen moeten voor 8 oktober 2022 een aanvraag indienen. Dit gaat via het Commissariaat voor de Media.
Het Commissariaat voor de Media besluit welke partij de publieke mediadiensten in de gemeente Utrecht mag gaan verzorgen. Hierbij geldt de Mediawet (artikel 7 Mediaregeling 2008). De Mediawet stelt eisen. Ook de gemeenteraad heeft extra, lokale eisen vastgesteld.

Eisen en budget

  • Kijk op de website van het Commissariaat voor de Media om te zien waar een lokale omroep aan moet voldoen.
  • De gemeenteraad heeft op 15 september aanvullende eisen vastgesteld. Bekijk het raadsbesluit. Voor de periode 8 april 2023 – 8 april 2028 is er een budget beschikbaar van € 2.701.285 voor de licentiehouder van de lokale omroep.

Meer informatie over het beginnen van een lokale omroep


Cultuur voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

04-07-2022 | Jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern krijgen theater, muziek, dans en andere kunstprogramma’s. De Vrijstaat, BOKS cultuurhuis en Cultuur19 gaan met subsidie van de gemeente de komende jaren een uitgebreid cultuurprogramma voor hen neerzetten. Een externe adviescommissie met daarin 3 jongeren uit de wijken en 2 professionals, heeft deze 3 cultuurpartijen uitgekozen. De 3 partijen zijn al langer actief in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern bijvoorbeeld met muziek- en theaterprojecten waardoor jongeren hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Met deze nieuwe subsidie van de gemeente kunnen de organisaties dit verder uitbouwen op verschillende plekken in de 2 wijken.

Lees meer in de raadsbrief


Adviesrapport Lokale Omroep

18-03-2022 | Een krachtige lokale omroep is heel belangrijk voor een goed werkende lokale democratie. Meerstemmige en betrouwbare informatie is ook van belang voor de betrokkenheid van de Utrechters bij hun stad. Op 8 april 2023 verloopt de huidige omroeplicentie. Op verzoek van de gemeenteraad is er een toekomstvisie geschreven. Dit is gedaan door een speciaal aangestelde Adviescommissie Toekomst Lokale Omroep. In hun adviesrapport ‘Pleidooi voor een bloeiend Utrechts medialandschap’ beschrijven zij 2 scenario’s. Het rapport is 10 maart gestuurd naar de gemeenteraad.

Lees de Raadsbrief Adviesrapport Toekomst Lokale Omroep

Lees Advies Lokale Omroep Utrecht


De Fair Practice Code

11-03-2022 | Voor cultuurinstellingen die subsidie uit de Cultuurnota 2021-2024 of 2-jarige subsidie ontvangen organiseren we samen met Kunsten '92 en Bureau &MAES het 'Programma Werken volgens de Fair Practice Code'. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst-, cultuur- en creatieve industrie. Bij Fair Practice gaat het om een eerlijke vergoeding, meer inclusiviteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

We hebben onderzoek laten doen naar de extra kosten van Fair Pay. Met dit onderzoek en ervaringen uit de sector gaan de culturele instellingen met elkaar en de gemeente in gesprek. We praten over knelpunten, problemen en mogelijkheden voor invoering van de Fair Practice Code. De komende maanden zijn er werksessies, intervisietrajecten en online colleges. Op 26 september is de terugkomdag in het Huis Utrecht. Daar delen we alle opgehaalde kennis met alle Utrechtse instellingen die meerjarige subsidie ontvangen.

Lees de raadsbrief Fair Practice Code

Lees het rapport 'Meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code in Utrecht

Meer informatie over zelf aan de slag gaan met de Fair Practice Code


Unieke samenwerking om betaalbare ruimtes voor creatieve sector mogelijk te maken

04-02-2022 | Utrecht wil met meer ruimte voor culturele voorzieningen en betaalbare plekken voor creatieve sector zorgen dat kunstenaars, muzikanten en andere culturele makers welkom blijven. Daarom gaan de gemeente en het Broedplaatsennetwerk Utrecht (10.000 huurders en 135.000 m2 creatieve werkruimte in de stad) een unieke samenwerking aan. Samen zetten we ons in om 80.000 m2 extra ruimte voor cultuur in 2040 te realiseren. Deze ambitie staat ook in de Ruimtelijke Strategie 2040 (RSU).

Culturele broedplaatsen met creatieve werkplekken en presentatie- of expositieruimtes, zijn vaak waardevolle ontmoetingsplaatsen in de wijk en hebben een grote aantrekkingskracht op andere ondernemingen. Vaak wordt hier in onderwijsprojecten samengewerkt met scholen. De extra ruimte voor cultuur is onder meer mogelijk door het behouden van broedplaatsen, het optimaal benutten van bestaande ruimte en door bij grote bouwprojecten verplichte ruimte voor cultuur op te nemen. Het convenant waarin de afspraken staan, komt voort uit de Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector.

Lees het convenant 'Hoe we betaalbare ruimte voor kunst en creativiteit in Utrecht kunnen waarborgen' (pdf, 273 kB)

Bekijk de ondertekende versie van het convenant (niet toegankelijke versie) (pdf, 10 MB)

Lees de Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector (pdf, 2,17 MB)


De kracht van cultuur, kadernota cultuurparticipatie 2022-2030

25-01-2022 | Meedoen aan cultuur in de buurt, in je vrije tijd en op school is belangrijk voor het welzijn van alle Utrechters. Laagdrempelig aanbod bij jongeren- en wijkcultuurhuizen, culturele programma’s in de buurten en een actueel, betaalbaar en divers aanbod van amateurkunst(lessen) verspreid over de stad maken dit mogelijk. Voor kinderen en jongeren willen we lesprogramma’s over onder meer muziek, dans en nieuwe media op alle scholen. Deze visie staat in de kadernota voor cultuurparticipatie ‘De kracht van cultuur’, die het college in januari naar de raad stuurde. Ook bij de uitwerking van nota, gaan we met organisaties, professionals en inwoners in gesprek.

Lees de Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030