Nieuws kunst en cultuur

We houden u graag op de hoogte van de kunst en cultuur in Utrecht. Op deze pagina leest u het laatste nieuws.

Ervaringen uit de cultuursector

Hoe gaat het met de Utrechtse culturele instellingen, verenigingen, projecten en makers? In de rubriek ' Ervaringen uit de sector: 5 vragen aan' komt u het te weten.

Lees de ervaringen uit de sector

Het Utrechts Requiem, Stichting Kloof en Stichting De Nijverheid ontvangen alsnog subsidie

6-2-2023 | Het Utrechts Requiem, Stichting Kloof en Stichting De Nijverheid krijgen alsnog subsidie voor 2023-2024. In november werd bekend welke cultuurorganisaties subsidie ontvangen vanuit de Tweejarige regeling binnen de Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’. De 3 organisaties kregen geen subsidie omdat er niet genoeg budget was. De adviescommissie had de plannen van het Utrechts Requiem, Stichting Kloof en Stichting De Nijverheid echter wel positief beoordeeld. De adviescommissie raadde de gemeente aan de 3 partijen toch te ondersteunen. Zij vormen een belangrijke aanvulling op het aanbod van de andere partijen die meerjarige subsidie krijgen. Namelijk aanbod op het gebied van experiment, het bieden van een podium of presentatieplek, van beeldende kunsten en activiteiten over cultuur en maatschappij. De 3 organisaties zijn ook van belang voor het behoud van talent in de stad. Hun werk sluit daarom goed aan bij de ambities van Utrecht voor cultuur. We zijn blij dat we toch geld kunnen vrijmaken om de organisaties deze 2 jaar alsnog te ondersteunen.


Adviescommissie Projectsubsidie Cultuur

20-12-2022 | In december 2022 startte de Adviescommissie Projectsubsidie Cultuur in de nieuwe samenstelling. We namen afscheid van een aantal leden die aan het eind waren van hun maximale aanstelling. En we begroeten een aantal nieuwe leden. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over subsidieverzoeken voor incidentele projecten aan de gemeente Utrecht in alle kunstsoorten. De commissie bestaat uit een pool van externe deskundigen die in wisselende samenstelling wordt ingezet.

Kijk wie de leden zijn van de Adviescommissie Projectsubsidie Cultuur


Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028

20-12-2022 | De Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 met als voorzitter Mei Li Vos is op 7 december voor het eerst bijeengekomen. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de 4-jarige subsidieverzoeken aan de gemeente Utrecht in alle kunstsoorten. De komende tijd bereiden deze deskundigen op gebied van kunst en cultuur zich voor op de beoordeling van de aanvragen voor de nieuwe cultuurnotaperiode. Ze bezoeken ook activiteiten in de stad. In het voorjaar van 2024 zullen zij de subsidieaanvragen voor de periode 2025-2028 beoordelen.

Kijk wie de leden zijn van de Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028


Monument van Vlucht en Verzet van patricia kaersenhout

1-12-2022 | Utrecht krijgt een slavernijmonument. Kunstenaar patricia kaersenhout (zonder hoofdletters) gaat het kunstwerk maken. Het monument over het slavernijverleden tussen Europa, Afrika en Amerika is een initiatief van nakomelingen van totslaafgemaakten en komt in het Griftpark. De initiatiefnemers hadden een belangrijke stem in de keuze voor het ontwerp. Monument van Vlucht en Verzet bevat veel symboliek en maakt de rauwe geschiedenis zichtbaar. Op 30 juni 2023, tijdens Keti Koti, onthullen we het monument.

Lees meer over het monument van Vlucht en Verzet


Toekenning meerjarige subsidie 2023-2024

1-12-2022 | 10 Utrechtse talentvolle makers en culturele initiatieven krijgen meerjarige subsidie. Dit gaat om Club Lam, Free-DOM, Studio Figur, Uncloud, iona&rineke, Mooie Woorden, Catching Cultures Orchestra, Studio Julian Hetzel, Sounds Like Touch en Pynarello. Deze subsidie is bedoeld voor culturele initiatieven om door te groeien. Alle 10 aanvragers samen doen veel voor veel verschillende Utrechters. Zij vormen een goede aanvulling op het bestaande cultuuraanbod in de stad. De organisaties ontvangen elk een bedrag tussen de € 42.500 en € 55.000 per jaar.

Lees meer over de toekenning van de meerjarige regeling en het adviesrapport