Kunst en cultuur Nieuws kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Ervaringen uit de cultuursector

Hoe gaat het met de Utrechtse culturele instellingen, verenigingen, projecten en makers? In de rubriek ' Ervaringen uit de sector: 5 vragen aan' komt u het te weten.

Lees de ervaringen uit de sector

Adviesrapport Lokale Omroep

18-03-2022 | Een krachtige lokale omroep is heel belangrijk voor een goed werkende lokale democratie. Meerstemmige en betrouwbare informatie is ook van belang voor de betrokkenheid van de Utrechters bij hun stad. Op 8 april 2023 verloopt de huidige omroeplicentie. Op verzoek van de gemeenteraad is er een toekomstvisie geschreven. Dit is gedaan door een speciaal aangestelde Adviescommissie Toekomst Lokale Omroep. In hun adviesrapport ‘Pleidooi voor een bloeiend Utrechts medialandschap’ beschrijven zij 2 scenario’s. Het rapport is 10 maart gestuurd naar de gemeenteraad.

Lees de Raadsbrief Adviesrapport Toekomst Lokale Omroep

Lees Advies Lokale Omroep Utrecht


De Fair Practice Code

11-03-2022 | Voor cultuurinstellingen die subsidie uit de Cultuurnota 2021-2024 of twee-jarige subsidie ontvangen organiseren we samen met Kunsten '92 en Bureau &MAES het 'Programma Werken volgens de Fair Practice Code'. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst-, cultuur- en creatieve industrie. Bij Fair Practice gaat het om een eerlijke vergoeding, meer inclusiviteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

We hebben onderzoek laten doen naar de extra kosten van Fair Pay. Met dit onderzoek en ervaringen uit de sector gaan de culturele instellingen met elkaar en de gemeente in gesprek. We praten over knelpunten, problemen en mogelijkheden voor invoering van de Fair Practice Code. De komende maanden zijn er werksessies, intervisietrajecten en online colleges. Op 26 september is de terugkomdag in het Huis Utrecht. Daar delen we alle opgehaalde kennis met alle Utrechtse instellingen die meerjarige subsidie ontvangen.

Lees de raadsbrief Fair Practice Code

Lees het rapport 'Meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code in Utrecht

Meer informatie over zelf aan de slag gaan met de Fair Practice Code


Unieke samenwerking om betaalbare ruimtes voor creatieve sector mogelijk te maken

04-02-2022 | Utrecht wil met meer ruimte voor culturele voorzieningen en betaalbare plekken voor creatieve sector zorgen dat kunstenaars, muzikanten en andere culturele makers welkom blijven. Daarom gaan de gemeente en het Broedplaatsennetwerk Utrecht (10.000 huurders en 135.000 m2 creatieve werkruimte in de stad) een unieke samenwerking aan. Samen zetten we ons in om 80.000 m2 extra ruimte voor cultuur in 2040 te realiseren. Deze ambitie staat ook in de Ruimtelijke Strategie 2040 (RSU).

Culturele broedplaatsen met creatieve werkplekken en presentatie- of expositieruimtes, zijn vaak waardevolle ontmoetingsplaatsen in de wijk en hebben een grote aantrekkingskracht op andere ondernemingen. Vaak wordt hier in onderwijsprojecten samengewerkt met scholen. De extra ruimte voor cultuur is onder meer mogelijk door het behouden van broedplaatsen, het optimaal benutten van bestaande ruimte en door bij grote bouwprojecten verplichte ruimte voor cultuur op te nemen. Het convenant waarin de afspraken staan, komt voort uit de Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector.

Lees het convenant 'Hoe we betaalbare ruimte voor kunst en creativiteit in Utrecht kunnen waarborgen' (pdf, 273 kB)

Bekijk de ondertekende versie van het convenant (niet toegankelijke versie) (pdf, 10 MB)

Lees de Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector (pdf, 2,17 MB)


Expositie portretten Jan van Zanen

02-02-2022 | Van 2 tot en met 25 februari presenteren we met trots de inzendingen van de Utrechtse kunstenaars voor het portret van oud-burgemeester Jan van Zanen. U kunt de expositie iedere dag van 08.30 tot 17.00 uur bezoeken in het Stadhuis aan de Stadhuisbrug 1 (eerder Korte Minrebroederstraat). Op 17 februari voegt Nico Heilijgers zijn portret van Van Zanen hieraan toe. Heilijgers is door de jury gekozen om het uiteindelijke portret van Van Zanen te maken. Dat portret blijft permanent hangen in de eregalerij.

Sinds 1903 is het gebruik in Utrecht dat de burgemeester na beëindiging van zijn of haar termijn geportretteerd wordt. In september 2021 plaatste de gemeente Utrecht een open oproep aan professionele Utrechtse kunstenaars om zich aan te melden dat portret te maken. Dat deden maar liefst 50 kunstenaars.

Lees meer op kunstinopenbareruimte-utrecht.nl


Nieuwe subsidieregeling cultuurprogramma jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

26-01-2022 | Meer dan een derde van alle Utrechtse jongeren tussen de 12 en 18 jaar woont in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. En dat aantal blijft groeien. Met een nieuwe subsidieregeling helpen we organisaties een geschikt cultuurprogramma te maken. Zo kunnen meer jongeren actief meedoen aan cultuur en hun creatieve talenten ontwikkelen. De subsidie is maximaal € 150.000 per aanvraag. Een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Voor deze commissie zoeken we jongeren met affiniteit met cultuurparticipatie en die verbonden zijn met deze wijken. Kent u iemand die dit wil? Laat diegene een mail sturen naar stefanie.weijsters@utrecht.nl.

Lees hier de voorwaarden van de 'Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024

Vraag tot en met 1 april 2022 de subsidie aan


De kracht van cultuur, kadernota cultuurparticipatie 2022-2030

25-01-2022 | Meedoen aan cultuur in de buurt, in je vrije tijd en op school is belangrijk voor het welzijn van alle Utrechters. Laagdrempelig aanbod bij jongeren- en wijkcultuurhuizen, culturele programma’s in de buurten en een actueel, betaalbaar en divers aanbod van amateurkunst(lessen) verspreid over de stad maken dit mogelijk. Voor kinderen en jongeren willen we lesprogramma’s over onder meer muziek, dans en nieuwe media op alle scholen. Deze visie staat in de kadernota voor cultuurparticipatie ‘De kracht van cultuur’, die het college voor het kerstreces naar de raad stuurde. Ook bij de uitwerking van nota, gaan we met organisaties, professionals en inwoners in gesprek.

Lees ‘De kracht van cultuur’ (pdf, 3 MB)


Beeldende kunst in openbare ruimte 2021-2030

16-12-2021 | Utrecht heeft een opvallend en vooruitstrevend beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Zo hebben we in 70 jaar een indrukwekkende collectie opgebouwd. Voor de komende 10 jaar is er een plan voor nieuwe kunstopdrachten: de uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030. Dit plan maakten we samen met partijen in de stad. Onderdeel van de uitvoeringsnota zijn de meerjarige kunstprogramma’s voor gebieden met grote stedenbouwkundige ontwikkelingen. Zoals de gebieden Lombokplein, Beurskwartier en de Merwedekanaal zone.

Lees hierover meer in het kunstprogramma Gemene Grond


Kunstenaar portret oud-burgemeester van Utrecht gekozen

1-12-2021 | Kunstenaar Nico Heilijgers gaat het burgemeestersportret voor oud-burgemeester van Utrecht Jan van Zanen maken. Dat besloot de jury, bestaande uit Jan van Zanen zelf, Laurie Cluitmans (conservator hedendaagse kunst Centraal Museum en lid Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving van de gemeente Utrecht) en Frank Koolen (studieleider HKU Fine Art) in de jury.

Van Zanen herkende zichzelf direct in de schetsen van Heilijgers. Het is een dynamisch portret dat een warme persoonlijke sfeer neerzet, met op de achtergrond subtiele verwijzingen naar Utrecht. Dat sprak de jury aan. Het portret komt te hangen in de eregalerij van het Stadhuis. Daar hangen ook alle andere portretten van oud-burgemeesters. Sinds 1903 is het een Utrechtse traditie dat burgemeesters zichzelf na hun termijn laten vereeuwigen in een portret. Alle andere ingediende schetsontwerpen kunt u daar ook bekijken van 2 tot 25 februari.

Lees het nieuwsbericht