Nieuws kunst en cultuur

We houden u graag op de hoogte van de kunst en cultuur in Utrecht. Op deze pagina leest u het laatste nieuws.

Ervaringen uit de cultuursector

Hoe gaat het met de Utrechtse culturele instellingen, verenigingen, projecten en makers? In de rubriek ' Ervaringen uit de sector: 5 vragen aan' komt u het te weten.

Lees de ervaringen uit de sector

Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028

4-10-2023 | Actieve cultuurparticipatie - meedoen aan kunst en cultuur - is een belangrijke kracht in Utrecht. Het helpt mee aan een levendige en gezonde stad voor iedereen. Eerder presenteerden we de ambities in onze Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030, De kracht van cultuur. Deze zijn nu vertaald naar concrete stappen en activiteiten. Die leest u in het uitvoeringsprogramma.

Dit staat in het uitvoeringsprogramma

Gelijke toegang tot cultuur is van groot belang. Van jongs af aan op school aan cultuur doen, legt de basis. En ook buiten school en in de buurt moet je met theater, DJ-ing of fotografie aan de slag kunnen. We ontwikkelen nieuwe wijkcultuurfuncties, op plekken waar deze beter bereikbaar moeten zijn. Extra aandacht hebben we voor kinderen en jongeren die financiƫle drempels ervaren. Afstuderende talenten van creatieve mbo-opleidingen krijgen een podium en jongerencultuur geven we een impuls. Ook willen wij een breder palet aan kunst- en organisatievormen ondersteunen en passen we onze subsidiemogelijkheden daarop aan. Samen met de stad gaan we aan de slag om meedoen aan cultuur voor alle Utrechters mogelijk te maken.

Lees het uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028

Rondetafelgesprekken

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma waren de rondetafelgesprekken. Deze waren in mei 2023. Hieraan deden aanbieders, afnemers, scholen en bemiddelende instellingen mee.

Lees de eindrapportage rondetafelgesprekken