Werkruimten

Zoekt u een werkruimte? Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • Neem contact op met DePlaatsmaker of een andere partij die in de stad werkruimten aanbiedt aan de creatieve sector.
  • U kunt ook terecht bij het Makelpunt Utrecht. Het Makelpunt Utrecht brengt vraag en aanbod van huisvesting voor onder andere culturele activiteiten samen.

Werkruimten voor kunstenaars en culturele instellingen

Utrecht is een gewilde vestigingsplaats voor instellingen, bedrijven op cultureel gebied en kunstenaars. De gemeente Utrecht investeert in werkruimten en broedplaatsen voor kunstenaars en in permanente huisvesting voor culturele instellingen.

Samen met DePlaatsmaker hebben we al veel werkruimten of ateliers voor kunstenaars en culturele instellingen gemaakt. DePlaatsmaker neemt voor korte of langere tijd panden in beheer om daarin werkruimten te maken en die aan kunstenaars en kunstinstellingen te verhuren. De panden worden zowel van de gemeente als van particulieren betrokken. Enkele panden zijn eigendom van de stichting zelf.

Naast DePlaatsmaker zijn er ook andere partijen in de stad die, al dan niet financieel of anders ondersteund door de gemeente, werkruimten aanbieden aan de creatieve sector, zoals:

Overzichtskaart creatieve broedplaatsen en werk- en oefenruimtes

Bekijk de locaties van alle creatieve broedplaatsen en werk- en oefenruimtes in Utrecht.