Speelplaats De Kameleon en omliggende straten: opnieuw inrichten

Speelplaats De Kameleon aan de Balkstraat en omliggende straten in Pijlsweerd krijgen een nieuwe inrichting. Dit is ook wat bewoners graag willen. We willen onder andere nieuwe speeltoestellen plaatsen en meer groen toevoegen. Ook zorgen we voor betere opvang van regenwater.

Wat komt er?

We werken aan een nieuw ontwerp voor speel- en ontmoetingsplaats De Kameleon, en omliggende straten.

 • Nieuwe speeltoestellen in de speelplaats.
 • Meer groen in de speelplaats.
 • Nieuw ontwerp van de omliggende straten.
 • Meer groen in de omliggende straten.
 • Betere opvang regenwater in speelplaats en de omliggende straten.

Er is in de voorjaarsnota van 2021 budget vrijgemaakt voor het opknappen en groener maken van de speelplaats en de omliggende straten en ze voorbereiden voor het veranderende klimaat.

Eisen en voorwaarden

We hebben een document met de eisen en voorwaarden voor het opnieuw inrichten van de speelplek en de omliggende straten gemaakt. Vanaf 18 december 2023 tot en met 14 januari 2024 konden mensen reageren op de eisen en randvoorwaarden. We hebben vijf reacties gehad en twee dingen in het document aangepast. De aangepaste eisen en randvoorwaarden zijn op 2 april 2024 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de eisen en voorwaarden voor de Kameleon (pdf, 3,3 MB)

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is het uitwerken van een voorlopig ontwerp. We maken dan tekeningen waarin staat wat waar komt. Bijvoorbeeld waar welke bomen komen, welke speeltoestellen we plaatsen en waar voetpaden komen. We organiseren een buurtbijeenkomst en online participatie over het ontwerp.

Meedenken

De speelplek moet een plek worden waar kinderen en buurtbewoners graag komen om te spelen en elkaar te ontmoeten. Daarom werken we graag vanaf het begin samen met bewoners aan de plannen. Volg alle stappen van het project op de website DenkMee.

Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief Utrecht plaatsen we berichten over dit onderwerp. Wilt u het laatste nieuws over het project ontvangen?

Meld u zich dan aan voor de Nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Lente 2024Uitwerken van het voorlopig ontwerp
Najaar 2024Uitwerken van definitief ontwerp
Eind 2024Start werkzaamheden buiten

Wat is er al gedaan?

 • 2 april 2024: we stelden het document met eisen en randvoorwaarden vast.
 • 18 december 2023 – 14 januari 2024: reageren op eisen en randvoorwaarden.
 • 21 april 2023: vrije inloop in de speeltuin. Er waren ongeveer 20 aanwezigen bij de bijeenkomst en er waren ook kinderen die meedachten. Aanwezigen konden zelf langs een aantal panelen lopen met daarop informatie en stellingen over de inrichting van de speelplaats. Ze schreven veel op over het inrichten van de speelplaats.
 • 17 april 2023: 1-op-1-gesprekken gevoerd met de direct omwonenden van speelplaats.
 • 17 april - 12 mei 2023: online reageren op stellingen over het inrichten van de speelplaats.
 • 13 december 2022: we stelden vast dat de openbare speelplaats de voorkeursvariant van De Kameleon wordt na de nieuwe inrichting.
 • 20 - 30 september 2022: online mening geven over het type speelplaats.
 • 20 september 2022: bijeenkomst voor bewoners, deze bijeenkomst stond in het teken van het soort speelplaats dat De Kameleon in de toekomst moet worden.
 • 30 augustus 2022: we stelden het startdocument vast. In het startdocument staat bijvoorbeeld omschreven welke onderzoeksvragen we moeten beantwoorden en welke stappen we gaan zetten.
 • 9 maart 2022: bijeenkomst voor bewoners over de nieuwe inrichting van de speelplaats en de omliggende straten.

Hulp en contact De Kameleon

Telefoon

14 030

E-mail

kameleon@utrecht.nl