Speelplaats De Kameleon en omliggende straten: opnieuw inrichten

Speelplaats De Kameleon en omliggende straten krijgen een nieuwe inrichting. Dit is ook wat bewoners graag willen.

We willen onder andere nieuwe speeltoestellen plaatsen en meer groen toevoegen. Ook zorgen we voor betere opvang van regenwater. De Kameleon ligt aan de Balkstraat in Pijlsweerd.

Wat komt er?

We werken aan een nieuw ontwerp voor speel- en ontmoetingsplaats De Kameleon, en omliggende straten.

 • Nieuwe speeltoestellen in de speelplaats.
 • Meer groen in de speelplaats.
 • Nieuw ontwerp van de omliggende straten.
 • Meer groen in de omliggende straten.
 • Betere opvang regenwater in speelplaats en de omliggende straten.

De gemeenteraad heeft in de voorjaarsnota van 2021 budget vrijgemaakt voor het opknappen, groener maken en klimaatklaar maken van de speelplaats en de omliggende straten.

Eisen en voorwaarden

We werken aan een document met de eisen en voorwaarden voor het opnieuw inrichten van de speelplek en de omliggende straten. Dit heet een Integraal Programma van Eisen (IPvE). Het college van burgemeester en wethouders neemt hier een besluit over. We gebruiken uw reactie om dit besluit voor te bereiden.

Daarna gaan we ontwerpen maken. In alle stappen willen we zoveel mogelijk spreken met bewoners en kinderen

Op de hoogte blijven en meedenken

De speelplaats moet een plek worden waar kinderen en buurtbewoners graag komen om te spelen en elkaar te ontmoeten. Daarom werken we graag vanaf het begin samen met bewoners aan de plannen. Volg alle stappen van het project op de website DenkMee.

Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief Utrecht plaatsen we berichten over dit onderwerp. Wilt u het laatste nieuws over het project ontvangen?

Meld u zich dan aan voor de Nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Lente 2023Vaststellen eisen en voorwaarden
Najaar 2023Uitwerken van het ontwerp

Wat is er al gedaan?

 • Maandag 17 april zijn er een op een-gesprekken gevoerd met de direct omwonenden van speelplaats. Op vrijdag 21 april was er een vrije inloop in de speeltuin van 16.00 uur tot 18.30 uur. Er waren ongeveer 20 aanwezigen bij de bijeenkomst en er waren ook kinderen die hebben meegedacht. Aanwezigen konden zelf langs een aantal informatiepanelen lopen met daarop informatie en stellingen over de inrichting van de speelplaats. De aanwezigen hebben veel opgeschreven over de inrichting van de speelplaats.
 • Tussen 17 april en 12 mei 2023 konden mensen online reageren op stellingen over de inrichting van de speelplaats.
 • 13 december 2022: het college van B en W stelde vast dat de openbare speelplaats de voorkeursvariant van De Kameleon na de herinrichting is.
 • Tussen 20 en 30 september 2022 konden mensen ook online hun mening geven over het type speelplaats.
 • 20 september 2022: bijeenkomst voor bewoners, deze bijeenkomst stond in het teken van het soort speelplaats dat De Kameleon in de toekomst moet worden.
 • 30 augustus 2022: het college van B en W stelde het startdocument vast. In het startdocument staat bijvoorbeeld omschreven welke onderzoeksvragen we moeten beantwoorden en welke stappen we gaan zetten.
 • 9 maart 2022: bijeenkomst voor bewoners over de nieuwe inrichting van de speelplaats en de omliggende straten.

Hulp en contact De Kameleon

Telefoon

14 030

E-mail

kameleon@utrecht.nl