Vrije tijd Verbeteren speelplekken in Grauwaart (Leidsche Rijn)


Ruimte voor spelen en bewegen in Park Grauwaart

We willen Park Grauwaart meer geschikt maken voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden.

Hoe gaat het eruit zien?

Dat is nog niet bekend. Wel is het belangrijk dat de aanpassingen gedaan worden met respect voor het groen. Omwonenden kunnen meedenken over de inrichting van het park.

Wanneer?

Dat is nog niet bekend.

Waar?

Het park ligt in Grauwaart tussen de Pieter d’Hontlaan, Wessel Couzijnstraat, Donsvlinder en Prof. Jan Bronnerlaan.

Naar boven


Speelbos inrichten aan de Pieter d’Hontlaan

We gaan de groenstrook met bomen aan de Pieter d’Hontlaan inrichten als speelbos. Een plek voor avontuurlijk spelen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.

Bewoners konden stemmen op 3 verschillende ontwerpen voor de speelplek. De meeste bewoners hebben gekozen voor een kabelbaan en het klauterparcours met 3 bruggen.

Hoe gaat het eruit zien?

We willen zoveel mogelijk bomen en struiken behouden. Wel dunnen we struiken uit om meer doorzicht te krijgen. Er komt een kabelbaan met zand als ondergrond en een klim- en klauterparcours met 3 bruggen.

Wanneer?

De aanleg van het speelbos start in het najaar van 2018.

Waar?

Het speelbos komt in de strook groen met bomen, struiken en gras aan de Pieter d’Hontlaan en de hoek André Voltenlaan.

Tekening ter illustratie van de bosspeeltuin in de groenstrook
Foto van een kabelbaan in een speeltuin
Foto van een kind op een klauterparcours

Naar boven


Nieuwe speelplek hoek Beeldhouwersdijk, Jan Wolkerssingel

Plattegrond en afbeeldingen van de inrichting van de nieuwe speelplek
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Samen met direct omwonenden van de Beeldhouwersdijk en Jan Wolkerssingel is nagedacht over de inrichting van een speelplek.

Hoe ziet het eruit?

Er is een speelplek voor kinderen van 0–6 jaar gemaakt. Op de speelplek vindt u een kleuterschommel, houten duikelrek, wipwap, houten zitbanken en kunstgras als ondergrond. Verder een boom (valse christendoorn), krentenboompje en een beukenhaag om de speelplek heen.

Wanneer?

De speelplek is in juni 2018 aangelegd.

Waar?

De speelplek vindt u op de hoek Beeldhouwersdijk en Jan Wolkerssingel, langs de fietsboulevard.

Naar boven


Zelf een idee?

Hebt u ook ideeën over een speelplek in uw buurt? Wilt u meepraten, meedenken of meer informatie? Neem contact op met het wijkbureau.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Victor Everhardt
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres (tijdelijk)

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht