Sportlocaties Nieuwe sporthal in Noordoost

Utrecht groeit de komende jaren flink. We bouwen nieuwe sporthallen om te zorgen dat bewoners voldoende kunnen sporten. Ook in Utrecht Noordoost komt een nieuwe sporthal. We onderzoeken wat de beste locatie voor de sporthal is.

Waarom een sporthal in Noordoost?

De gemeente bracht in kaart hoeveel sportlocaties nodig zijn. Hieruit komt naar voren dat er behoefte is aan een nieuwe sporthal in de wijk Noordoost. Sportverenigingen in deze wijk hebben nu onvoldoende sportruimte en moeten mensen die lid willen worden soms weigeren.

Voor welke sporten is de nieuwe sporthal?

De hal kan gebruikt worden voor bijna alle binnensporten, zoals zaalvoetbal en volleybal. De hal is ook geschikt voor het bewegingsonderwijs.

Waar komt de sporthal?

We onderzoeken wat de beste locatie voor de sporthal is. Op dit moment wordt in het gebied van de sportparken Voordorp en De Berekuil onderzoek gedaan naar een locatie voor de sporthal. Bij de keuze van de meest geschikte locatie voor de sporthal kijken we onder andere naar:

  • Zijn er andere voorzieningen in de buurt zoals een sportpark of sportpaviljoen
  • Is er ruimte om te (fiets)parkeren
  • Hoe bereikbaar is de sporthal voor de bezoekers
  • Welke invloed heeft de sporthal op het groen
  • Wat zijn de financiële mogelijkheden

Wat zijn de vervolgstappen?

Nadat het locatieonderzoek is afgerond wordt de locatie van de nieuwe sporthal vastgesteld. De planning van de vervolgstappen is als volgt.

Planning

WanneerWat
Najaar 2019Locatieonderzoek gereed
Begin 2020 Participatie Bouwenvelop
Voorjaar 2020Bouwenvelop vastgesteld
Zomer 2020 Participatie bestemmingsplan
Najaar 2020  Inspraak bestemmingsplan
Begin 2021Aanbesteding gereed
Zomer 2021Bestemmingsplan vastgesteld
Najaar 2021Ontwerp gereed
Eind 2021Vergunningen verleend
Begin 2022Start uitvoering
Voorjaar 2023Uitvoering gereed

Wat is er al gedaan?

In 2017, 2018 en 2019 heeft de gemeente de volgende acties ondernomen.

  • Mei 2017: Rapportage Capaciteitsbehoefte Sport 2018 – 2030
  • Maart 2018: Verenigingen hebben voorstellen gedaan voor de locatie van de sporthal
  • November 2018: Gesprekken met de betrokken verenigingen
  • December 2018: Start locatieonderzoek
  • April 2019: Inloopbijeenkomst op 3 april

Hulp en contact Sporthal Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

sporthalnoordoost@utrecht.nl

Uw mening