Sportlocaties Nieuwe sporthal in Noordoost

Utrecht groeit de komende jaren flink. Meer dan de helft van de Utrechters sport graag wekelijks. Om alle bewoners te kunnen laten sporten, hebben sportverenigingen en sportaanbieders behoefte aan meer ruimte. Daarom bouwen we nieuwe sporthallen. Na een uitgebreid locatieonderzoek is voor een nieuwe sporthal in de wijk Noordoost nu een mooie plek gevonden op het Sportpark Voordorp.

Waarom een sporthal in Noordoost?

De gemeente bracht in kaart hoeveel sportlocaties nodig zijn in de komende jaren. Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan een nieuwe sporthal in de wijk Noordoost en de binnenstad. Sportverenigingen in deze wijken hebben nu onvoldoende sportruimte en moeten mensen die lid willen worden soms weigeren. Wij vinden dat sporten voor iedereen toegankelijk moet zijn en blijven. Daarom bouwen we een nieuwe sporthal in Noordoost.

Hoe ziet de sporthal eruit?

Het ontwerp moet nog worden gemaakt. Maar een aantal specificaties is al bekend: de sporthal wordt ongeveer 11 meter hoog en kan gebruikt worden voor vrijwel alle binnensporten. De hal is ook geschikt voor het bewegingsonderwijs. De hal is te splitsen in 3 haldelen en is voorzien van kleedkamers, tribune, beheerdersruimte, bergingen voor sporttoestellen en technische ruimten. Bij de sporthal moeten voldoende parkeerplekken komen voor fietsen en auto’s.

Waar komt de sporthal?

De gemeente heeft gekozen voor een locatie op Sportpark Voordorp, aan de zuidoostkant bij de Voorveldselaan.

Bij het maken van het plan voor de sporthal werken we ook aan een ontwerp voor meer groen in en om het terrein. We zetten in op een wandelpad, verbreding van de sloot en een natuurvriendelijke oever in de strook tussen de sportvelden en A27. Verder willen we onderzoeken of de groenstrook aan de Voorveldselaan ter hoogte van Sporting ’70 doorgetrokken kan worden.

De gemeente heeft deze plek gekozen op basis van een locatieonderzoek:
Lees het locatieonderzoek sporthal Noordoost (pdf, 10 MB)

Wat zijn de vervolgstappen?

De voorbereidingen duren tot 2023. We gaan aan de slag om de kaders van het ontwerp op te stellen, zodat de sporthal goed in de omgeving past. Deze zogeheten bouwenvelop leggen we in het vierde kwartaal van 2021 voor aan omwonenden en belanghebbenden.

De investeringsbedragen voor de sporthal en de aanpassingen aan het sportpark zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in het najaar van 2020 vast.

Met de bouwenvelop als basis willen we het bestemmingsplan van deze locatie wijzigen. Ook dan is er inspraak mogelijk. Vervolgens is er nog een omgevingsvergunning nodig. Dan is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Volgens deze planning is de sporthal in 2024 af.

 

Planning

WanneerWat
Najaar 2021Inspraak bestemmingsplan
Begin 2022Aanbesteding gereed
Zomer 2022Bestemmingsplan vastgesteld
Najaar 2022Ontwerp gereed
Eind 2022Vergunningen verleend
Begin 2023Start uitvoering
Voorjaar 2024Uitvoering gereed

Wat is er al gedaan?

  • Mei 2017: Rapportage Capaciteitsbehoefte Sport 2018 – 2030
  • Maart 2018       : Verenigingen hebben voorstellen gedaan voor de locatie van de sporthal
  • November 2018 : Gesprekken met de betrokken verenigingen
  • December 2018 : Start locatieonderzoek
  • April 2019        : Inloopbijeenkomst voor omwonenden
  • November 2019 : Toelichting stand van zaken locatieonderzoek aan de betrokken verenigingen

 

Hulp en contact Sporthal Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

sporthalnoordoost@utrecht.nl