Maarschalkerweerd Noord opnieuw inrichten

Status project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2026-2027

Utrecht groeit en daardoor is er ook behoefte aan meer ruimte voor sport, (ecologisch) groen en recreatiemogelijkheden. We onderzoeken de mogelijkheden in Maarschalkerweerd-Noord.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Onderzoek naar nieuwe inrichting

Maarschalkerweerd Noord is onderdeel van het vastgestelde Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (college van B en W, juli 2020). Voor Maarschalkerweerd Noord werken we als gemeente het vastgestelde startdocument (gemeenteraad, april 2021) verder uit. Dit gebeurt door een onderzoek naar verschillende mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van het gebied (variantenonderzoek). Hierbij raadplegen we als gemeente de directe omgeving.

Waarom

Onder andere door de groei van de stad hebben sportclubs in het gebied en de rest van de stad dringend behoefte aan meer ruimte voor sportvelden. Ook is het belangrijk dat er meer gevarieerd (ecologisch) groen en recreatieve verbindingen worden toegevoegd aan de stad.

We kijken stadsbreed naar deze opgave. Voor Maarschalkerweerd Noord komt ruimte vrij, omdat het bedrijf Agterberg verhuist en de mytylschool (De Kleine Prins) wordt verbouwd.

Om een gezonde leefbare stad voor iedereen te zijn, nemen we in het onderzoek mee:

 • hoe we extra sportveld(capaciteit) kunnen invoegen
 • hoe we meer ruimte voor groen en recreatie kunnen maken
 • hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren

Uit het onderzoek komen verschillende mogelijkheden (varianten) waaruit we een keuze maken.

Plannen voor Maarschalkerweerd

Het onderzoek is een deelproject dat komt uit het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. We willen Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk, openbaar en goed bereikbaar gebied waar men doorheen kan lopen. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap.

De plannen voor Maarschalkerweerd-Noord passen bij de wensen die staan in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Namelijk Utrecht dichtbij: de ‘tien-minuten-stad’. De gemeente zorgt in dit gebied voor een groene, gezonde en prettige omgeving waar je kunt ontspannen en bewegen.

Dit project draagt ook bij aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Verschillende mogelijkheden

In het variantenonderzoek onderzoeken we verschillende mogelijkheden voor de nieuwe inrichting van Maarschalkerweerd Noord. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 6 mogelijkheden. Daarnaast hebben enkele partijen uit het gebied samen een alternatief onderzocht.

De 7 varianten hebben we daarna getoetst. Hieruit is 1 mogelijkheid van de gemeente gekomen en 1 mogelijkheid van enkele partijen uit het gebied. Uit het onderzoek blijkt dat de ideale variant niet bestaat. Het is een moeilijke taak om zoveel mogelijk doelen, kaders en wensen in te passen. De aankomende tijd voeren we de laatste stappen in het onderzoek uit. Het variantenonderzoek is daarna klaar.

In het voorjaar van 2024 ronden we het variantenonderzoek in concept af. Het onderzoek komt dan op de website te staan. U kunt vervolgens een reactie geven op het onderzoek.

Deze reacties op het concept variantenonderzoek verwerken we in een reactienota en misschien in het variantenonderzoek. Daarna besluit het college van burgemeester en wethouders over het variantenonderzoek. Dit zal naar verwachting rond de zomer van 2024 zijn. Na dit besluit volgt er nog een uitwerking tot een programma van eisen. Ook komt er een ontwerp en mogelijke aanvulling van financiële middelen, voordat we de aanpassingen kunnen doen.

Meepraten en op de hoogte blijven

We kijken samen met gebruikers en belanghebbenden van het gebied welke mogelijkheden er zijn voor extra sportvelden, groen en recreatie. Bij elke stap die we zetten, is er overleg met de betrokken sportverenigingen en andere belanghebbenden.

Hieronder vindt u meer informatie over welke stappen we al gezet hebben en welke we nog gaan zetten. Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar maarschalkerweerdnoord@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
13 december 2023Informatiebijeenkomst voor de omgeving
Voorjaar 2024Concept variantenonderzoek klaar, inspraak mogelijk
Rond zomer 2024Besluitvorming variantenonderzoek in college van burgemeester en wethouder

2025

Integraal programma van eisen met functioneel ontwerp klaar
2026Uitwerking ontwerp klaar en start werkzaamheden
2027

Nieuwe inrichting klaar

  Wat is al gedaan?

  • 28 juni 2023: De gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd.
  • Mei - december 2023: De gemeente voert verschillende (individuele) gesprekken met belanghebbenden.
  • Mei 2023: Wethouders Oosters en Eerenberg bezoeken het gebied en praten met belanghebbenden.
  • 2022 - 2023: De gemeente voert verschillende (individuele) gesprekken met belanghebbenden en onderzoekt varianten.
  • Mei 2022: De gemeente organiseert een bijeenkomst voor stakeholders in de directe omgeving.
  • 2021 - 2022: De gemeente voert verschillende (individuele) gesprekken met belanghebbenden en onderzoekt varianten.
  • Juli 2021: De gemeente organiseert een bijeenkomst voor stakeholders in de directe omgeving.
  • April 2021: Het college van burgemeester en wethouders heeft een startdocument vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor het variantenonderzoek.

  Hulp en contact Maarschalkerweerd

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  maarschalkerweerd@utrecht.nl