Maarschalkerweerd Noord opnieuw inrichten

Status project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2027-2028

Utrecht groeit en daardoor is er ook behoefte aan meer ruimte voor sport, (ecologisch) groen en recreatiemogelijkheden. We onderzoeken de mogelijkheden in Maarschalkerweerd Noord.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Onderzoek naar nieuwe inrichting

Maarschalkerweerd Noord is onderdeel van het vastgestelde Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (gemeenteraad, juli 2020). Voor Maarschalkerweerd Noord werken we als gemeente het vastgestelde startdocument (college van B en W, april 2021) verder uit. Dit gebeurt door een onderzoek naar verschillende mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van het gebied (variantenstudie). Hierbij raadplegen we als gemeente de directe omgeving.

Waarom

Onder andere door de groei van de stad hebben sportclubs in het gebied en de rest van de stad dringend behoefte aan meer ruimte voor sportvelden. Ook is het belangrijk dat er meer gevarieerd (ecologisch) groen en recreatieve verbindingen worden toegevoegd aan de stad.

We kijken stadsbreed naar deze opgave. Voor Maarschalkerweerd Noord komt ruimte vrij, omdat het bedrijf Groenrecycling Utrecht verhuist en de mytylschool (Ariane de Ranitz) wordt verbouwd.

Om een gezonde leefbare stad voor iedereen te zijn, nemen we in het onderzoek mee:

 • hoe we extra sportveld(capaciteit) kunnen invoegen
 • hoe we meer ruimte voor groen en recreatie voor iedereen kunnen maken
 • hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren

Uit het onderzoek komen verschillende mogelijkheden (varianten) waaruit we een keuze maken.

Plannen voor Maarschalkerweerd

Het project Maarschalkerweerd Noord is een deelproject dat komt uit het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. We willen Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk, openbaar en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap.

De plannen voor Maarschalkerweerd Noord passen bij de ambities die staan in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Namelijk Utrecht dichtbij: de ‘10-minuten-stad’. De gemeente zorgt in dit gebied voor een groene, gezonde en prettige omgeving waar je kunt ontspannen en bewegen.

Dit project draagt ook bij aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Verschillende mogelijkheden

We onderzochten verschillende varianten voor de nieuwe inrichting van Maarschalkerweerd Noord. We kwamen zo tot 6 varianten. Ook brachten 3 partijen uit het gebied samen een alternatief in. De 7 varianten hebben we daarna verder onderzocht. Daarbij keken we naar de 3 volgende onderwerpen.

Vergroten Kromme Rijn Oeverpark

 • Maarschalkerweerd Noord ligt aan de Kromme Rijn. We willen de oevers van de Kromme Rijn breder maken en onderdeel maken van het parklandschap Maarschalkerweerd. Daarmee komt er meer ruimte voor natuur, dieren en recreatie.
 • Stadslandbouw met publieke en maatschappelijke functie, verbonden met het Kromme Rijn Oeverpark.
 • De kwaliteit van het water verbeteren in het gebied.

Ontwikkelen open sportcampus 

 • Meer wandelpaden door het sportpark en meer groen tussen de sportvelden. Het sportpark wordt onderdeel van het parklandschap Maarschalkerweerd.
 • Meer ruimte voor ongeorganiseerd sporten, zoals hardlopen en beweegparken. Hiervoor ontwikkelen we een sportboulevard.
 • Uitbreiding hockey en voetbal (wedstrijd- en trainingsvelden).
 • Mogelijkheid om in de toekomst sportvelden aan te passen, bijvoorbeeld van natuurgras naar kunstgras.

Anders inrichten Mytylweg

 • Nieuwe fietsroute over de Mytylweg (tussen Lunetten en Utrecht Science Park).
 • Verkeersveiligheid verbeteren in het gebied door een aparte route voor taxibusjes naar de Mytylschool.

Uitkomsten variantenstudie

Uit het onderzoek blijkt dat het niet eenvoudig is om een variant te maken die voldoet aan alle uitgangspunten en alle wensen van de huurders en gebruikers van het gebied. Hieronder vergelijken we de variant van de gemeente (gekozen uit de 6 varianten) met die van de 3 gebiedspartijen.

Beide mogelijkheden werken we nog uit. Het kan dus zijn dat er nog kleine wijzigingen komen.

Toelichting variant gemeente Utrecht

Vergroten Kromme Rijn Oeverpark

 • Oeverpark groter dan in de huidige situatie. Meer ruimte voor natuur en recreatie.
 • Minder stadslandbouw (minder buitenruimte) dan in huidige situatie.
 • Sportcampus en Oeverpark met elkaar verbinden.

Ontwikkelen open Sportcampus

 • Uitbreiding voetbal en hockey: 4 kunstgras- en 2 natuurgrasvelden (dubbelgebruik cricket- voetbal).
 • Alle voetbalvelden voldoen aan KNVB-afmetingen.
 • Minder ruimte voor cricket: wel 2 velden, maar huidig internationaal cricketveld past niet. Clubhuis en andere voorzieningen verplaatsen.
 • Sportboulevard centraal tussen sportvelden voor wandelen en hardlopen.
 • Groen en wandelpaden tussen de sportvelden (oost-west).
 • Uitwisseling van sportvelden in de toekomst mogelijk.

Anders inrichten van Mytylweg

 • Aparte en verkeersveilige route voor de mytylschool.
 • Fietsroute over Mytylweg

Toelichting variant 3 gebiedspartijen

Vergroten Kromme Rijn Oeverpark

 • Oeverpark groter dan in huidige situatie. Meer ruimte voor natuur en recreatie.
 • Gebied voor stadslandbouw blijft ongeveer gelijk. 

Ontwikkelen open Sportcampus

 • Uitbreiding voetbal en hockey: 2 kunstgras en 4 natuurgras (dubbelgebruik cricket-voetbal).
 • De uitlopen van de voetbalvelden overlappen elkaar aan de randen.
 • Uitbreiding cricket: 3 velden, met huidig internationaal veld en hetzelfde clubhuis.
 • Wandel- en hardlooproute rondom gebied, gecombineerd met route voor de mytylschool en fietsroute. 
 • Geen wandel- en hardlooppaden en weinig groen tussen sportvelden (oost-west).
 • Geen uitwisseling van sportvelden in de toekomst mogelijk in gebied.

Anders inrichten van Mytylweg

 • Route voor mytylschool via Blauwe Vogelweg, ook om op te wandelen en hardlopen.
 • Fietsroute over Mytylweg, ook voor wandelen en hardlopen.

Vervolg

We willen in Utrecht meer groen, meer sportvelden en een open sportpark met recreatiemogelijkheden voor iedereen. Uit het onderzoek blijkt dat de variant van de gemeente hiervoor de meeste mogelijkheden en ruimte biedt. We voeren de komende tijd nog enkele gesprekken met de 3 gebiedspartijen. Ook betrekken we (opnieuw) andere belanghebbenden in het gebied, zoals sportverenigingen en partijen vanuit groen en mobiliteit. Hiermee voeren we individuele gesprekken.

De resultaten van deze gesprekken nemen we mee in de afsluiting van de variantenstudie. Dit doen we in het najaar van 2024. De variantenstudie komt dan op de website te staan. U kunt daarna reageren op het onderzoek.

Deze reacties verwerken we in een reactienota en waar mogelijk in de variantenstudie. Daarna maakt het college van burgemeester en wethouders een besluit: ze maken een keuze tussen de 2 varianten. We verwachten dat dit begin 2025 zal zijn. Na dit besluit maken we een programma van eisen en een ontwerp. Daarna kunnen we het plan uitvoeren.

Meepraten en op de hoogte blijven

We kijken samen met gebruikers en belanghebbenden van het gebied welke mogelijkheden er zijn voor extra sportvelden, groen en recreatie. We raadplegen de betrokken sportverenigingen en andere belanghebbenden bij de stappen die we zetten.

Hieronder vindt u meer informatie over welke stappen we al gezet hebben en welke we nog gaan zetten. Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar maarschalkerweerdnoord@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juni 2024(individuele) gesprekken met gebiedspartijen en andere belanghebbenden
Najaar 2024Variantenstudie klaar, reactie mogelijk
Begin 2025Besluitvorming variantenonderzoek in college van burgemeester en wethouder

2025

Integraal programma van eisen met functioneel ontwerp klaar
2026Uitwerking ontwerp
2027

Start werkzaamheden

2028Nieuwe inrichting klaar

  Wat is al gedaan?

  • 16 april 2024: grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd.
  • 7 maart 2024: commissiedebat Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport: sport op Maarschalkerweerd Noord
  • 16 januari 2024: raadsinformatiebijeenkomst: ruimte voor sport op Maarschalkerweerd.
  • 13 december 2023: informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied.
  • 28 juni 2023: grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd.
  • Mei - december 2023: we voerden verschillende (individuele) gesprekken met belanghebbenden.
  • Mei 2023: wethouders Oosters en Eerenberg bezochten het gebied op uitnodiging van 3 partijen.
  • 2022 - 2023: we voerden verschillende (individuele) gesprekken met belanghebbenden en onderzoekt varianten.
  • Mei 2022: bijeenkomst voor stakeholders in de directe omgeving.
  • 2021 - 2022: we voerden verschillende (individuele) gesprekken met belanghebbenden en onderzochten varianten.
  • Juli 2021: bijeenkomst voor stakeholders in de directe omgeving.
  • April 2021: het college van burgemeester en wethouders heeft een startdocument vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor het variantenonderzoek.

  Hulp en contact Maarschalkerweerd Noord