Sportlocaties Maarschalkerweerd-Noord opnieuw inrichten

Status project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2023-2026

Utrecht groeit en daardoor is er ook behoefte aan meer ruimte voor sport, groen en recreatiemogelijkheden. We onderzoeken de mogelijkheden in Maarschalkerweerd-Noord.

Wat doen we en waarom?

Onderzoek naar nieuwe inrichting

De gemeente start een onderzoek naar een nieuwe inrichting van Maarschalkerweerd-Noord. Doel van de herinrichting is om te zorgen voor meer ruimte voor sportvelden, groen en recreatiemogelijkheden. We bekijken ook hoe we het gebied beter toegankelijk kunnen maken.

We onderzoeken eerst op hoofdlijnen wat de verschillende mogelijkheden voor het gebied zijn (variantenonderzoek). Bij elke variant kijken we welke gevolgen daarbij horen.

Na het variantenonderzoek maakt de gemeente een programma van eisen en een functioneel ontwerp. Daarin staan de uitgangspunten voor de nieuwe inrichting.

Daarna komt er een echt ontwerp, waarna de werkzaamheden kunnen beginnen.

Wensen voor Maarschalkerweerd

Het onderzoek is een deelproject dat komt uit het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap.

De plannen voor Maarschalkerweerd-Noord passen bij de wensen die staan in de Ruimtelijke Strategie 2040, Utrecht dichtbij: de ‘tien-minuten-stad’. De gemeente zorgt in dit gebied voor een groene, gezonde en prettige omgeving waar je kunt ontspannen en bewegen.

Dit project draagt ook bij aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Meepraten en op de hoogte blijven

De gemeente kijkt samen met gebruikers en belanghebbenden van het gebied welke mogelijkheden er zijn voor extra sportvelden, groen en recreatie. Bij elke stap die we zetten is er overleg met de betrokken sportverenigingen en andere belanghebbenden.

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de vervolgstappen? Stuur dan een e-mail naar noordoostoostzuid@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2021Variantenonderzoek klaar

2022

Integraal programma van eisen met functioneel ontwerp klaar
2023Ontwerp klaar en start werkzaamheden
2026

Nieuwe inrichting klaar

Wat is al gedaan?

  • April 2021: Het college van burgemeester en wethouders heeft een startdocument vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor het variantenonderzoek.

Waar ligt Maarschalkerweerd-Noord?

Het gaat om het gebied dat ligt tussen de Laan van Maarschalkerweerd, de Mytylweg en de Kromme Rijn.

Hulp en contact Maarschalkerweerd

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl