Vernieuwen sportpark Zuilense Vecht

De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide zijn aan vernieuwing toe. De gemeente Utrecht en gemeente Stichtse Vecht willen het gebied veranderen in een aantrekkelijk sportief park voor verschillende sporten en alle buurtbewoners. Dit willen ze samen met de sportverenigingen doen. De sportparkeren bestaan nu nog vooral uit sportvelden en voetbalverenigingen.

Wat zijn de plannen?

We veranderen het sportpark in een sportief park voor iedereen. Aan 2 kanten van het park komen woningen.

 • Het wordt een open en toegankelijk sportief sportpark.
 • Er is straks plaats voor sportverenigingen. Maar er is ook plaats voor mensen die willen hardlopen, skeeleren of bootcampen zonder dat zij lid zijn van een vereniging.
 • Dwars door het park komt de sportieve straat ‘De Middenlijn’ om op te wandelen, hardlopen of skeeleren.
 • Er komt onder andere een skatebaan, 3x3 basketbalveld, een schans voor polsstokverspringen en paddelbanen. 
 • Het park wordt echt een plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten, bijvoorbeeld in een koffietentje.
 • Er komt een speeltuin voor kleine kinderen met een mini cross-veldje.
 • We hebben veel aandacht voor duurzaamheid voor wat betreft energie-opwekking, materiaalgebruik, ecologie, water en groen.
 • Er komen 2 nieuwe woongebieden: 1 in de gemeente Utrecht en 1 in de gemeente Stichtse Vecht.
 • Woningen woongebied gemeente Utrecht: 290 duurzame woningen (sociale huur, midden huur en vrije sector)

Groene verbinding

Het gebied vormt straks zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen de gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht.

Woningen in het Utrechtse deel van het gebied

De plannen zijn om ongeveer 290 duurzame woningen te bouwen in het Utrechtse deel van het gebied. Daarbij gaat het om 35% sociale woningen, 25% middenhuur en 40% vrije sector. Daarnaast is er ruimte voor bijzondere initiatieven, zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en zelfbouwkavels. Het Theo Thijssenplein vormen we om tot een groen ontmoetingsplein met voetbalkooi die gelijk aansluit op het park. U loopt dus zo het park in.

Sportverenigingen en onderwijs

Om het park goed opnieuw te kunnen inrichten, verplaatsen we van een aantal sportverenigingen het clubhuis en/of de sportvelden. Daarbij gaat het om:

 • voetbalvereniging Elinkwijk (in Utrecht)
 • voetbalvereniging VV Maarssen (in Stichtse Vecht)
 • voetbalvereniging DWSM (in Stichtse Vecht)
 • tennisvereniging Luck Raeck (in Stichtse Vecht)

De MBO Sportacademie maakt ook gebruik van de sportvelden op het park. Op dit moment krijgen studenten les in tijdelijke lokalen. We gaan de Sporthal Zuilen verbouwen zodat de MBO Sportacademie in de sporthal zijn eigen vaste plek krijgt. Hierdoor gebruiken we alle gebouwen en velden het hele jaar zo goed mogelijk. 

Bij de OVVO-sporthal aan de zijde van Stichtse Vechts komt ook ruimte voor scholen om hun sportlessen te geven.

Lees meer op de projectpagina van Zuilense Vecht

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Midden 2024De gemeenten gaan op zoek naar ontwikkelaars voor de bouw van de woningen
Najaar 2024Nieuwe clubhuis USV Elinkwijk klaar
Najaar 2024Verbouwing Sporthal Zuilen
Eind 2025Begin inrichten sportieve straat 'De Middenlijn'
Begin 2026Start bouw woningen

Wat is er al gebeurd?

 • Januari 2024: start bouw nieuwe clubhuis USV Elinkwijk
 • December 2023: beide gemeenten stellen bestemmingsplan vast
 • Midden 2022: eerste nieuwe sportvelden en komst nieuwe vereniging (Utrecht Dominators - American Football)
 • Midden 2022: de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht stelden het warmteplan vast.
 • Midden 2021: de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht stelden wensen, eisen en voorwaarden voor het plan vast.
 • Begin 2021: ideeën en wensen van omwonenden verwerkten we in de plannen.
 • November 2020: beide gemeenten presenteerden wensen, eisen en voorwaarden voor het plan.