Algemene voorwaarden verhuur sportlocaties en ruimten in buurtcentra

Bij het reserveren van een locatie moet u op de hoogte zijn van de voorwaarden die hier voor gelden. Het is belangrijk dat we duidelijke afspraken maken. Soms staat er ‘juridische taal’ in de gebruiksvoorwaarden, omdat de voorwaarden maar voor 1 uitleg vatbaar mogen zijn.

De belangrijkste punten uit de gebruiksovereenkomst en de algemene voorwaarden hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Lees ook de volledige voorwaarden (pdf, 877 kB)

Hebt u vragen of opmerkingen over de voorwaarden? Neem dan contact op het met het Vastgoedloket via telefoonnummer 14 030.

Belangrijkste punten gebruiksovereenkomst

 • Bij het sluiten van een gebruiksovereenkomst krijgt u 1 of meer gebruiksrechten. Deze geven recht om op de afgesproken tijden gebruik te maken van de gehuurde locatie.
 • Door te reserveren via het online reserveringssysteem komt de gebruiksovereenkomst geautomatiseerd tot stand. Om een gebruiksovereenkomst te sluiten hebt u toegang nodig tot het reserveringssysteem. Hiervoor maakt u een account aan. Na het plaatsen van een boeking krijgt u van ons een bevestiging. Na deze bevestiging ligt het gebruiksrecht voor beide partijen vast.
 • De gebruiksovereenkomst bestaat uit onze bevestiging van uw boeking(en), eventuele bijzondere afspraken die gemaakt zijn en de algemene voorwaarden.
 • De gebruiksovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd, namelijk totdat uw laatste boeking is verlopen.
 • Boekingen kunnen geannuleerd worden tot 4 weken van tevoren. Wanneer u 4 weken voor de boeking annuleert krijgt u uw geld terug.
 • De gemeente kan boekingen alleen annuleren in bijzondere omstandigheden. Deze vindt u terug in artikel 5 van de algemene voorwaarden.
 • De gebruiksovereenkomst kunt u beëindigen door de boekingen te annuleren.

Rechten en verplichtingen

De gebruiksovereenkomst brengt voor beide kanten bepaalde rechten en verplichtingen mee.

De belangrijkste verplichtingen voor de gemeente zijn:

 • Wij zijn verplicht om u in staat te stellen om de binnensportlocatie te kunnen gebruiken voor de afgesproken activiteit op de in de boeking vastgestelde gebruikstijden.
 • Wij zorgen ervoor dat de locatie geschikt is voor het gebruik voor de binnensportactiviteiten. Wij doen daarbij ons best om de locatie te laten voldoen aan de normen van sportbonden of andere erkende instanties.
 • Wij onderhouden de locatie en verhelpen eventuele gebreken op verzoek van gebruikers.
 • Wij zorgen voor aanvullende diensten. Denkt u aan het beschikbaar stellen van vaste sportattributen, water en licht.
 • Wij verdelen eerlijk de beschikbare capaciteit over alle gebruikers. Waarbij structureel gebruik voorrang heeft op incidenteel gebruik.

Deze verplichtingen kunt u uitgebreider nalezen in artikel 6, 16 en 18 van de algemene voorwaarden.

De belangrijkste verplichtingen voor u zijn:

 • U gebruikt de locaties, kleedkamers en dergelijke waarvoor deze zijn bedoeld. Afwijkend gebruik is alleen toegestaan met toestemming van de gemeente.
 • U betaalt op tijd de afgesproken gebruiksvergoeding.
 • U gebruikt de locaties volgens de regels. Dit betekent dat u na elk gebruik de locatie in goede staat en netjes achterlaat. Dus zonder zichtbare sporen van het gebruik door u.
 • U houdt rekening met andere gebruikers in de locatie.
 • U zorgt ervoor dat uw leden en bezoekers zich ook aan alle afspraken houden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen.
 • U bedient niet zelf geluid-, licht- en overige installaties (tenzij anders door ons aangegeven).

Deze verplichtingen vindt u vooral terug in artikel 7 en verder van de algemene voorwaarden.

Hulp en contact Sportlocaties

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoed@utrecht.nl