Wijken Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Noodkap witte moerbeiboom Oudegracht

We kappen zo spoedig mogelijk een witte moerbeiboom op de werf van de Oudegracht 119. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Eerste 40 parkeerplaatsen binnenstad weg in 2020

Utrecht wil in 2020 de eerste 40 parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen. Uiteindelijk moeten de komende jaren stap voor stap 267 parkeerplaatsen op de Oudegracht en het Janskerkhof verdwijnen. Dit zorgt onder meer voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Lees meer over dit plan


Touringcars mogen langer via Domplein rijden

Touringcars mogen tot en met 31 december 2021 blijven rijden via het Domplein naar musea in de binnenstad. Dit mogen ze doen onder een aantal voorwaarden die u leest op de pagina van overheid.nl.  

De touringcars mochten sinds 2018 al via het Domplein rijden om zo de binnenstadmusea ook voor de kwetsbare groepen toegankelijk te maken. Dit was een proef die we nu verlengen omdat we nog niet konden onderzoeken of deze mogelijkheid gebruikt wordt. Tijdens de verlengde proef kijken we samen met de deelnemende musea hoe vaak gebruik wordt gemaakt van de ontheffing en door wie. Op basis daarvan doen we vervolgens een voorstel over het vervolg.


Vervangen beschoeiing Stadsbuitengracht

We laten de beschoeiing aan de westzijde van de Stadsbuitengracht herstellen. Dat doen we tussen de Vaartscherijnbrug en de Bartholomeibrug. Beschoeiing is een constructie die een oever beschermt. De werkzaamheden zijn tussen mei 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Werkzaamheden

  • vervangen 500 meter beschoeiing door een stalen damwand vanaf de bocht ter hoogte van de fontein tot de Bartholomeibrug
  • vervangen beschoeiing landhoofd (waar de brug op staat) Vaartscherijnbrug
  • reparatie aan schade betonoppervlak bij Vaartscherijnbrug tot bocht Catharijnesingel

Overlast

Er zijn geen gevolgen voor de bereikbaarheid op straat. U kunt last hebben van geluidsoverlast. Wij proberen dit zoveel mogelijk te verminderen. De aannemer mag werken tussen 07.00 en 19.00 uur.


Openbaar toilet in Park Lepelenburg

Park Lepelenburg krijgt een openbaar toilet. Het toiletgebouw bestaat uit 2 urinoirs en 2 toiletten, waarvan 1 ook geschikt is voor bezoekers met een beperking. De gemeente heeft hier een omgevingsvergunning voor aangevraagd.


Uitbreiding Apollohotel Vredenburg

Het Apollohotel aan het Vredenburg wil het aantal hotelkamers uitbreiden. De ontwikkelaar werkt de plannen uit.

Lees meer over de plannen van het Apollohotel


Gevangenis Wolvenplein in de verkoop

De gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het gebouw en start met de verkoop.

Lees meer over de verkoop


Wijkplatform vanaf 1 januari

De gemeente Utrecht werkt vanaf 2020 met wijkplatforms. Een wijkplatform is een netwerk voor bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen met binding met de Binnenstad. In de Binnenstad houden ongeveer 20 personen zich bezig met de omgevingsvisie van de Binnenstad. Zij houden in de gaten of hierbij de juiste stappen worden gezet en of iedereen daar ook bij betrokken wordt. Deze groep is naar verwachting klaar rond de zomer 2020. Misschien kunnen zij zich daarna doorontwikkelen als wijkplatform.

Lees meer over de wijkplatforms

Interesse om aan te sluiten bij het wijkplatform? Stuur dan een e-mail naar het wijkbureau via binnenstad@utrecht.nl.


Voorstraat en Wittevrouwenstraat: nieuwe inrichting

We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.
Lees meer over de werkzaamheden in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat


Nobelstraat verbeteren

We willen de buitenruimte van Nobelstraat verbeteren en veiliger maken voor de gebruikers. Bent u benieuwd naar de plannen?

Lees meer over de plannen voor Nobelstraat


Tolsteegbarrière- en Tolsteegbrug: nieuwe inrichting

We richten de Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug opnieuw in. De huidige inrichting voldoet niet meer door de komst van station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord, het Museumkwartier en de groei van de stad. We verbeteren de toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied.
Lees meer over de nieuwe inrichting van de Tolsteegbarrière- en Tolsteegbrug


Nieuwe plannen voor Lange Nieuwstraat vastgesteld

Op 3 september 2019 is het IPvE en FO vastgesteld. Op een aantal punten is het ontwerp aangepast naar aanleiding van de reacties. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte gekomen voor fietsparkeren.

Lees meer over de plannen voor Lange Nieuwstraat


Visie op de binnenstad in 2040

We werken met elkaar aan het toekomstbeeld van de binnenstad: de omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad. Wilt u meedenken en meepraten?

Lees meer over de visie op de binnenstad in 2040


Visie Strosteeg

We zijn bezig een visie te maken voor het gebied rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83. We hebben daarvoor meerdere redenen. Een daarvan is dat we de ambitie hebben om onder andere de Oudegracht parkeervrij te maken.

Lees meer over de bouwplannen rondom parkeergarage Springweg, Strosteeg


Meer ruimte voor voetganger en fietser op Ooster- en Westerkade

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De kades krijgen nieuwe bestrating en verlichting en meer bomen. De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kades en de afsluiting. Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor bijeenkomsten om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp.

Lees meer over opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade


Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur