Wijken Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Vaststelling bestemmingsplan Vrouwjuttenhof

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan Vrouwjuttenhof. Vanaf 6 februari tot en met 18 maart 2020 (6 weken) ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. In deze periode kunt u in beroep gaan tegen de vaststelling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer over het bestemmingsplan Vrouwjuttenhof en een toelichting op de procedure


Werkzaamheden openbare ruimte Post Utrecht

Tot en met maart werken we hard aan de openbare ruimte van Post Utrecht, het oude postkantoor aan de Neude. Hierdoor zijn verschillende delen tijdelijk afgesloten en zijn er omleidingsroutes.

Lees meer over omleidingen en werkzaamheden openbare ruimte Post Utrecht


Voorstraat en Wittevrouwenstraat: nieuwe inrichting

We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.
Lees meer over de werkzaamheden in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat


Werkzaamheden kruising Lucasbolwerk - Kruisstraat

We vervangen de verkeersinstallatie op de kruising Lucasbolwerk. De werkzaamheden zijn naar verwachting 6 maart klaar. Er zijn omleidingen voor autoverkeer.
Lees meer over de werkzaamheden bij Lucasbolwerk


Uitkomsten onderzoek herstel werven

We werken al jaren aan het herstel van de werven. In mei 2019 werd duidelijk dat er niet genoeg geld is en dat er meer tijd nodig is voor het herstel. Daarom is in opdracht van ons een extern onderzoek gedaan door AnteaGroup naar het project Wal- en kluismuren.

Lees meer over het onderzoek en de resultaten


Gemeentelijke vellijst najaar 2019

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2019 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019


Nobelstraat verbeteren

We willen de buitenruimte van Nobelstraat verbeteren en veiliger maken voor de gebruikers. Bent u benieuwd naar de plannen?

Lees meer over de plannen voor Nobelstraat


Tolsteegbarrière- en Tolsteegbrug: nieuwe inrichting

We richten de Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug opnieuw in. De huidige inrichting voldoet niet meer door de komst van station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord, het Museumkwartier en de groei van de stad. We verbeteren de toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied.
Lees meer over de nieuwe inrichting van de Tolsteegbarrière- en Tolsteegbrug


Nieuwe plannen voor Lange Nieuwstraat vastgesteld

Op 3 september 2019 is het IPvE en FO vastgesteld. Op een aantal punten is het ontwerp aangepast naar aanleiding van de reacties. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte gekomen voor fietsparkeren.

Lees meer over de plannen voor Lange Nieuwstraat


Wijkopgave Binnenstad

In de wijkopgave Binnenstad staat wat bewoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden voor de wijk Binnenstad. Met deze onderwerpen gaan wij zoveel mogelijk rekening houden bij onze plannen en projecten.

Lees meer over de Wijkopgave Binnenstad


Nieuwe inrichting openbare ruimte Post Utrecht

We pakken de openbare ruimte rondom Post Utrecht aan. Dit is nodig omdat het oude gebouw na de verbouwing een andere invulling krijgt. Maar ook om het gebouw toegankelijker te maken.

Lees meer over de werkzaamheden openbare ruimte Post Utrecht


Update restauratie Domtoren

In dit wijkbericht laten wij u graag weten hoe het staat met de voorbereidingen van de restauratie van de Domtoren. De bouw van de steiger is het meest zichtbare. Na de zomer verwachten wij een afgerond restauratieplan. De restauratie begint in het najaar van 2019.

Lees meer over de planning van de werkzaamheden


Denk mee over locatieprofielen evenementen

Evenementen zorgen voor werkgelegenheid, vermaak en ontmoeting. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom maken we locatieprofielen samen met organisatoren, bewoners en andere belanghebbenden.

Lees meer over locatieprofielen evenementen


Visie op de binnenstad in 2040

We werken met elkaar aan het toekomstbeeld van de binnenstad: de omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad. Wilt u meedenken en meepraten?

Lees meer over de visie op de binnenstad in 2040


Visie Strosteeg

We zijn bezig een visie te maken voor het gebied rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83. Tijdens een veldexcursie op dinsdag 23 april hebben omwonenden en overige betrokkenen de belangrijkste elementen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage besproken. Na deze veldexcursie zal nu worden bekeken welke plannen in het deel ten zuiden van de parkeergarage kunnen doorgaan.

Lees meer over de bouwplannen rondom parkeergarage Springweg, Strosteeg


Meer ruimte voor voetganger en fietser op Ooster- en Westerkade

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De kades krijgen nieuwe bestrating en verlichting en meer bomen. De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kades en de afsluiting. Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor bijeenkomsten om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp.

Lees meer over opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade


Restauratie van de Domtoren

In de tweede week van januari 2019 start de bouw van de steiger voor de restauratie van de Domtoren. De restauratie van de Domtoren duurt 5 jaar.

Lees meer over de restauratie van de Domtoren


Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening