Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Kappen bomen Nieuwegracht en Visscherssteeg

We kappen tot en met 15 december een acacia in de Visscherssteeg bij het huisnummer 22. We kappen ook een eik in een talud van het Servaasbolwerk aan de Nieuwegracht tegenover huisnummers 163-165. Deze bomen zijn niet veilig voor de omgeving en daarom kappen we ze.

Lees meer over de kap van de bomen aan de Nieuwegracht en in de Visscherssteeg


Plannen voor Beurskwartier verder uitgewerkt

Utrecht krijgt vanaf 2023 een splinternieuwe buurt in het centrum: Beurskwartier. De levendige groene buurt komt op loopafstand van de historische binnenstad naast het Centraal Station. Een wijk waar iedereen welkom is om te wonen, werken, ontspannen en ontmoeten. Ook een wijk waar veel te doen en te zien is. Met gezellige straten en pleinen, groene parken en iconische hoogbouw.

Wij hebben uitgangspunten voor Beurskwartier gemaakt. U kunt tot en met 19 januari 2023 hierop reageren.

Lees meer over de plannen voor Beurskwartier en reageer


Opnieuw bestraten Van Asch van Wijckskade

Op 28 november 2022 beginnen we met het opnieuw bestraten van de Van Asch van Wijckskade. Het gaat om het stukje tussen de Noorderstraat en de Van Asch van Wijckstraat. Dit is nodig omdat de rijbaan en de parkeervakken toe zijn aan onderhoud. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Het werk voeren we in 5 fasen uit. We beginnen aan de kant van de Van Asch van Wijckstraat en werken door richting de Noorderstraat. We proberen de geluidsoverlast zo min mogelijk te houden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bereikbaar voor voetgangers. Het gedeelte waar we werken sluiten we af voor doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om met borden via de Weerdsingel O.Z. Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren op het gedeelte waar we werken. Dat geven we aan met parkeerverbod borden. Zorgt u er alstublieft voor dat u de auto op tijd weg haalt.

Huisafval

Plaats uw afval buiten het afgesloten deel waar de inzamelwagen bij kan.


Subsidie kelders wervengebied

Bent u een eigenaar van een monumentale werf-, kluis- of straatkelder? Dan kunt u subsidie krijgen voor het onderhoud, herstel en waterdicht maken van uw kelder. Zo willen we de kelders in het wervengebied veilig houden en dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties behouden. Wij helpen u bij het herstel van schade aan uw kelder met kennis, advies en geld.

Lees meer over aanvragen van subsidie voor kelders wervengebied


Groter voetgangersgebied en meer autovrije straten binnenstad

Het drukste deel van de binnenstad krijgt meer ruimte voor voetgangers. We maken het voetgangersgebied groter. Sommige straten in de binnenstad worden autovrij.

Lees meer over groter voetgangersgebied en meer autovrije straten binnenstad


Visie op de binnenstad in 2040

We werken met elkaar aan het toekomstbeeld van de binnenstad: de omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad. Wilt u meedenken en meepraten?

Lees meer over de visie op de binnenstad in 2040


Wat gebeurt er nog meer in de wijk

Wat gebeurt er in wijk Binnenstad?

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag t/m vrijdag