Wijk Leidsche Rijn

Sfeerimpressie Leidsche Rijn

De wijk Leidsche Rijn bestaat uit de buurten Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteyn, Grauwaart, Parkwijk, Het Zand, Hoge Weide, Terwijde, Langerak, Strijkviertel en Rijnvliet. Ook bedrijventerrein De Wetering en kantorenpark Papendorp horen bij de wijk. Op Papendorp werken we aan een nieuwe woonbuurt: Groenewoud. Papendorp-Noord wordt een nieuw en levendig stadscentrum.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan Leidsche Rijn

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Leidsche Rijn

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Leidsche Rijn vooral op:

  • veiligere wijken: buurtaanpak Terwijde en Parkwijk-Zuid, jongeren, straatintimidatie en woninginbraken,
  • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid,
  • tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit.

Algemeen beeld veiligheid 

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022. 

  • De totale geregistreerde criminaliteit in Leidsche Rijn is in 2023 licht gedaald ten opzichte van 2022. 
  • Het aantal fietsendiefstallen (-33%) en woninginbraken (-48%) zijn in 2023 fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het aantal autokraken is gedaald (-34%). 
  • Opvallend is de flinke toename van overlast door daklozen en verslaafden (+142%). Deze overlast vindt vooral plaats rondom de winkelcentra en de stations. 
  • De toename jeugdoverlast (+9%) valt ook op, in tegenstelling tot de afnemende trend stadsbreed (-10%). Mogelijk komt dit deels ook doordat in Leidsche Rijn een groot gedeelte van de inwoners jonger is dan 18 jaar. De cijfers geven geen volledig beeld, omdat het slechts geregistreerde en gemelde criminaliteit betreft. 
  • Bij ondermijnende criminaliteit is zowel de onderwereld (criminelen) als de bovenwereld (de rest van de samenleving) betrokken. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, ook niet in cijfers, maar komt onder andere aan de oppervlakte via ernstig geweld, drugshandel en illegaal gokken. We investeren in een gebiedsgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit in Leidsche Rijn; gericht op het tegengaan van de verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit. Vanuit de wijk zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met de bewoners, ondernemers en professionals. 

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag