Wijk Noordoost

De wijk Noordoost bestaat uit de buurten Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp en Veemarkt.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Plattegrond met buurtindeling

Wijkveiligheidsplan Noordoost

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Noordoost (pdf, 835 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Noordoost vooral op: 

  • veiligere wijken: zicht op jeugd, Griftpark en woninginbraken 
  • tegengaan verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit 
  • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid. 

Algemeen beeld veiligheid 

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022. 

  • De cijfers van 2023 laten een divers veiligheidsbeeld zien van de wijk Noordoost. Daar waar we een forse afname van meldingen jeugdoverlast zien (-27%), stijgen de meldingen over overlast door drank- en drugsgebruik (+17%) en overlast door daklozen en verslaafden (+9%). We zien dat de wijk kwetsbaar is voor de overlast uit de binnenstad: we zijn alert op verplaatsing van overlast naar buiten de singels, zoals omgeving Biltstraat en Griftpark; 
  • De totale criminaliteit laat een kleine toename zien van +1% ten opzichte van 2022. Wat vooral opvalt, is dat misdaden als fietsendiefstal (-5%) en autokraak (-6%) een niet veranderdstabiel beeld laten zien; 
  • Het aantal woninginbraken is toegenomen (+25%). In Noordoost zijn in 2023 de meeste woninginbraken gepleegd van heel Utrecht. De cijfers geven geen volledig beeld van de werkelijkheid, omdat het de geregistreerde/gemelde criminaliteit en overlast betreft. Niet iedereen is namelijk bereid om een melding te maken of aangifte te doen; 
  • Bij ondermijnende criminaliteit is zowel de onderwereld (criminelen) als de bovenwereld (de rest van de samenleving) betrokken. Daarnaast is ondermijnende criminaliteit niet altijd zichtbaar, ook niet in cijfers, maar kan in beeld komen door bijvoorbeeld ernstig geweld, drugshandel, illegaal gokken en illegale prostitutie. Net als afgelopen jaar, blijven we samen met betrokken partners extra aandacht houden voor de COA-locatie in hotel Starlodge in de Voorveldse Polder waar meer dan 300 vluchtelingen worden opgevangen en de 24-uursopvang van het Leger Des Heils aan de Biltstraat. Op beide locaties zagen we in 2023 weinig overlast en incidenten.

Hulp en contact Wijkbureau Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag