Projecten in Lauwerecht-Noord

In Lauwerecht-Noord komen in totaal ruim 800 nieuwe woningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting. Deze ontwikkelingen verbeteren de leefbaarheid en de woonkwaliteit in Lauwerecht-Noord. Er komen veel appartementen en studio’s voor studenten en starters, maar ook eengezinswoningen.

Ontwikkelingen Lauwerecht-Noord

  1. Gerbrandystraat - Voormalige Belastingkantoor: 487 huurappartementen
  2. Schermerhornstraat - herinrichting van de openbare ruimte van de Verenigingstraat, Goeman Borgesiusstraat en de Schermerhornstraat
  3. Openbare ruimte 30 km/zone
  4. Willem Dreeslaan 14-18 en Van Karnebeekstraat 5 - 154 studio’s voor starters
  5. Willem Dreeslaan 113 - 134 onzelfstandige wooneenheden
  6. Lauwerecht 7A CPO Verenigingstraat - zelfbouw 10 woningen
  7. Lauwerecht 7B CPO - zelfbouw 22 eengezinswoningen
  8. Lauwerecht 7C ontwikkeling Oudlaan (Plané) - 42 appartementen

De projecten hebben als basis het Masterplan Talmalaan.

Hulp en contact Wijkbureau Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag