Buurtagenda Terwijde: buurt verbeteren

In Terwijde willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. Met de buurtagenda kiezen we samen waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. De eerste versie van de buurtagenda is nu klaar.

Wat is een buurtagenda?

In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. We maken samen keuzes over waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dit staat met duidelijke, haalbare acties in de buurtagenda. We blijven werken aan de buurtagenda. Zijn we klaar met een actie? Dan kijken we wat daarna kunnen doen. Ook de onderwerpen kunnen veranderen, als dat nodig is. Lees meer over het verbeteren van kansen in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn

Wat gaan we doen?

In Terwijde beginnen we met deze onderwerpen: elkaar beter kennen en helpen, een schone buurt, verkeersveiligheid winkelcentrum en aandacht voor jongeren. Bewoners en professionals vinden mooi en netjes groen, eenzaamheid verminderen onder ouderen, parkeren en verkeersveiligheid ook belangrijke onderwerpen. Welke acties gaan we nu doen?

Elkaar beter kennen in de buurt

 • Wandel je happy: wandelen in het Waterwinpark voor bewoners. Kijk op de website van buurtcentrum Terwijde (ook voor anderen activiteiten).
 • Samen met bewoners en professionals laten zien welke activiteiten er zijn in de buurt.
 • 25 oktober: feestelijke ontmoeting voor inwoners uit Terwijde die willen meedenken en meedoen. Dit om elkaar te leren kennen, om meer te horen over de buurtagenda van Terwijde en met elkaar te kijken wie waarmee aan de slag willen. Deze bewonersavond is van 18.00 tot 20.30 uur in restaurant Dengh in Terwijde, Enghlaan 17. U kunt zich aanmelden via leidscherijn@utrecht.nl.

Verkeersveiligheid winkelcentrum

 • We onderzoeken hoe we het moeilijker kunnen maken om te fietsen in voetgangersgebied, bijvoorbeeld met poortjes of bloembakken.
 • Kinderen in de buurt maken posters.
 • Buurtspreekuur Terwijde: Op woensdag 6 maart is er een buurtspreekuur. Tussen 14.00 en 15.00 uur staan de wijkadviseur van Terwijde, de politie, handhaving en de Schone Stad Coach bij winkelcentrum Terwijde (tegenover de Albert Heijn). Kom langs en bespreek wat er gebeurt in de buurt of in de wijk.

Aandacht voor jongeren

 • Meer in gesprek met jongeren over hun wensen en ideeën. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Laat dan van je horen! Bel, mail of DM ons via @mijnleidscherijn.

Print de poster met alle acties en bespreek ze met andere bewoners (pdf, 1,7 mB)

Helpt of denkt u mee? Dan wordt de buurtagenda pas echt een succes! Mail naar leidscherijn@utrecht.nl, bel naar 14 030 of kom langs op het wijkbureau. Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven.

Hoe zijn we tot deze buurtagenda gekomen?

We spraken op verschillende momenten met bewoners en professionals. We sloten aan bij activiteiten in de wijk. Daar spraken we over wat voor de buurt belangrijk is en wat er beter kan. Bewoners en professionals konden ook reageren via de online vragenlijst op DenkMee. Uiteindelijk kozen we met elkaar een aantal ideeën die we nu gaan uitvoeren.

Waarom Terwijde?

In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar Terwijde. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? We hebben gekeken naar Buurten in cijfers. En bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt geïnterviewd.

Bewoners gaven het volgende aan:

 • Bewoners ervaren overlast van (brom)fietsers rondom winkelcentrum Terwijde. Ook maken bewoners zich zorgen over de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum.
 • Er ligt vaak afval op straat en er ligt ook verkeerd aangeboden afval naast de ondergrondse afvalcontainers.
 • Bewoners ervaren een hoge parkeerdruk in de buurt.
 • Bewoners vinden dat het groen in Terwijde niet voldoende onderhouden wordt.

Organisaties en professionals, zoals politie, zorgmedewerkers en sociaal makelaars, uit Terwijde gaven het volgende aan:

 • Bewoners weten elkaar niet altijd te vinden. Terwijde kent een mix van bewoners; mensen met een verschillende achtergrond. Sommigen wonen al hun hele leven in Utrecht en anderen wonen er tijdelijk voor hun werk (bijvoorbeeld werknemers uit het buitenland). De sociale verbondenheid en samenhang tussen bewoners is daarom een aandachtspunt.
 • Professionals uit Terwijde maken zich zorgen over de jongeren van Terwijde. Er is onder andere behoefte aan extra aandacht voor talentontwikkeling.
 • Eenzaamheid onder ouderen uit Terwijde lijkt sinds coronatijd te zijn toegenomen.

Op basis van deze punten spraken we met bewoners en professionals en kozen we de ideeën en acties voor de buurtagenda.

Lees meer over het onderzoek naar Terwijde

Wat hebben we al gedaan?

Bewoners vinden dit de belangrijkste onderwerpen:

 1. Elkaar beter kennen in de buurt 
 2. Aandacht voor jongeren 
 3. Een schone buurt 
 4. Verkeersveiligheid winkelcentrum Terwijde 
 5. Mooi en goed onderhouden groen 
 6. Verminderen eenzaamheid onder ouderen 
 7. Parkeren en verkeersveiligheid in de buurt 

Van 10 april tot en met 30 april 2023 vulden 180 bewoners de online vragenlijst in via DenkMee.

Samen met bewoners en professionals bespraken we de cijfers over Terwijde. Met deze informatie hebben we een buurtprofiel gemaakt.

We spraken daarna op op verschillende momenten en plekken in Terwijde met bewoners en professionals. Over wat goed gaat, wat beter kan en welke ideeën er zijn. Dit gebruikten we voor de buurtagenda.

 • Pizzasessie met jongeren uit Terwijde (september 2022) 
 • Bewonersbijeenkomst met bewoners en professionals (oktober 2022) 
 • Bewoners gesproken in winkelcentrum Terwijde (december 2022) 
 • Gesprek met schooldirecteuren basisscholen Terwijde (januari 2023) 
 • Bewonersbijeenkomst met bewoners en professionals (maart 2023) 
 • Verschillende koffiemomenten en activiteiten buurtcentrum Terwijde (april 2023) 
 • Verschillende gesprekken met professionals die actief zijn in Terwijde, zoals wijkagent, buurtteam, DOCK, JoU, Boa’s, de Rading (dit blijven we doen) 

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur