Wijken Wat doet wijkbureau West?

Het wijkbureau is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Via het wijkbureau delen we nieuws en andere ontwikkelingen over de wijk.

Het wijkbureau werkt samen met bewoners en andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie en welzijnswerk.

Waarvoor kunt u bij het wijkbureau terecht?

 • Voor uw vraag over de gemeente. Bijvoorbeeld voor plannen voor uw wijk. Of over zaken die bij u in de straat of buurt spelen.
 • Voor uw ideeën en plannen voor het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het initiatievenfonds.
 • Voor uw vraag over betrokkenheid en inspraak in de wijk.
 • Voor informatie over bewonersgroepen en ondernemersverenigingen.
 • Voor een afspraak met de wijkwethouder voor het wijkspreekuur.
 • Voor contact met het wijkplatform.
 • Voor folders en andere informatie over uw wijk.

Wijkadviseurs en manager wijkbureau

 • Frits Velthuijs
  Manager wijkbureau West (en wijkbureau Zuid en Zuidwest)
 • Ingrid Wolff
  Wijkadviseur initiatievenfonds en openbare ruimte (voor alle buurten)
 • Susan van Wersch
  Wijkadviseur sociaal domein (voor alle buurten)
 • Tom van Koppen
  Wijkadviseur ruimtelijk domein (voor alle buurten)

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht