Verbeteren Kanaalstraat en Damstraat

We werken samen met bewoners en ondernemers aan de toekomst van de Kanaalstraat en Damstraat. We richten de straat opnieuw in. Maar we werken ook op andere manieren aan veilige, prettige straten.

Wat willen we verbeteren?

Samen met buurtbewoners hebben we gekeken wat we willen verbeteren in de Kanaalstraat en Damstraat. En we hebben maatregelen opgesteld om de doelen te bereiken. De doelen en maatregelen staan in de buurtvisie Kanaalstraat / Damstraat.

We proberen steeds balans te houden tussen:

 • wonen, winkelen en verblijven
 • levendigheid en schoon, heel en veilig
 • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
 • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Wat doen we om de straten te verbeteren?

Winkels

De gemeente gaat met gebouweigenaren en winkeliers een economische toekomstvisie maken. Dit doen we op basis van de analyse van onderzoeksbureau Discvision (pdf, 4,1 MB), de 'positionering winkelgebied' en het 'brancheplan' (bijna klaar). Verder werken we met de winkeliersvereniging de afspraken rond het parkeren, de inrichting van het Moskeeplein en andere maatregelen verder uit. Ook onderzoeken we de bevoorrading en afvalinzameling van winkeliers. We willen dit onderzoek gebruiken om uitgangspunten te bepalen voor ontwerp en bijbehorende afspraken.

Horeca

Er komt meer lichte horeca op de Kanaalstraat en Damstraat. De gemeente stelt vergunningen open.

Lees meer over de proef 'nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat'

Schoon, heel, veilig

De gemeente voert verschillende maatregelen uit:

 • cameratoezicht (vast en tijdelijk)
 • schouwen
 • inzet scanauto’s voor fout parkeren
 • verschillende handhavingsacties
 • inzet van jongerenwerkers

Aanpak asociaal rijgedrag en dubbel parkeren

 • Extra toezicht van gemeentelijke handhavers en boa’s
 • Inzet van wijkconnectors
 • Jeugdgroepsaanpak
 • Persoonsgerichte aanpak
 • Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding door een werkgroep vanuit de wijk

Aanpak ondermijning en drugsoverlast

Onder andere:

 • Keurmerk Veilig Ondernemen Kanaalstraat/Damstraat
 • casusoverleg ondermijning
 • lachgasverbod Lombok
 • tegengaan drugshandel met 'last onder dwangsom'

Straatconciërge Lombok Oost

Vanaf juni 2020 werkt er een straatconciërge Lombok. De Straatconciërge kunt u zien als een vertrouwenspersoon die verbinding legt tussen de overheid en de bewoners en ondernemers. Hij is ook ogen en oren in de wijk. Zijn werkgebied is de Kanaalstraat/Damstraat en de zijstraten (de kop van Lombok).

Wonen en samenleven

Er zijn meerdere mensen en organisaties actief, zoals:

 • de gemeente
 • jongerenwerk
 • Wishing Well West
 • DOCK
 • buurtteam

Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af.

Parkeren, laden en lossen en openbare ruimte

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Lees meer over het opnieuw inrichten van de straten

Video: visie Kanaalstraat-Damstraat op hoofdlijnen

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis

Door de beperkte ruimte in de Kanaalstraat en Damstraat is het voor bewoners, winkeliers en bezoekers moeilijk om zich aan de regels van de noodverordening te houden. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • extra inzet van politie, toezicht en handhaving en JOU Jongerenwerk
 • speciale controles gericht op verkeersovertredingen en het overtreden van de noodverordening
 • verschillende maatregelen door de winkeliersvereniging zoals teksten op de straat, speciale waarschuwingsposters en maatregelen in de winkels en horeca zelf
 • gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor extra fysieke maatregelen

Wat is al gebeurd?

De voortgang van de herinrichting van de straten ziet u op de pagina Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten.:

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Kanaalstraat en Damstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk West.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat