Verbeteren omgeving station Zuilen

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
Nog niet bekend

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken hoe we de omgeving van station Zuilen aantrekkelijker kunnen maken. Station Zuilen is nu namelijk het minst gewaardeerde station in provincie Utrecht. Daarnaast zijn er veel (bouw)ontwikkelingen rond het station. We willen kijken hoe we de omgeving van het station beter kunnen laten passen bij de nieuwe omgeving. Dat doen we in samenwerking met NS, Prorail, WoonIn en andere betrokken partijen.

Wat gaan we doen?

We gaan onderzoeken hoe stationsgebied Zuilen een prettige plek wordt voor bewoners, ondernemer en reizigers. Hieronder staan enkele belangrijke verbeterpunten.

We willen:

 • het station aantrekkelijker, beter herkenbaar en meer zichtbaar maken
 • het station beter bereikbaar maken voor voetgangers, fietsers en OV-reizigers
 • de openbare ruimte rondom het station aantrekkelijker en groener maken
 • de groenstrook tussen de Cartesiusweg en de Vlampijpstraat aantrekkelijker maken
 • zorgen voor nieuwe woningen in het gebied, namelijk op de plek van het Fantaziehuis. En een gebouw voor werken en andere voorzieningen langs het spoor
 • zorgen voor een nieuwe plek voor buurtcentrum de Oase, maar wel binnen het plangebied

Om welk gebied gaat het?

Het onderzoeksplan gaat over station Zuilen en de omgeving aan de kant van de Cartesiusweg. In het plangebied liggen ook:

 • het deel van de Vlampijpstraat tussen buurtcentrum de Oase en de Tractieweg
 • de groenstrook langs de Vlampijpstraat
 • buurtcentrum de Oase
 • de brandweerkazerne
 • kinderopvang het Fantaziehuis

We onderzoeken nog of we het gebied aan de Vlampijpstraat ook meenemen in het plangebied. Dit gaat om de terreinen en gebouwen tegenover de brandweerkazerne en het park. Dit noemen we nu het studiegebied. 

Eerste afspraken

Het college van burgemeester en wethouders stelde eind november 2023 het intentiedocument vast. In dit document staat wat we de komende tijd gaan onderzoeken. Hierin staan ook de afspraken over het proces, de planning, de verdeling van taken en hoe omwonenden en betrokkenen mee kunnen denken.

Bekijk het intentiedocument

Vervolg

Of het plan doorgaat en hoe het eruit komt te zien beslist de gemeenteraad in de volgende fase. Hiervoor maken we een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). In dit document komen alle aandachtspunten, eisen en randvoorwaarden voor de plannen te staan.

We verwachten dat u eind 2024 op het SPvE kunt reageren. We kunnen het SPvE nog aanpassen na de reacties. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het SPvE.

Het SPvE is ook de basis voor het stedenbouwkundig plan (SP). Het stedenbouwkundig plan is een verdere en concretere uitwerking van de toekomstige inrichting van het gebied. We verwachten dat u eind 2025 kunt reageren op het SP. We kunnen het SP nog aanpassen na de reacties. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt uiteindelijk een besluit over het SP.

Daarna kijken we of we het omgevingsplan moeten veranderen. Misschien is dit niet nodig. Dat hangt af van de invulling van de plannen.

Als alles goed doorgaat, begint het uitvoeren van de plannen op z’n vroegst in 2026.

Op de hoogte blijven en meedenken

Omwonenden en andere betrokkenen kunnen reageren op de plannen. Wij informeren hen iedere fase met een wijkbericht. En we organiseren informatieavonden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Utrecht.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
Eerste helft 2024Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) maken
Midden 2024Reageren op SPvE
Tweede helft 2024Stedenbouwkundig plan maken
2025Omgevingsplan wijzigen
2026Start uitvoering (verwachting)

Wat is er al gebeurd?

 • In december 2023 was een eerste informatiebijeenkomst. 

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Everard Meijsterlaan 3
3533 CK Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht